BOA-Platform nu ook online beschikbaar

Om alle partners die betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers te verenigen, is het BOA-Platform opgericht. Wat doet het BOA-Platform precies? Welke partijen hebben zich erbij aangesloten? En wat wordt er binnen het platform besproken? Op boaplatform.org staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar.

 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) worden steeds belangrijker. Op plekken als woonwijken, natuurgebieden en in en rondom stations is hun aanwezigheid van bewezen toegevoegde waarde. Toch lopen BOA’s in de samenwerking met elkaar, de politie, gemeenten en andere ketenpartners nogal eens tegen onduidelijkheden aan. Het BOA-Platform verenigt alle partners die betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers.

 

Knelpunten benoemen en oplossingen verkennen

Het BOA-Platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; het wil op landelijk strategisch niveau zorgen voor betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA. Binnen het BOA-Platform wordt gesproken over thema’s als uitrusting, informatiedeling en opleiding. Het is een centraal punt waar ontwikkelingen en knelpunten worden benoemd en oplossingen verkend; uiteindelijk leidend tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Sinds kort staat alle informatie over het platform op de website boaplatform.org. Naast de voortgang op de diverse thema’s vindt u er nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten en blogs. Neem snel een kijkje.

 

Deelnemers

Deelnemers aan het platform zijn de vakbonden BOA ACP en de Nederlandse BOA Bond, de gemeente Amersfoort, Inspectie SZW, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN), Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (PDM), Nederlandse Veiligheidsbranche, Omgevingsdienst NL, de MBO Raad, Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH), het ministerie van Justitie en Veiligheid (agendalid), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nationale Politie, de Politieacademie, het Openbaar Ministerie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) (in de rol van secretaris).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *