Aanpak fysieke belasting op de werkvloer met vernieuwde Arbocatalogus

II Mens en Werk, het samenwerkingsverband van UNETO-VNI, NVKL, VIB, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie, hebben de nieuwe Arbocatalogus Fysieke Belasting gerealiseerd. Doelstelling is meer aandacht te genereren voor de fysieke belasting op de werkvloer.

In de nieuwe arbocatalogus Fysieke Belasting  wordt specifiek ingegaan op verschillende vormen van fysieke belasting zoals tillen en dragen, duwen en trekken, trillingen, werkhoudingen, repeterende bewegingen en energetische belasting.

Vuistregels en maatregelen op de werkvloer
De Arbocatalogus biedt vuistregels en maatregelen om risico’s in de dagelijkse praktijk te beperken. Voor iedere vorm van fysieke belasting worden er oplossingen en methoden gepresenteerd. Fysieke belasting kan worden verminderd door bijvoorbeeld  te kijken naar de gebruikte techniek, de organisatie of praktische oplossingen op individueel niveau. Met nieuwe technieken of lichtere materialen kan de bron van fysieke belasting ook worden weggenomen of aangepast. Op individueel niveau kunnen taakroulatie en persoonlijke beschermmiddelen worden ingezet om fysieke belasting tegen te gaan.

Aan de slag
Het is nu aan de bedrijven om aan de slag te gaan met deze arbocatalogus die inmiddels online staat. In de komende periode worden verschillende aanvullende instrumenten ontwikkeld om het gesprek binnen de bedrijven op dit thema te voeden.

Klik hier voor meer informatie over veilig en gezond werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *