Bedrijf kan dicht bij coronabesmetting

Bron:ORnet.nl

De Tweede Kamer wil dat burgemeesters een bedrijfspand kunnen sluiten als er een besmettingsuitbraak van het coronavirus geconstateerd is door de GGD. Om burgemeesters deze bevoegdheid te geven wil de Kamer de Wet publieke gezondheid aanpassen. Het wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State.

Bij een corona-uitbraak in een bedrijf kan de GGD adviseren om een bedrijf tijdelijk te sluiten. Doel hiervan is om de infectiehaard te laten uitdoven. Wordt dit advies niet opgevolgd, dan moet de burgemeester de bevoegdheid krijgen om het pand tijdelijk te sluiten. Aanleiding voor deze voorgestelde wetswijziging is een motie van de Tweede Kamerleden Klaver en Ouwehand. Zij stelden voor om een bedrijfspand te laten sluiten als de bron van een besmetting daarnaar is te herleiden. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Wanneer is er een besmettingsuitbraak?

Er is een besmettingsuitbraak als minstens drie personen besmet zijn geraakt. Die besmettingen moeten met elkaar in verband staan, waarbij een specifieke locatie de meest waarschijnlijke besmettingsbron is. Ook moeten er aanwijzingen zijn dat het virus nog altijd wordt overgedragen op andere mensen. Dat wordt vastgesteld door de GGD, mede op basis van het bron- en contactonderzoek.

Tijdelijke bedrijfssluiting na corona-uitbraak

In aanvulling op isolatie en quarantaine kan de GGD ook adviseren om de locatie of delen ervan tijdelijk te sluiten. In de praktijk werken beheerders van een besmette locatie hier veelal vrijwillig aan mee. De voorgestelde uitbreiding van de Wet publieke gezondheid is bedoeld voor situaties waarin beheerders niet vrijwillig meewerken. De burgemeester kan het pand dan toch laten sluiten als snel ingrijpen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De locatie kan dan hoogstens 10 dagen worden gesloten.

Uitzonderingen

Sluiten kan alleen als minder ingrijpende middelen niet volstaan en de sluiting proportioneel is. Naast het advies van de GGD, kijkt de burgemeester ook naar de aard van de locatie, de aard van de activiteiten op de locatie en het aantal bij de sluiting betrokken personen. Woningen, religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen, en een aantal andere gebouwen zijn expliciet uitgezonderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *