Welke Risico’s worden benoemd in een V&G plan?

bron: Nota van toelichting Arbeidsomstandighedenbesluit

De arbeid die verricht wordt in de bedrijfstak bouw heeft een geheel eigen karakter, … Read the rest