Boetekorting achteraf nu opgenomen in Arbowet

Bron:RendementOnline.nl

Het loont voor werkgevers om meteen na een bestuurlijke boete voor een overtreding maatregelen te nemen. Een aanvulling in de Arbowet regelt dat de boete daardoor verlaagd kan worden met 12,5%.

De overheid vindt het belangrijk dat organisaties die de Arbowet overtreden, hun gedrag veranderen. Daarom is er een aanpassing opgenomen in de Arbowet. Een organisatie die door de Inspectie SZW betrapt wordt op een verwijtbare overtreding, kan een bestuurlijke boete krijgen. Zo’n boete mag door de Inspectie worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Als die organisatie daarna haar goede wil toont door de juiste maatregelen te nemen, kan zij vervolgens een vermindering van 12,5% van de opgelegde boete krijgen. Die maatregelen moeten dan wel aan twee voorwaarden voldoen:

  • Ze moeten dezelfde of een vergelijkbare overtreding in de toekomst voorkomen.
  • Ze moeten zo snel mogelijk na het constateren van de overtreding genomen worden.    

Gedeeltelijke maatregelen

Er bestaat al een matigingsprincipe in de Arbowet bij het opleggen van een boete. Als er een overtreding geconstateerd wordt waar een werkgever wel gedeeltelijk maatregelen voor heeft genomen, bijvoorbeeld wél een RI&E maar geen plan van aanpak (tool), kan hij een boete krijgen minus bijvoorbeeld 25%. Nu wordt daar dus aan toegevoegd dat werkgevers ook nog een matiging kunnen krijgen met terugwerkende kracht. Bovendien wordt het percentage van 12,5 opgeteld bij het percentage van een eventuele eerdere matiging. Een beboete werkgever kan echter nooit op nul uitkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *