Aangereden worden door een collega: een groot risico

Werknemers in de wegenbouw lopen te vaak het risico om aangereden te worden door een collega. Dat blijkt uit recente inspecties op 72 wegenbouwlocaties door de Inspectie SZW. Bij de helft van deze locaties werd aanrijdgevaar onvoldoende beheerst. Het gaat dan niet alleen om langsrijdend verkeer, maar ook om verkeer in het werkvak.

Aanrijdgevaar in het werkvak staat nog te weinig op de agenda van werkgevers en opdrachtgevers. Terwijl ook deze aanrijdingen vaak leiden tot ernstig letsel. Uit ongevalsanalyses blijkt dat ze veelal worden veroorzaakt door achteruitrijdende vrachtwagens of walsen. Om aanrijdingen in het werkvak te voorkomen, kunnen werkgevers en opdrachtgevers van de wegwerkzaamheden verschillende maatregelen nemen.

Hoe voorkom je aanrijdgevaar?
Werkplekken en rijroutes moeten in het werkvak duidelijk gescheiden zijn. Bestuurders moeten voldoende zicht hebben en beschikken over de juiste hulpmiddelen, zoals (bolle) spiegels en waarschuwingslichten. Ook een goede organisatie helpt: zijn de werkplanningen goed op elkaar afgestemd? Kennen de medewerkers de verkeers- en gedragsregels? En nog belangrijker: worden de regels nageleefd? Op al die zaken let de Inspectie bij controles.

Aanrijdgevaar vaak niet goed beheerst
Tussen mei en oktober 2013 zijn 72 werklocaties in de wegenbouw geïnspecteerd. Bij 51 (71%) locaties zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Bij meer dan de helft van de inspecties (37 keer) moest de inspectie ingrijpen omdat de inrichting van arbeidsplaats niet voldeed aan de regels. Bij al deze inspecties ging het om aanrijdgevaar van zowel voorbijrijdend verkeer als om verkeer in het werkvak. In 8 situaties is het werk zelfs stilgelegd.

Opdrachtgevers zijn vaak niet op de hoogte
Opdrachtgevers van wegenbouwprojecten zijn niet altijd op de hoogte van hun verantwoordelijkheid voor een veilige inrichting van de bouwplaats tijdens de ontwerpfase. Wegenbouwers komen daardoor tijdens het werk in de problemen met de ruimte. Daarom gaat de Inspectie in 2014 controleren bij opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw. Ze gaat opdrachtgevers in de wegenbouw aansporen de werklocatie beter te ontwerpen.

De Inspectie blijft controleren
In 2015 worden nieuwe controles uitgevoerd bij wegenbouwbedrijven. Bedrijven die de regels opnieuw overtreden, krijgen direct een boete. De aangescherpte sanctieregels uit de Arbeidsomstandighedenwet maken dat mogelijk. Ook controleert de inspectie in 2015 specifiek op arbeidsmarktfraude, omdat zij serieuze signalen ontvangt over uitbuiting en onderbetaling in de wegenbouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *