Tot zes keer meer ernstige arbeidsongevallen bij kleinere bedrijven

Bron: Bouwenuitvoering.nl; door Gerard Vos in Varia

De verslapping van het veiligheidsbewustzijn, de werkdruk en het gebrek aan een … Read the rest