Werknemers kabelfabrikant ziek door gevaarlijke stoffen

Vier werknemers van kabelfabrikant Smit Draad uit Nijmegen hebben lever- long- en hersenschade opgelopen door langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de fabriek. Dat concludeert ECEmed, een onafhankelijk expertisecentrum gevaarlijke stoffen van het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

ECEmed deed onderzoek in opdracht van vakbond FNV. Eerder deze maand deed de bond namens zeven zieke werknemers aangifte tegen de directie van Smit Draad. Via een aparte civiele zaak eisen negen werknemers compensatie voor de schade aan hun gezondheid.

'Wij zijn geschrokken van de toestand van deze mensen. Zo erg kom je het niet vaak tegen. De arbeidsomstandigheden daar zijn ronduit slecht', aldus directrice Atie Verschoor van ECEmed.

Smit Draad fabriceert onder meer kabels voor transformatoren in elektriciteitsnetwerken. Volgens Verschoor blijkt uit verklaringen van de onderzochte werknemers dat zij tijdens de productie te veel blootstaan aan gevaarlijke oplosmiddelen en stoffen als methylpyrolidone (NMP) en fenolen, die effect kunnen hebben op het centraal zenuwstelsel.

Het centrum vroeg ook de medische dossiers op van de vier werknemers. 'Daaruit bleek dat twee longartsen bij drie van hen al eerder hadden vastgesteld dat de longschade werkgerelateerd was.'

FNV-bestuurder Jan de Jong heeft vorige week bij de directie van Smit Draad zeven verbeterpunten geist, waaronder een beter afzuigsysteem en de introductie van een gesloten systeem voor de gevaarlijke stoffen. 'Nu worden het oplosmiddel nog gewoon met emmertjes overgegoten.'

Volgens de vakbondsman heeft de directie vorige week in een gesprek toegezegd de condities binnen drie maanden te zullen verbeteren. Ook mogen alle 115 medewerkers zich gratis medisch laten keuren.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat de directie 'enorm geschrokken' is van de aantijgingen volgend op het ECEmed-onderzoek, maar benadrukt dat de fabriek aan alle normen voldoet. 'We laten sinds 2000 de concentratie van gevaarlijke stoffen regelmatig onderzoeken. Het is jammer dat we in de beeldvorming nu als boeman worden neergezet.'

Ook zet hij zijn vraagtekens bij de bevindingen van ECEmed. 'We hebben het onderzoek zelf nog niet mogen inzien.' Volgens het bedrijf heeft ook de arbeidsinspectie de laatste vijftien jaar geen onregelmatigheden gezien.

Het Radboudumc deed in 2011 in opdracht van Smit Draad onderzoek naar de concentratie van een beperkt aantal gevaarlijke stoffen in de werkomgeving. Bij metingen op vier verschillende dagen in juni en november werden geen probleemwaardes gemeten. 'Op basis van dit onderzoek kunnen we dan ook geen uitspraken doen over de gezondheidsklachten van medewerkers nu', aldus een woordvoerder van het Nijmeegse ziekenhuis. Volgens De Jong van de FNV is het Radboudonderzoek de afgelopen jaren gebruikt als 'vals alibi' om niets aan de arbo-omstandigheden te hoeven doen. Hij noemt de werkwijze van het bedrijf 'misdadig'.

Op de vraag waarom het bedrijf nu met een verbeterplan komt, zegt de woordvoerder: 'Het is altijd goed om zaken te verbeteren, zeker als uit nieuw onderzoek blijkt dat dit nodig is. Wij hebben er ook niks aan als werknemers ziek zijn.'

Een van de werknemers van Smit Draad die nu ziek thuis zit, is Dave van Loveren. Hij werkte sinds 2008 als machinevoerder in de 'lakhal' van het bedrijf, waar koperdraad voor transformatoren een laklaag krijgt. Zijn klachten begonnen in 2010. 'Ik begon bij het traplopen buiten adem te raken. Bij controle door een longarts bleek dat mijn luchtwegen waren ontstoken.'

Hij heeft ook last van geheugenverlies en gedragsverandering. 'Ik ben soms uit het niets agressief tegen mijn vrouw en kinderen. Dat vind ik het ergste.'

Volgens Van Loveren was er binnen het bedrijf nooit ruimte voor klachten over de gevaarlijke omstandigheden. 'Dan zeiden ze: misschien is het tijd dat je ander werk gaat zoeken.'

11 gedachten over “Werknemers kabelfabrikant ziek door gevaarlijke stoffen”

 1. Woede en tranen bij rechtszaak bedrijfsarts Smit Draad

  DEN HAAG/NIJMEGEN – ,,Ik wil mensen helpen. Ik heb er zo hard aan getrokken en nu ben ik de gebeten hond." De voormalige bedrijfsarts van de Nijmeegse kabelfabriek Smit Draad kan haar tranen niet meer inhouden na een drie uur durende rechtszitting van het Centraal Medisch Tuchtcollege. ,,Ik begrijp het niet", zegt ze in haar slotwoord.

  Empathie

  Advocaat Oswald Nunes van de bedrijfsarts hekelt de gang van zaken. ,,De bedrijfsarts heeft empathie voor de werknemers, maar is ook boos. De tegenpartij komt nu met een nieuwe advocaat, een nieuwe deskundige maar niet met nieuwe feiten.'' 

  Niets te verwijten

  Kernvraag in dit hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is: heeft de bedrijfsarts genoeg gedaan? De vijf klokkenluiders van Smit Draad vinden van niet. De bedrijfsarts zelf vindt dat haar niets te verwijten valt. Bovendien: ,,Ik had niet de indruk dat het er heel ernstig was. Niet heel anders dan in andere bedrijven die ik ken. Het zou er wel schoner kunnen.''

  Slapeloze nachten

  Willem Schattevoet had angst en grote zorgen over zijn gezondheid, vertelt hij in de rechtszaal. ,,Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Heb zelfs overwogen om uit het leven te stappen.'' Die laatste opmerking komt bij de bedrijfsarts hard binnen. ,,Moet dat nou op deze manier?'', zegt ze snikkend aan het einde van de zitting.

  Schadelijke oplosmiddelen

  Boos stapt Wout van Veen, een van de advocaten van de werknemers, na het emotionele slotwoord van de bedrijfsarts de rechtszaal uit. ,,Met zulke tranen beweren dat er objectief niet is vastgesteld dat de arbeidsomstandigheden slecht waren bij Smit Draad!" Van Veen kan er niet bij. ,,Ze kon het allemaal zien en ruiken op de werkvloer: de bakken met schadelijke oplosmiddelen stonden open, productielijnen waren open, het stof hing in de lucht."

  De uitspraak volgt binnen twee maanden. Maar, zo zegt de voorzitter van het tuchtcollege, 'gezien de belangen en emoties aan beide kanten zal ik mijn best doen zo snel mogelijk met een uitspraak te komen'. 

  De kwestie Smit Draad kwam juli 2015 naar buiten. Zeven zieke werknemers stapten gesteund door vakbond FNV naar justitie om aangifte te doen tegen de directie. Ze zouden willens en wetens zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Onlangs besloot justitie de zaak te seponeren, omdat noodzakelijk medisch onderzoek te complex en langdurig zou zijn. Na ingrijpen van de inspectie SZW zijn de arbeidsomstandigheden flink verbeterd. Vijf werknemers dienden anderhalf jaar geleden een klacht in tegen de bedrijfsarts bij het medisch tuchtcollege. Die oordeelde vorig jaar dat de bedrijfsarts, destijds in opleiding, geen fouten heeft gemaakt. De vijf gingen daarop in hoger beroep. Gisteren diende deze zaak bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.  

 2. Collectieve actie Smit Draad slaagt niet
  08-08-2016

  De kantonrechter heeft FNV niet-ontvankelijk verklaard in de collectieve actie tegen Smit Draad. Dit omdat de vordering niet ziet op bescherming van gelijksoortige belangen en daarom niet voldoet aan de eisen van de wet.

  De vordering dat Smit Draad een gelaatsmasker ter beschikking moet stellen aan werknemers in de laktoren, is wel toegewezen.

  Vordering moet gaan om bescherming ‘gelijksoortige belangen’

  De vakbond wil dat de kantonrechter uitmaakt dat de Nijmeegse kabelfabriek Smit Draad onrechtmatig heeft gehandeld door werknemers bloot te stellen aan mogelijk voor hen schadelijke arbeidsomstandigheden. Smit Draad zou dan aansprakelijk zijn voor de schade die daarvan het gevolg is. Van de kantonrechter mag de FNV een dergelijke vordering instellen. Op grond van de wet moet het dan gaan om bescherming van ‘gelijksoortige belangen’. Door een bundeling van die belangen is in één procedure een oordeel te vellen over de geschilpunten en vorderingen. Het is dan niet nodig de bijzondere omstandigheden van iedere individuele belanghebbende erbij te betrekken.


  FNV heeft niet aan de eis van ‘gelijksoortige belangen’ voldaan door een te algemene formulering van de vordering

  Niet aan eis voldaan door te algemene formulering vordering

  Volgens de kantonrechter heeft de vakbond niet aan deze eis voldaan door een te algemene formulering van de vordering. Een werknemer die Smit Draad aansprakelijk wil stellen voor geleden (gezondheids)schade, zal duidelijk moeten maken in welke periode en met welke schadelijke stoffen hijzelf op het werk in aanraking is gekomen. FNV wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard in de ingestelde vordering.

  Tussenvonnis: wel collectief belang bij veiligheidsmaatregelen

  FNV vorderde verder dat Smit Draad een aantal veiligheidsmaatregelen moet nemen om zijn werknemers te beschermen. Ook deze vordering is vormgegeven als een collectieve actie. De kantonrechter bepaalde bij tussenvonnis van 25 maart 2016 dat dit mogelijk is. Het is duidelijk dat in dit geval (groepen) werknemers een collectief belang bij deze gevorderde veiligheidsmaatregelen kunnen hebben. Juist omdat zij bij toewijzing van die vorderingen niet allemaal zelf een procedure hoeven te starten met telkens dezelfde vordering.

  Gelaatsmasker ter beschikking van werknemers in laktoren

  De kantonrechter heeft vastgesteld dat een groot deel van de gevorderde veiligheidsmaatregelen inmiddels door Smit Draad is genomen. Wel moet Smit Draad binnen een maand een gelaatsmasker ter beschikking stellen aan werknemers die in de laktoren werken. De overige gevorderde veiligheidsmaatregelen wees de kantonrechter grotendeels af. De FNV had de vorderingen niet voldoende onderbouwd of had ze te vaag geformuleerd.

  Bron: rechtspraak.nl

 3. Belangrijke dag voor klokkenluiders Smit Draad
  geplaatst op: 29 juli 2016

  NIJMEGEN – Een jaar nadat zeven klokkenluiders een boekje opendeden over de arbeidsomstandigheden bij kabelfabriek Smit Draad in Nijmegen, wachten vandaag twee belangrijke uitspraken in deze kwestie. De Arnhemse kantonrechter spreekt zich vandaag uit over schadeclaims van (oud-)personeelsleden.

  Vakbond FNV wil dat de Smit Draad-directie erkent dat de werkomstandigheden in het verleden niet in orde waren. Dat moet de afhandeling van claims vereenvoudigen.

  Rechtszitting
  De directie is daartoe niet bereid. Sterker, de omstandigheden zouden in het verleden altijd prima zijn geweest, zo betoogde de raadsman van de fabriek tijdens de zitting begin juni. De kantonrechter zou 8 juli uitspraak doen, maar had meer tijd nodig voor het vonnis. Hij had, zo verzuchtte de kantonrechter voorafgaand aan de rechtszitting, nog nooit zo veel rapporten gelezen als over deze zaak.

  Nijmegen
  De zitting begon toen met een uur vertraging, want het aantal aanwezige juristen, werknemers en deskundigen was zó groot dat de bode op zoek moest naar een nog grotere zaal in het Paleis van Justitie. Ook vandaag, bij de uitspraak, zal er veel belangstelling zijn. De kantonrechter komt hiervoor naar het gerechtsgebouw in Nijmegen.

  Bedrijfsarts
  Dat de uitspraak van de kantonrechter nu samenvalt met het vonnis van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Zwolle, is volgens de rechtbank in Arnhem puur toeval. Het regionaal tuchtcollege maakt vandaag bekend of de voormalige bedrijfsarts van de Nijmeegse kabelproducent ernstige fouten heeft gemaakt. Volgens vijf werknemers heeft de arts onzorgvuldig en te afwachtend gereageerd op hun klachten, die veroorzaakt zouden zijn door slechte arbeidsomstandigheden in de fabriek.

  Begeleiders
  Omdat ze nog in opleiding was als bedrijfsarts, zijn ook haar begeleiders aangeklaagd. Tijdens de behandeling van de zaak, ook begin juni, bleek dat de toenmalige directie zich defensief opstelde richting de bedrijfsarts. Zo kreeg die pas na anderhalf jaar inzage in belangrijke risico-inventarisaties.

 4. Smit Draad: fabriek is veilige werkplek
  09 juni 2016

  ARNHEM/NIJMEGEN – Het is nog niet helemaal op orde. Maar Smit Draad in Nijmegen heeft het afgelopen jaar ‘in sneltreinvaart en onder grote druk’, aldus het bedrijf, veel maatregelen genomen om de 115 werknemers een veilige werkplek te bieden.
  Dat bleek woensdag tijdens een rechtszaak in Arnhem. Die was aangespannen door vakbond FNV die een jaar geleden de misstanden bij de Nijmeegse fabriek aan de kaak stelde.

  Gevaarlijke stoffen
  Werknemers zouden blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen met ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Inmiddels hebben negentien werknemers de directie daarvoor aansprakelijk gesteld. De rechtszaak draaide om de schadelijke omstandigheden in de fabriek in het verleden en de maatregelen om die in de toekomst te verbeteren.

  Ontkend
  Smit Draad ontkende gisteren dat de fabriek in het verleden ziekmakend was. „Veilig werken, daar gaat het om, daar kun je niet mee marchanderen. We hebben twee mappen met rapportages, deskundigen hebben er veel over gezegd. Van onveilige werkomstandigheden was en is geen sprake”, betoogde advocaat Huib Lebbink van Smit Draad.

 5. Bedrijfsartsen Smit Draad voor medisch tuchtcollege Geplaatst op:03 juni 2016

  ZWOLLE – Een bedrijfsarts, haar mentor, supervisor en directeur moeten vandaag voor het medisch tuchtcollege in Zwolle verschijnen. Werknemers van de Nijmeegse kabelfabriek Smit Draad hebben aangifte gedaan tegen de vier omdat zij op meerdere punten zijn tekortgeschoten. Zo heeft de bedrijfsarts niet adequaat gereageerd op gezondheidsklachten, aldus de medewerkers. Klachten Omdat de vrouw nog in opleiding was, zijn ook haar mentor, haar supervisor en haar directeur aangeklaagd. De werknemers kampen met ernstige gezondheidsklachten, doordat ze werden blootgesteld aan gevaarlijke chemische stoffen tijdens hun werkzaamheden in de fabriek. Verbaasd Directeur Johan Spierings van De Bedrijfspoli zei eerder in de Gelderlander dat de bedrijfsarts geen fouten heeft gemaakt. Ze zou zich zelfs extra ingezet hebben voor de zieke personeelsleden. Vanwege het medisch beroepsgeheim kon Spierings niet inhoudelijk reageren. Hij was verbaasd dat hij ook wordt aangeklaagd, omdat hij inhoudelijk niet met de kwestie te maken had. Naar verwachting gaat de zaak de hele dag duren. Eerst worden deskundigen gehoord die beide partijen hebben voorgedragen. Twee van de vijf werknemers van Smit Draad zijn niet aanwezig in rechtszaal omdat ze daarvoor te ziek zouden zijn. De advocaat van de bedrijfsartsen stelt de onafhankelijkheid van twee deskundigen ter discussie die zijn voorgedragen door personeel.

 6. Arbodienst: ‘geen beroepsziekte bij vijf werknemers Smit Draad’
  ZWOLLE – Volgens advocaat Oswald Nunes van arbodienst De Bedrijfspoli is bij vijf werknemers van de Nijmeegse kabelfabrikant Smit Draad geen sprake van beroepsziekten. Twee deskundigen die daar wel op wijzen, zijn volgens Nunes niet onafhankelijk.
  Ze zijn te nauw verbonden met vakbond FNV, die de personeelsleden bijstaat, zegt de advocaat.
  Tuchtcollege
  Een bedrijfsarts, haar mentor, supervisor en de directeur van Smit Draad moeten vandaag voor het medisch tuchtcollege in Zwolle verschijnen. Werknemers van de Nijmeegse kabelfabriek hebben aangifte gedaan tegen de vier omdat zij op meerdere punten zijn tekortgeschoten. Zo heeft de bedrijfsarts niet adequaat gereageerd op gezondheidsklachten, aldus de medewerkers.
  Niets te verwijten
  Advocaat van de bedrijfsartsen Oswald Nunes bestrijdt dat vandaag in de rechtszaal in Zwolle. Volgens hem valt de bedrijfsarts niets te verwijten. „Zij heeft al lopende onderzoeken afgewacht of nieuwe onderzoeken opgestart”, zegt hij. „Goede arbeidsomstandigheden zijn een primaire taak van werkgever.”
  Raadsvrouw Daphne van Doorn van de werknemers voerde daarop aan dat de werknemers ook een juridische strijd voeren tegen de directie. „Dat neemt niet weg dat de bedrijfsarts ook een belangrijke rol hierin heeft”, zegt ze. „Vooral op gebied van signaleren en adviseren. Daarin is zij tekortgeschoten.”
  Te ziek
  Twee van de vijf werknemers van Smit Draad zijn niet aanwezig in rechtszaal omdat ze daarvoor te ziek zouden zijn.

 7. NIJMEGEN – Het Nijmeegse bedrijf Smit Draad moet binnen 2 maanden tal van misstanden aanpakken op de werkvloer. Zo niet, dan volgen boetes voor de kabelproducent. Dat stelt de Inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie.

  De inspectie heeft 17 overtredingen van het Arbobesluit vastgesteld, tijdens 3 inspectierondes in augustus en september. Een kopie van het inspectierapport is in handen van De Gelderlander. Het gaat onder meer om gezondheidskundige onderzoeken die niet hebben plaatsgevonden, gevaarlijke stoffen waarvoor geen grenswaarden zijn vastgesteld, gevaarlijke machines.

  Gezondheidsklachten
  Aanleiding van de fabrieksbezoeken zijn publicaties in onder meer De Gelderlander, over gezondheidsklachten bij medewerkers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In juli stapten 9 zieke werknemers naar het Openbaar Ministerie. De directie zou hen willens en wetens hebben blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Justitie heeft deze aangifte nog in onderzoek.

  De directie van Smit Draad wil geen reactie geven op het rapport.

 8. NIJMEGEN – De Beuningenaar Dave van Loveren vecht zijn ontslag bij kabelmaker Smit Draad aan. Volgens het bedrijf zou Van Loveren niet meer functioneren, los van zijn gezondheidsproblemen. “Onbegrijpelijk”, zegt Jan van de Hel, raadsman van Van Loveren, vrijdag voor de kantonrechter in Arnhem.

  Dave van Loveren (37) was sinds 2008 werkzaam als machinevoerder in de zogenoemde lakhal. Wegens longproblemen stopt hij in 2014 op advies van de bedrijfsarts met het werk, waar met schadelijke stoffen wordt gewerkt.

  Andere afdeling
  2 pogingen om hem op een andere afdeling aan het werk te krijgen, mislukken. Volgens de directie komt dat door een negatieve houding en omdat de werkzaamheden voor hem te moeilijk zijn. Ontslag is dan volgens raadsman Ruud de Quay van Smit Draad de enige mogelijkheid. “En zijn gezondheid speelt daarbij geen rol.”

  Geheugenproblemen
  Volgens Van de Hel speelt dat juist wel mee. “Mijn cliënt is ziek geworden door het werk in de lakhal. Naast een longziekte heeft hij daar ook geheugen- en concentratieproblemen en stemmingswisselingen aan overgehouden. Daar wordt hij nu op afgerekend.”

  Door die aandoeningen kon Van Loveren volgens zijn raadsman niet goed uit de voeten op de andere afdelingen.

  Onderzoek
  Smit Draad heeft volgens Van de Hel een grote steek laten vallen door geen arbeidskundig onderzoek te laten verrichten. Dat zou nu alsnog moeten gebeuren. Uit zo’n onderzoek blijkt welke werkzaamheden een zieke werknemer nog wel kan uitvoeren.

  De kantonrechter doet vrijdag 4 september uitspraak.

 9. Arbodienst in Nijmegen trekt handen af van Smit Draad

  NIJMEGEN – Arbodienst De Bedrijfspoli uit Nijmegen wil niet meer voor kabelmaker Smit Draad werken. De ondernemingsraad van Smit heeft geen vertrouwen in het gezondheidsonderzoek dat de arbodienst wil doen.

  Dat was voor De Bedrijfspoli reden om de directie van Smit Draad gisterochtend te melden dat ze de overeenkomst beëindigt. Volgens directeur Johan Spierings van de Arbodienst was het een optelsom van meerdere zaken die zijn voorgevallen sinds de ophef rond het Nijmeegse metaalbedrijf.

  FNV Metaal deed in juli aangifte tegen Smit Draad. Het bedrijf zou werknemers hebben blootgesteld aan gevaarlijke chemische stoffen bij de productie van wikkeldraad en kabels voor transformatoren en generatoren. Daardoor zouden ze onder meer ernstige longklachten hebben opgelopen.

  Geen tuchtklacht

  In juli bleek al dat vijf medewerkers het vertrouwen in de betrokken arbo-arts had opgezegd. Ook wilde een aantal medewerkers een tuchtklacht tegen de arts indienen. Volgens Spierings is die tuchtklacht nog altijd niet ingediend. Dat nu ook de OR geen vertrouwen meer heeft in het gezondheidsonderzoek dat De Bedrijfspoli wilde doen, was voor de directeur de druppel.

  Spierings benadrukt dat hij vierkant achter de arts blijft staan. Volgens hem heeft zij zorgvuldig en professioneel gehandeld. Ook blijft De Bedrijfspoli betrokken bij Smit Draad tot er een nieuwe arbodienst is gevonden.

  Ondernemingsraad ‘vergeten’

  Volgens De Bedrijfspoli is het gebrek aan vertrouwen in het gezondheidsonderzoek onder het personeel onder meer ontstaan doordat de directie van Smit Draad in alle hectiek is vergeten om de ondernemingsraad te betrekken bij de voorbereidingen voor dat onderzoek.

  De afgelopen tijd heeft Smit Draad verschillende maatregelen getroffen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo zijn er afzuiginstallaties aangeschaft die vrijkomende stoffen direct moeten afvoeren.

 10. OR Smit Draad zegt vertrouwen op in directeur

  0 444 Algemeen

  De ondernemingsraad van Smit Draad in Nijmegen heeft het vertrouwen opgezegd in directeur Wim de Vries. De OR heeft geen vertrouwen in dat hij de grote ontrust binnen het bedrijf het hoofd kan bieden. Dat schrijft de Gelderlander.

  OR Smit Draad zegt vertrouwen op in directeur
  Foto: Pixabay

  Negen werknemers hebben drie weken geleden aangifte gedaan tegen de directie omdat zij ‘willens en wetens’ zijn blootgesteld aan gevaarlijke (chemische) stoffen. Zij kampen nu met ernstige gezondheidsklachten. Vier van hen hebben long-, lever- en hersenschade, stelde expertisecentrum gevaarlijke stoffen ECEMed in Velp, onderdeel van ziekenhuis Rijnstate, vast.

  Het bedrijf zegt ‘alles in het werk te stellen het vertrouwen van alle medewerkers te herstellen, ook dat van de ondernemingsraad’ en wil ‘aanvullende maatregelen’ nemen. Smit Draad wil ook laten onderzoeken of de gezondheidsproblemen een gevolg zijn van de arbeidsomstandigheden bij het bedrijf. Bovendien heeft Smit Draad toegezegd dat alle 115 medewerkers zich medisch kunnen laten onderzoek op kosten van het bedrijf.

  Plan

  Na de berichten in de media van vorige week hebben de commissarissen van het bedrijf ingegrepen. De direct moet met een plan komen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De directie heeft bekend gemaakt dit plan volgende week te presenteren.

  Bron: Gelderlander

 11. Management kabelfabriek Smit Draad uit zorgen

  Foto: 123RF

  Gepubliceerd: 30 juli 2015 15:43

  Laatste update: 30 juli 2015 16:02
  Het management van het in opspraak geraakte Smit Draad in Nijmegen heeft aan het adres van algemeen directeur Wim de Vries zijn zorgen geuit over de situatie waarin het bedrijf terecht is gekomen.

  Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf donderdag desgevraagd.

  De ondernemingsraad van Smit Draad (115 werknemers) heeft inmiddels het vertrouwen in de directeur opgezegd. Aanleiding is het optreden van de directeur in de zaak rond de vermeende blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen bij de productie van wikkeldraad- en kabels.

  Volgens FNV-bestuurder Jan de Jong heeft het management feitelijk ook het vertrouwen in De Vries opgezegd, wat betreft het arbobeleid. Maar dat ontkent de woordvoerder.

  Hij wijst er in dat verband op dat directeur en management samen verantwoordelijk zijn voor het arbo-beleid. Volgens hem is de positie van De Vries niet in het geding.

  Gezondheidsschade

  Drie weken geleden maakte vakbond FNV bekend namens zeven zieke werknemers aangifte te hebben gedaan bij justitie tegen de directie van het bedrijf, een dochteronderneming van het Italiaanse IRCE.

  Negen medewerkers eisen in een aparte civiele zaak compensatie voor gezondheidsschade als gevolg van de blootstelling. Het gaat onder meer om ernstige longklachten en neurologische aandoeningen.

  In een reactie erkende De Vries toen mede namens het management dat er ”behoefte is aan snellere verbetering op arbogebied”. Maar hij stelde tegelijkertijd dat uit diverse onderzoeken van onafhankelijke deskundigen was gebleken dat de concentraties chemische stoffen bij het bedrijf binnen de normen zijn.

  Druk

  Smit Draad is bezig met het maken van een plan van aanpak met aanvullende maatregelen om de arbeidsomstandigeden te verbeteren. Volgens FNV-bestuurder De Jong gebeurt dat mede onder druk van de raad van commissarissen.

  Volgens hem komen volgende week bestuursleden van moederbedrijf IRCE naar Nederland om de zaak met FNV en de ondernemingsraad te bespreken. De kabels die het bedrijf maakt worden onder meer gebruikt voor transformatoren in elektriciteitsnetwerken.

  Door: ANP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *