CROW lanceert nieuwe richtlijn voor mechanisch straatwerk

13.05.2013

Vandaag heeft CROW de nieuwe richtlijn voor mechanisch straatwerk gelanceerd. CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk’ helpt de lezer deze afweging verantwoord te maken. De publicatie draagt bij aan een betere samenwerking in de bestratingsketen, aan verantwoord straten en aan de vermindering van de fysieke belasting van de straatmaker. De publicatie vervangt CROW-publicatie 282 ‘Mechanisch aanbrengen elementenverhardingen’. Bestel hier CROW-publicatie 324.

Wel of niet mechanisch straten?
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige uitgave is dat het afwegingskader duidelijker wordt toegelicht welke uitzonderingssituaties er zijn wanneer er niet mechanisch kan worden gestraat. Op de bijgesloten instructiekaart staan een stappenplan en een matrix waarop te zien is of een elementenverharding mechanisch of handmatig aangebracht moet worden. Daarnaast is het straatplan weer opgenomen en wordt het belang van het altijd opnemen van dit plan in een bestek beklemtoond.

Webshop
CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk’ is te bestellen in de CROW-webshop. Ook staat de publicatie eind mei 2013 online in de CROW Online Kennismodule Mechanisch aanbrengen elementenverharding.

Vermindering van de fysieke belasting
Vanuit de zorg voor de arbeidsomstandigheden wordt al enige tijd gewerkt aan vermindering van de fysieke belasting; verdergaande mechanisatie is hierbij als eis nadrukkelijk op de agenda gezet. Langs wetgeving en handhaving stelt de overheid eisen aan de verwerking van elementenverhardingen. Onder invloed van de deregulering van de overheid komt de invulling van deze regels in toenemende mate bij de branche te liggen.

Doordat de publicatie in overeenkomsten en in de ‘Arbocatalogus Bestratingen’ als uitgangspunt wordt neergezet, wordt geborgd dat er samen wordt gewerkt aan vermindering van de fysieke belasting bij de uitvoering van bestratingsprojecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *