Gebruik van hijskranen kan veiliger

10 september 2013 | Arbeidsmiddelen, Inspectie SZW
In het najaar van 2012 is er door de Inspectie SZW gecontroleerd op naleving van de Arboregels en het voorkomen van ongevallen op bouwplaatsen. Op ruim de helft van de bouwlocaties was sprake van overtredingen. Het ging daarbij onder andere om het ontbreken van keuringsbewijzen en deskundigheidscertificaten.

Staken werkzaamheden
Bij 9 procent van de inspecties gaven inspecteurs opdracht om de werkzaamheden te staken vanwege ernstig gevaar voor personen. Het ging hier om het niet juiste gebruik van de hijskraan en andere arbeidsmiddelen.

Keuringseisen en bekwaamheidseisen

Ongeveer 40 procent van de overtredingen had te maken met keurings- en bekwaamheidseisen voor hijskranen. Er is in een aantal gevallen een boeterapport opgemaakt omdat de machinist niet in het bezit was van een certificaat van deskundigheid.

Samenwerking met VVT
De resultaten van het inspectieproject zijn besproken met de Vereniging Verticaal Transport, (VVT). Deze heeft toegezegd de inspectieresultaten binnen haar organisatie te bespreken en aandacht te vragen voor het goed op orde houden van de administratie. Ook gaat de VVT meer nadruk leggen op de wettelijke bepaling dat ook bij het inhuren van een kraanmachinist en kraan de verantwoordelijkheid bij de inhuurder, dus de (hoofd-)aannemer ligt. Verder staat de uniformiteit en erkenning van (Europese) certificaten bij de VVT uitdrukkelijk op de agenda. De Inspectie zal de controle op het veilig gebruik van hijs- en hefwerktuigen op de bouwplaats voortzetten binnen de bouwplaatsinspecties.

Voor meer informatie kunt u de Factsheet Veilig hijsen op de bouwplaats raadplegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *