Zo helpt u werknemers met schulden

bron: arbo-online.nl.

Geen verzuim door een virus, maar door een financieel probleem. In maar liefst een op de zes gevallen komt een ziekmelding voort uit geldproblemen.

Dat bleek al eerder uit een onderzoek van arbodienst Capability. Hieronder zetten we drie van de meest aan het Nibud gestelde vragen over werknemers met schulden op een rij.

1. Verplicht hulp accepteren?

De werkgever vermoedt een financieel probleem bij een werknemer die veel verzuimt. Die laatste wil geen hulp en ontkent dat hij een probleem heeft. Moet hij hulp accepteren? De financiële problemen kunnen immers ook gevolgen hebben voor de werkgever. Toch blijft de financiële situatie van de werknemer een privéaangelegenheid. De werknemer is dus niet verplicht om zijn hulp te accepteren. Vergelijk het met andere persoonlijke problemen als een echtscheiding, problemen met de kinderen of psychische problemen. Die kunnen net zo goed kwalijke gevolgen hebben voor het functioneren van een werknemer.

Advies NIBUD
Een werkgever moet het niet opgeven na één aanbod. Mensen moeten een grote drempel over om hulp bij hun financiën te accepteren. Er later nog eens op terugkomen kan ervoor zorgen dat werknemers met schuld de hulp nu wel accepteren.

Bekijk het NIBUD-rapport ‘Kans op financiële problemen 2016’

2. Een voorschot op het vakantiegeld?

Mag de werkgever een voorschot geven op vakantiegeld op de ergste directe financiële nood te lenigen? Ja, dat mag. Maar besef goed dat het hierbij altijd gaat om het winnen van tijd. De achterliggende problematiek van de werknemers met schulden wordt niet aangepakt.

Advies NIBUD
Leg afspraken over een voorschot altijd schriftelijk vast. Zo voorkomt u discussie over de rechten die de werknemer nog heeft op (een deel van) het vakantiegeld. Op uitbetaald vakantiegeld kan geen beslag meer worden gelegd. Want beslag leggen is alleen mogelijk op gelden die de werknemer nog tegoed heeft vanuit de arbeidsverhouding, niet op wat hij al heeft ontvangen.

3. Schulden in één keer overnemen?

Kan de werkgever de schulden overnemen? Ja, dat kan hij. Hij mag de openstaande vorderingen van de werknemer in één keer betalen. Dit is een vorm van herfinanciering waarmee hij diens schulden overneemt. Lukt het de werkgever om te onderhandelen met verschillende schuldeisers? Zodat hij een betaling ineens kan doen van een deel van de vordering tegen finale kwijting? Dan is de overgebleven schuld van de werknemer daarmee lager geworden. De werknemer kan die lagere lening vervolgens in termijnen terugbetalen.

Advies NIBUD
Het voordeel van deze constructie kan zijn dat de werknemer dan nog slechts één schuldeiser heeft: de werkgever. En wellicht is zijn schuld door onderhandeling zelfs lager geworden. Een werkgever moet voor zo’n personeelslening wel rente in rekening brengen en de gehele vordering direct opeisbaar stellen. Anders moet hij het rentevoordeel optellen bij het loon van de werknemer en er loonheffing over inhouden en afgedragen.

Bron: Nibud, Jaarcongres Salaris 2016

 

> Weten wat u verder nog kunt doen voor medewerkers met schuldproblematiek? U vindt het in de Gids voor vertrouwenspersonen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *