Arbeidsuitbuiting op de loer bij vrachtwagenchauffeurs

Signalen van arbeidsuitbuiting werden gisteren geconstateerd bij een controle van vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast werden ook onderbetaling, te veel uren achter het stuur en lang wachten op een nieuwe opdracht geconstateerd. De controle gisteren vond plaats op 10 parkeerplaatsen verspreid over het land en werd uitgevoerd door de Inspectie SZW in samenwerking met de Nationale Politie en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT).

Tijdens de actie op zondag 29 mei is geconstateerd dat chauffeurs meerdere dagen in hun cabine moeten wonen en slapen. Vaak op plaatsen waar geen sanitaire voorzieningen zijn. Daarnaast zijn deze chauffeurs soms maanden aaneengesloten van huis. Zo verklaarde een chauffeur uit Oekrane dat hij al drie weken van huis was en maar 400,- per maand kreeg uitbetaald. Een chauffeur uit Roemeni was al drie maanden van huis en ontving maar zon 200,- per maand. Een andere gecontroleerde chauffeur verklaarde dat hij 75 uur per week reed. De geconstateerde overtredingen en de signalen van arbeidsuitbuiting worden nader strafrechtelijk onderzocht.

Minister Asscher (SZW) over de gisteren gehouden actie: Als werkgever en opdrachtgever zou je je moeten schamen als je dit je eigen chauffeurs aandoet. Daarom is het goed dat de Inspectie SZW, net zoals de inspectiediensten in andere Europese landen, dit soort misstanden opspoort en keihard aanpakt.

Uit eigen onderzoek en signalen die de Inspectie SZW krijgt, maakt de Inspectie zich al langere tijd serieus zorgen over arbeidsomstandigheden en mogelijk zelfs arbeidsuitbuiting van vrachtwagenchauffeurs. Reden om een grootschalige controle actie uit te voeren. Ook zal de Inspectie SZW de komende tijd meer inspecties doen op parkeerplaatsen. De actie geeft voor de betrokken diensten ook meer inzicht in de problematiek van vrachtwagenchauffeurs die langere tijd moeten wachten op een nieuwe opdracht.

De actie

De actie op zondag 29 mei vond plaats op tien grote parkeerplaatsen. De afgelopen tijd is een risico analyse gemaakt op welke parkeerplaatsen veel vrachtwagens langere tijd staan. Ook is bij de voorbereiding van de actie gebruik gemaakt van de kennis van de FNV die al langere tijd de transportsector volgt.

Met ruim 100 vrachtwagenchauffeurs zijn gesprekken gevoerd. Gesprekken over hun werkomstandigheden, loon en hoe lang zijn achtereen moeten werken en moeten wachten. Het betrof een gecombineerde actie van de Inspectie SZW, de Nationale Politie en ILT.

De Inspectie SZW controleerde ook op de Wet minimumloon en de Wet arbeid vreemdelingen. De ILT controleerde samen met de politie specifiek op de Arbo-wetgeving om te controleren of het verbod op het doorbrengen van de normale wekelijkse rust in de vrachtwagencabine werd overtreden.

Arbeidsuitbuiting

Er is in Europees verband de afgelopen jaren veel aandacht voor arbeidsuitbuiting. Vaak wordt arbeidsuitbuiting gekoppeld aan gedwongen prostitutie. Arbeidsuitbuiting vindt ook in andere sectoren plaats. Bekend is dat vrachtwagenchauffeurs vaak dagen lang in hun cabine wonen, wachtend op een nieuwe transportopdracht en maanden aaneengesloten van huis zijn. Op de parkeerplaatsen waar ze staan ontbreekt het vaak aan goede sanitaire voorzieningen.

Arbeidsuitbuiting is moeilijk te bewijzen en via strafrecht ingewikkeld te vervolgen. Toch is het van belang om hierover meer inzicht te krijgen en signalen af te geven. Een soortgelijke actie werd zaterdag ook in Belgi gehouden. Juist vanwege het feit dat de transportsector vooral een internationale sector is, is het van belang om dit ook in Europees verband aan te pakken.

De parkeerplaatsen die bezocht zijn: James Cookweg in Blerick (Venlo); Meelakkers en Oeijenbraak A67; Hazeldonk West en Oost A16; Poortland A15; Vlaardingen A20; Vrijenbaan en Ruiven A13.

bron:www.inspectieszw.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *