Ambtenaar meer kans op arbeidsongeval op weg naar werk

Vlaamse ambtenaren moeten ’s ochtends en ’s avonds meer oppassen in het verkeer. Vier op de tien arbeidsongevallen bij de Vlaamse overheid gebeuren van en naar het werk.
Het aantal ongevallen van ambtenaren tijdens het woon-werkverkeer is drie keer zo hoog als in de privésector, schrijft Het Nieuwsblad. Arbeidsongevallen gebeuren vooral op het werk zelf. Maar ook wanneer iemand gewond geraakt onderweg van het werk naar huis of omgekeerd, geldt dat incident in principe als een arbeidsongeval. Van de 1.177 arbeidsongevallen in 2013 onder ambtenaren van de Vlaamse overheid gebeurden er liefst 466 tijdens het woon-werkverkeer. Dat is goed voor een aandeel van zo’n 40 procent, zo merkt het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid op.
“Veertig procent is behoorlijk veel”, stelt het Fonds Arbeidsongevallen (FAO) van de Vlaamse overheid. “In de privésector gebeurt slechts 14 procent van alle arbeidsongevallen van en naar het werk. Omgerekend: Vlaamse ambtenaren hebben drie keer zo vaak een arbeidsongeval tijdens het woon-werkverkeer als andere werknemers.”
Een reden voor dat grote verschil is niet direct voorhanden; daar wordt extra onderzoek naar gedaan worden. “Wel is het zo dat in alle geledingen van het bedrijfsleven het aantal arbeidsongevallen tijdens het woon-werkverkeer veelal stijgt. Het verkeer wordt alsmaar drukker, mensen wonen verder van hun werk dan misschien vroeger het geval was, waardoor de kans op een ongeval stijgt”, stelt het Nieuwsblad.
Op zoek naar jurisprudentie over bedrijfsongevallen tijdens woon-werkverkeer? Kijk op PW De Gids Vakbase.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *