Kamervragen over uitbuiting orderpickers in DC’s

bron:warehousetotaal.nl
Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft Kamervragen gesteld over de misstanden in magazijnen, waarbij arbeidsmigranten bij distributiecentra van Albert Heijn worden uitgebuit. Minister Koolmees zegt er vooralsnog van uit te gaan dat aan de geldende voorwaarden wordt voldaan.

In maart verscheen er een artikel in De Groene Amsterdammer waarin een beeld geschetst wordt dat Albert Heijn Oost-Europese uitzendkrachten inzet voor zijn distributiecentra en deze werknemers slecht behandelt.Van Dijk vroeg minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een oordeel te geven over de werkdruk waar de uitzendkrachten bij de DC’s aan blootgesteld worden. Het SP-lid haalde de onhaalbare normen aan waardoor orderpickers soms niet naar de wc gaan, omdat ze dan hun targets niet halen.

Arbeidsrechten
Koolmees ging niet concreet in op het artikel in De Groene Amsterdammer, maar zei dat het de taak is van een werkgever om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen en om de preventie van arbeidsrisico’s vorm te geven. Verder gaf de minister aan dat hij het project van de NGO FairWork subsidieert waarin arbeidsmigranten worden geïnformeerd over hun arbeidsrechten.
Lees ook • Misstanden in Magazijnen • Hoge werkdruk en geen plaspauze
Volgens de Groene en onderzoeksplatform Investico zouden uitzendkrachten voornamelijk terechtkomen in containerwoningen of verwaarloosde woningen, veelal geregeld door uitzendbureau Otto Workforce. De logistiek medewerkers in distributiecentra zouden bovendien betaald worden volgens de winkel-cao, waardoor ze onder meer toeslagen voor avond- en nachtdiensten onterecht mislopen. Koolmees gaat er “vooralsnog van uit dat AH en Otto Workforce aan de voorwaarden voldoen en dat AH zich bovendien ervan vergewist dat Otto haar werknemers correct betaalt”, antwoordt hij. “Het is niet aan mij om een uitspraak te doen over welke cao van toepassing is op de arbeidsverhoudingen bij de inlener,” voegde hij er aan toe.

Jasper van Dijk wilde ook weten wat de minister vindt van de uitspraak van logistiek directeur van Albert Heijn die gezegd zou hebben dat uitzendkrachten wel weg zouden gaan, als ze het zo erg zouden vinden.

Koolmees zei daarop het volgende:
“Het is de taak van de werkgever om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen en om de preventie van arbeidsrisico’s vorm te geven. Daarbij dient de werkgever signalen van uitzendkrachten over de ervaren arbeidsomstandigheden en de wens om deze te verbeteren serieus te nemen en het vertrek van uitzendkrachten om deze reden te voorkomen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *