Boete voor het niet melden van een arbeidsongeval fors verhoogd

Sinds 1 januari 2013 wordt een forse boete aan werkgevers opgelegd voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval. De boete kan wel oplopen tot € 50.000.-.

Werkgever verplicht om arbeidsongevallen te melden

De Arbo-wet verplicht u als werkgever om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de Inspectie SZW te melden. Deze meldingsplicht geldt overigens niet alleen voor uw eigen werknemers, maar ook voor personen die onder uw gezag werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.

Ook als letsel pas later wordt geconstateerd

Ook wanneer in een later stadium blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met een arbeidsongeval, dan dient u dit ongeval alsnog direct te melden.

Arbeidsongevallen die tot de dood hebben geleid direct melden

U bent als werkgever verplicht om arbeidsongevallen, die tot de dood hebben geleid, direct telefonisch te melden via het 'gratis' telefoonnummer 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen dient u direct digitaal te melden via een volledig ingevuld meldingsformulier of telefonisch op bovenstaand nummer.

Onderzoek door Inspectie SZW

Naar aanleiding van de melding zal de Inspectie SZW in veel gevallen een onderzoek starten.

Het onderzoek is o.a. gericht op het vaststellen van de toedracht en de oorzaken van het ongeval.

Daarnaast zal de Inspectie nagaan of het ongeval is veroorzaakt door één of meer overtredingen van de wettelijke bepalingen.

Meer informatie

U vindt meer informatie in de vernieuwde brochure van de Inspectie SZW.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *