Bouw positieve uitzondering bij melden beroepsziekten

Jaarlijks maakt 70 procent van de bedrijfsartsen geen melding van beroepsziekten, hoewel ze dat wel moeten doen, meldt dagblad Trouw.
Bijna de helft rapporteert zelfs nooit enige beroepsziekte, en dat zeker al tien jaar lang. Daardoor weet niemand hoeveel mensen jaarlijks ziek worden door hun werk. De schattingen lopen in rapporten ver uiteen: van 15.000 tot 400.000.
Het is belangrijk tijdig te weten welke beroepsziekten er zijn, vooral omdat dan maatregelen kunnen worden genomen aandoeningen te voorkomen. Schimmelinfecties, lasogen, stoflongen, overspannenheid, asbestkanker, bakkersastma; ze staan allemaal in de inventarisatie die het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) jaarlijks opstelt. Maar er komen nooit meer dan zevenduizend meldingen binnen, terwijl het er tienduizenden zouden moeten zijn.

Bouw positieve uitzondering dankzij branche-aanpak
In de wet staat dat iedere werknemer om de paar jaar recht heeft op een medisch onderzoek (PAGO/PMO). Arbouw cordineert dit voor de bouwnijverheid. De deelname aan het PAGO in de bouw is ongeveer 50 procent. Een bedrijfsarts die een PAGO afneemt, geeft de informatie inclusief beroepsziekten door aan Arbouw. Arbouw meldt de beroepsziekten bij het NCvB.
De beroepsziektemeldingen in de bouw zijn voor 91 procent gebaseerd op signalering tijdens een PAGO. Andere sectoren bieden hun werknemers zo’n periodiek medisch onderzoek echter nauwelijks aan. Uit onderzoek van bureau Panteia blijkt dat maar 11 procent van alle bedrijven in de afgelopen twee jaar een medisch onderzoek heeft laten uitvoeren.

Lees het volledige artikel in Trouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *