Kamervragen over uitbuiting orderpickers in DC’s

bron:warehousetotaal.nl
Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft Kamervragen gesteld over de misstanden in magazijnen, waarbij arbeidsmigranten bij distributiecentra van Albert Heijn worden uitgebuit. Minister Koolmees zegt er vooralsnog van uit te gaan dat aan de geldende voorwaarden wordt voldaan.

Bestuurlijke waarschuwing kan onder omstandigheden als besluit worden aangemerkt

bron:www.ploum.nl
De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) oordeelde op 2 mei j.l. dat een bestuurlijke waarschuwing onder omstandigheden als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht moet worden aangemerkt. Dit is een interessante ontwikkeling omdat een dergelijke waarschuwing in dat geval kan worden aangevochten bij de bestuursrechter.