200 zelfmoorden per jaar door werk

Zo’n tweehonderd mensen per jaar plegen zelfmoord uit wanhoop over hun werksituatie, tonen diverse studies aan. Werkdruk en pesten zijn onder meer de oorzaken.

Tijdens het congres Het Risico van het Vak haalt dagvoorzitter Jan Popma de cijfers over werkgerelateerde zelfmoorden aan om te illustreren dat een beroepsziekte niet altijd zichtbaar is, maar net zo dodelijk kan zijn als een ernstig arbeidsongeval. “Aan mensen met een burn-out zie je aan de buitenkant niet dat ze lijden.”

Kille cijfers

Als je kijkt naar de kille cijfers van beroepsziekten, dan ontvouwt zich een tamelijk verontrustend beeld. 22 procent van de gezondheidsklachten in Nederland komt door het werk. Elk jaar komen er 17.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten bij. Er zijn ongeveer 160.000 werkenden met een beroepsziekte en 85.000 gepensioneerden. 400.000 mensen vinden van zichzelf dat ze door hun werk minder gezond zijn. Ongeveer 3700 gevallen van vroegtijdige sterfte zijn gerelateerd aan werk.

Beroepsziekten

Er zijn volgens Popma verschillende redenen voor werkgevers om beroepsziekten uiterst serieus te nemen. Allereerst is daar volgens hem het ethische principe: “Gezondheid is een fundamenteel recht.”

Daarnaast is er een juridische reden. De wetgever heeft de werkgever een zorgplicht opgelegd. Iedere werknemer heeft recht op een gezonde en veilige werkplek en als de werkgever daar niet voor zorgt, is hij verantwoordelijk voor de schade die een werknemer oploopt. Jaarlijks worden er tussen de vijfhonderd en zevenhonderd letselschadeclaims ingediend, samen goed voor tien tot twintig miljoen euro.

Werkgeversbelang

De kosten van de schadeclaims vallen in het niet bij de maatschappelijke en bedrijfseconomische kosten van beroepsziekten. Deze lopen in de miljarden, door verzuimkosten, WIA-premies, verstoring van het productieproces, productieverlies, wervings- en vervangingskosten en reputatieschade. Popma: “Arbo moet niet omdat het in de wet staat, het moet omdat het een werkgeversbelang is.”

Investeren

Popma poneert de stelling: ‘Wie denkt dat arbo geld kost, kan niet rekenen’. “Er zijn diverse studies waaruit blijkt dat investeren in arbo leidt tot kostenbesparing en productieverhoging. Als het ziekteverzuim een procentje omlaag gaat en de productie omhoog, levert dat bakken met geld op.”

Signaal

Wanneer iemand in de organisatie ziek wordt van zijn werk, moeten werkgevers en bedrijfsartsen dit aangrijpen als leermoment, vindt Popma. “Je kunt een beroepsziekte ook gebruiken als signaal dat er iets mis is in de organisatie. Daarvan kun je leren. Als bedrijfsartsendie kans grijpen, kunnen ze een grotere rol spelen in het terugdringen van beroepsziekten.”

 

TIP: Meer weten over beroepsziekten? Lees er alles over in het nieuwe boek ‘Beroepsziekten voorkomen‘.

overgenomen van Arbo-Online

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *