Onderzoeksraad start met kraanongeval

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar het kraanongeval met de omgevallen bouwkranen bij de Julianabrug in Alphen aan den Rijn. Wat ging er mis?

Medewerkers van de Onderzoeksraad zijn sinds maandagmiddag op de plek des onheils om de ravage te bekijken en de eerste gegevens te verzamelen. Hoe lang dat gaat duren, kan voorzitter Tjibbe Joustra nog niet zeggen. De onderzoekers kunnen hun werk het beste doen als er niets verandert op de plek van het kraanongeval. Ze hebben zeker nog de hele dag nodig.

Oorzaak

Het onderzoek richt zich op de oorzaak en de achterliggende factoren van het ongeval. Daarbij zal er extra aandacht zijn voor complexe werkzaamheden, zoals hijsen op het water. Verder kijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gemaakte plannen en voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van het brugdeel. Uit de oorzaak en achterliggende factoren van het kraanongeval kan de Raad lessen trekken voor de toekomst.

Gegevens

Onderzoekers zijn sinds de middag van het kraanongeval aanwezig in Alphen aan den Rijn voor het verzamelen van de eerste gegevens. Aan de hand van deze gegevens en de gekozen focus wordt het onderzoek ingericht en vormgegeven. De Raad streeft ernaar het onderzoek binnen een jaar af te ronden. Daarna volgt publicatie van het onderzoeksrapport.

Oproep

De Onderzoeksraad voor Veiligheid ontvangt graag filmmateriaal van het voorval. Zowel professioneel vastgelegd beeld als dat van omstanders is welkom. Stuur het materiaal naar info@onderzoeksraad.nl. Bestanden groter dan 8 MB graag verzenden via een webdienst als wetransfer.

18 gedachten over “Onderzoeksraad start met kraanongeval”

 1. De voorbereiding op het plaatsen van het nieuwe brugdek van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn, schoot ernstig tekort. De uitvoerende bedrijven onderschatten de complexiteit van de werkzaamheden en geen enkele partij realiseerde zich dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de omgeving. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het omvallen van de hijskranen in Alphen aan den Rijn in de zomer van 2015. Door de lage stabiliteit van de hijsopstelling was het omvallen van de kranen onvermijdelijk. Zelfs een vlekkeloze uitvoering van de geplande werkzaamheden had dit niet kunnen voorkomen.

  Tijdens het hijsen van het nieuwe brugdek vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om en kwamen samen met het brugdek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. De materiële schade was enorm en als bij wonder vielen er geen slachtoffers. De Onderzoeksraad is nagegaan hoe de hijsklus is voorbereid en uitgevoerd en keek daarbij ook hoe betrokken partijen invulling gaven aan hun taken en verantwoordelijkheden. Uit het onderzoek blijkt dat de hijsopstelling al bij aanvang van de werkzaamheden een te lage stabiliteit had. Toen tijdens het hijsen een van de pontons sterk begon te hellen, bezweek de kleinste kraan onder het gewicht en trok vervolgens de gehele hijsopstelling mee in zijn val.

  Hijsplan incompleet en ongeschikt
  In de voorbereiding van de hijswerkzaamheden vanaf het water werd de complexiteit ervan onderschat. Zo is onvoldoende stilgestaan bij het belang van stabiliteit en de werking hiervan. In het hijsplan werd geen rekening gehouden met een aantal factoren dat de stabiliteit beïnvloedt, zoals het verschuiven van het zwaartepunt door het manoeuvreren met de kranen, de wind en de doorbuiging van de mast. In de laatste versie van het hijsplan ontbrak een stabiliteitsberekening. Ook voorzag het hijsplan niet in een ballastplan voor de pontons om eventuele scheefstand tijdig te kunnen corrigeren. Verder bleek uit het hijsplan dat de kranen tot hun maximale capaciteit werden ingezet. Hierdoor was er geen ruimte om gedurende het werk afwijkende omstandigheden op te vangen. Het kraanbedrijf en het pontonbedrijf gingen er vanuit dat door voorzichtig te werken en de pontons goed te ballasten, de werkzaamheden veilig uitgevoerd konden worden. De Onderzoeksraad constateert dat de partijen het werk benaderden als een routineklus waarbij de risico’s systematisch werden onderschat en dat het hijsplan incompleet en ongeschikt was.

  Risicobeheersing schiet tekort
  De opdracht voor de renovatie van de Koningin Julianabrug was gegeven aan een bouwcombinatie bestaande uit een bouwbedrijf en een staalbouwer. Het bouwbedrijf had als projectleider een spilfunctie en moest erop toezien dat alle risico’s adequaat werden beheerst. Het bouwbedrijf vulde deze verantwoordelijkheid echter onvoldoende in. Het bouwbedrijf zag het plaatsen van het brugdeel als onderdeel van de taak van de staalbouwer, die het kraanbedrijf had ingehuurd en bemoeide zich vervolgens niet met de voorbereidingen. Door deze versnippering van taken en verantwoordelijkheden schoot de risicobeheersing tekort. De partijen vertrouwden blind op elkaars kennis en ervaring en leunden op de verantwoordelijkheid van de ander. Zowel de staalbouwer als het bouwbedrijf lieten zo gebeuren dat er met een onveilige hijsopstelling werd gewerkt.

  Veiligheid omgeving niet onderzocht
  Dat de complexe werkzaamheden met groot materieel werden uitgevoerd in dichtbebouwd gebied, was voor geen enkele partij aanleiding om in de voorbereiding bewust stil te staan bij mogelijke risico’s voor de omgeving. De kranen staken ruim veertig meter boven de bebouwing uit en stonden op pontons in het water. Desondanks voelde geen enkele partij zich geroepen om de veiligheid van de omgeving en de potentieel ernstige gevolgen te onderzoeken en te beheersen. Bij de renovatie van de Julianabrug lag de focus van de gemeente op het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden. Dit terwijl de gemeente een belangrijke (overheids-)taak heeft in het waarborgen van de publieke veiligheid, zeker bij werkzaamheden in dichtbebouwd gebied. Een gemeente kan zowel als opdrachtgever en als vergunningverlener actief sturen op omgevingsveiligheid. Dat laat onverlet dat de uitvoerende partijen uiteindelijk de verantwoordelijkheid hebben om het werk veilig uit te voeren.

  Aanbevelingen
  De Onderzoeksraad vindt het van cruciaal belang dat er bij de realisatie van bouwwerken een adequate vorm van risicobeheersing komt. Gedurende het totale bouwtraject en door de gehele keten moeten betrokken partijen samenwerken om risico’s te identificeren en te beheersen. De Raad beveelt daarom aan om bij bouwprojecten één centrale partij aan te wijzen die de verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder omgevingsveiligheid. Verder beveelt de Raad aan om omgevingsveiligheid als gunningscriterium op te nemen in aanbestedingen van bouwwerken. Ook moet er een afwegingskader komen in het Bouwbesluit dat bepaalt onder welke omstandigheden een bouwveiligheidsplan geboden is. Voor de uitvoerende partijen beveelt de Onderzoeksraad aan om de kennis en deskundigheid te vergroten voor een veilige uitvoering van het werk en een goede invulling van de verantwoordelijkheden.

  Bekijk het persbericht in pdf.

 2. ’Ramp Alphen onvermijdelijk’
  29 juni 2016
  ALPHEN AAN DE RIJN – Het plaatsen van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn op 3 augustus vorig jaar had niet goed kunnen gaan. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het onderzoeksrapport over het omvallen van de hijskranen in Alphen aan den Rijn in de zomer van 2015.

  De uitvoerende bedrijven onderschatten de complexiteit van de werkzaamheden en geen enkele partij realiseerde zich dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de omgeving. Door de lage stabiliteit van de hijsopstelling was het omvallen van de kranen onvermijdelijk. Zelfs een vlekkeloze uitvoering van de geplande werkzaamheden had dit niet kunnen voorkomen, zo staat te lezen in het rapport.

  Op 3 augustus vorig jaar ontstond een enorme ravage in het centrum van Alphen toen de twee hijskranen en het brugdeel omvielen. Een aantal woningen aan de oever van de Oude Rijn werd verpletterd. Door het ongeluk werden achttien woningen onbewoonbaar. Vorige maand werd het rijdek alsnog op zijn plaats gelegd.

 3. Alphenaren: gemeente aansprakelijk voor kraanongeval

  Een grote groep ondernemers en bewoners stelt de gemeente Alphen aan den Rijn medeaansprakelijk voor het ongeval met de Julianabrug deze zomer. Dat meldt Cobouw, op basis van een verklaring van hun advocaat. Hij sluit een gang naar de rechter niet uit.

  Gemeente eindverantwoordelijk

  Bij het vervangen van een brugdek over de Oude Rijn, een belangrijke verkeersader voor Alphen, vielen op 3 augustus twee enorme bouwkranen en het brugdek om, bovenop een drukke woon- en winkelstraat. Achttien woningen zijn verwoest, niemand raakte gewond. Zowel gedupeerden als de gemeente stelden eerder aannemerscombinatie Mourik/BSB Staalbouw aansprakelijk, die op haar beurt naar de gemeente als eindverantwoordelijke wees. Volgens de advocaat zijn er “voldoende aanknopingspunten om ook de gemeente aansprakelijk te stellen”, zo meldt hij in Cobouw.

   

  Reconstructie

  De krant kreeg met diverse andere media middels een Wob-verzoek veel documenten boven tafel over het proces van de aanbesteding en de planning rondom het vervangen van de Julianabrug. In een logboek maakt de bouwkrant een reconstructie. Daaruit blijkt onder meer dat de gemeente veel druk zette op de planning, om de stremmingen voor het verkeer en de scheepvaart tot een minimum te beperken. Toen de planning in oktober vorig jaar bleek af te wijken van de voorgenomen planning in de aanbesteding, dreigde de gemeente met fikse boetes.

   

  Risico zeer klein

  In een verklaring over de risicoanalyse zegt de gemeente deze week op haar site dat zij vanwege haar beperkte deskundigheid op het gebied van brugrenovatie hulp van de markt inschakelde door middel van een Engineering&Construct-contract. Samen met experts doorliep de gemeente het hele proces vanaf de aanbesteding tot aan de uitvoering en is een inschatting gemaakt van alle risico’s. Zo zijn er extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat een brugdek zou omvallen tijdens het hijsen. Het risico dat ook een hijskraan zou kunnen omvallen tijdens het inhijsen van het brugdek “is door alle partijen als zeer klein ingeschat”, aldus de gemeente. Of deze inschatting terecht is geweest, zal moeten blijken uit de onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

   

  Straat weer open

  De kranen en het brugdek zijn inmiddels geborgen en afgevoerd. Op dit moment worden de laatste onherstelbaar beschadigde huizen gesloopt. De straat die door het ongeluk werd getroffen wordt morgen weer opengesteld.

  Lees meer over Gemeente Alphen aan den Rijn. in Overheid in Beeld
 4. Risico op omvallen hijskranen Alphen was bekend

  Voorafgaand aan de renovatie van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn zijn allerlei risico’s benoemd, onder meer met het omvallen van hijskranen en met elektrocutiegevaar. Dat staat in een van de bijna honderd documenten die de gemeente vandaag heeft vrijgegeven, naar aanleiding van een WOB-verzoek van de NOS.

  Bij werkzaamheden aan die brug vielen begin augustus twee grote bouwkranen om, waardoor achttien huizen en winkels zwaar beschadigd raakten.

  Elektrocutiegevaar

  Het Veiligheid- en Gezondheidsplan Uitvoering, van 27 november vorig jaar, bevat een uitgebreid overzicht van alle risico’s. Het is zeer gebruikelijk om zo’n inventarisatie te maken bij een dergelijk bouwproject. Zo kan er bij (de-)montagewerkzaamheden aan het beweegbare deel van de brug bijvoorbeeld instabiliteit optreden, kunnen de hijskranen omvallen, kan de hijslast vallen en bestaat er elektrocutiegevaar, staat in de stukken.

  Bij het hijsen op een “weinig draagkrachtige ondergrond” en “montage van zwaar gefabriceerde elementen” kan de lading loskomen of ergens tegen aanstoten, of kan iemand bekneld raken. Met letsel en schade als mogelijk gevolg, zo staat in het plan dat is opgesteld door bouwbedrijven Mourik en BSB Staalbouw.

  Daarin wordt ook beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om die risico’s te beperken, zoals “stabiliteitsberekeningen, het stabiel opstellen van materiaal en het gebruik van recent gekeurd en gecertificeerd hijsmateriaal”.

  Ook is er een “vakbekwame machinist” nodig, met wie oogcontact moet worden gehouden en “hand- en armseinen” worden afgesproken. Andere maatregelen zijn het visueel controleren van hijsmiddelen en het hijsen volgens het hijsplan. Verder moet het terrein worden afgezet en zijn verkeersstremmingen nodig, staat in het plan.

  Dat is een vervolg op het eerder verschenen ontwerp-V&G-plan. Een advies- en ingenieursbureau schreef dat vorig voorjaar in opdracht van de gemeente. Daarin worden ook al meerdere risico’s beschreven, waaronder het omvallen van de hijskranen.

  Onderzoeken

  Stabiliteitsberekeningen voor het hijsen van het brugdeel zitten niet bij de WOB-stukken.

  Hijsbedrijf Peinemann zegt dat die wel gemaakt zijn, maar in afwachting van onderzoeken naar het ongeval niet worden vrijgegeven. De documenten die de gemeente wel openbaar heeft gemaakt, zijn onder meer risicobeoordelingen, e-mails, toetsrapporten, verslagen van vergaderingen en veiligheids- en gezondheidsplannen.

  Zowel de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als twee door Peinemann in de arm genomen ingenieursbureaus doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval met de hijskranen. Deze maand zijn de omgevallen hijskranen en het gevallen brugdeel weggetakeld.

  Reactie

  De gemeente Alphen aan den Rijn zegt in een reactie dat het hijsplan en de stabiliteitsberekeningen zijn gemaakt door experts. Aan de hand daarvan werd het risico van het omvallen van de kranen als zeer klein ingeschat. De gemeente wacht de onderzoeken van de Onderzoeksraad en de Inspectie af of deze inschatting terecht was.

 5. ma 05 okt 2015, 16:07

  Tweede kraan Alphen geborgen

  ALPHEN AAN DEN RIJN –
  Bergers hebben maandag in Alphen aan den Rijn de tweede van de twee hijskranen geborgen die op 3 augustus waren omgevallen. Eerst is de mast van de onderwagen losgesneden. Vervolgens zijn beide onderdelen op een ponton op de Oude Rijn getakeld. Volgens een woordvoerster van de Zuid-Hollandse gemeente is de operatie zonder incidenten verlopen.

  Afgelopen vrijdag al was de eerste hijskraan geborgen. Dinsdag wordt geprobeerd het contragewicht van de Koningin Julianabrug uit de Oude Rijn te bergen. Woensdagochtend om 07.00 uur wordt volgens de planning een begin gemaakt met de berging van het loodzware nieuwe brugdeel. Toen op 3 augustus geprobeerd werd dat nieuwe beweegbare deel in de brug te plaatsen, ging het mis. De twee kranen kantelden, met een enorme ravage in het centrum van Alphen tot gevolg.

 6. vr 02 okt 2015

  Alphen begint met berging kraan
  ALPHEN AAN DEN RIJN –
  In Alphen aan den Rijn wordt vrijdag om 07.00 uur begonnen met de berging van de grootste van de twee kranen die op 3 augustus zijn omgevallen. Het is nog niet bekend hoe lang de werkzaamheden gaan duren, omdat niet duidelijk is hoe de onderdelen op elkaar reageren als er gehesen gaat worden, aldus de gemeente Alphen.

  Giek en onderwagen van de kraan zijn al van elkaar losgemaakt. De assen en het ballastframe van de grote omgevallen kraan waren al eerder verwijderd. De giek wordt vrijdag op een ponton gehesen, vervolgens de onderwagen. Dit wordt heel zorgvuldig gedaan, benadrukt de gemeente. De werkzaamheden duren minimaal enkele uren tot mogelijk zelfs twee dagen.

  Vorige week was de drijvende bok waarmee de bergingswerkzaamheden worden uitgevoerd, in elkaar gezet. De kraan HEBO-lift 7 is meer dan 60 meter hoog en is opgezet door de bergingsbedrijven Mammoet en Hebo.

 7. Asbestsanering in Alphen hoogstandje van kennis en ervaring
  september 2015

  Na het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn is binnen het getroffen gebied alle aandacht gericht op het zo snel mogelijk opruimen van het puin. Daarbij staat het creëren van een veilige situatie voor omwonenden en werklieden centraal. Om elk risico uit te sluiten, laat de gemeente RPS advies- en ingenieursbureau asbestinventarisaties uitvoeren. Hoe ga je binnen zo’n uitdagende plek te werk om asbest zorgvuldig in kaart te brengen en te saneren?
  Asbestsanering in Alphen hoogstandje van kennis en ervaring
  Uitdaging

  “Toen ik hoorde dat om onze expertise werd gevraagd, ben ik direct naar de plek toegereden. Ik werd even stil van de ravage die ik aantrof.” Aan het woord is Robert Jan Pullen van RPS advies- en ingenieursbureau. Als teamleider asbestadvies heeft hij de taak het inventarisatie- en saneringsproces in goede banen te leiden. Voor de asbestexpert was het direct duidelijk dat dit meer is dan een standaard routineklus. “Bij zo’n project komt al onze kennis en ervaring bij elkaar.”

  Veiligheid in beeld

  De teamleider werkt binnen een asbesttraject volgens specifieke normen voor de arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest. Deze normen zijn specifiek opgesteld voor werkzaamheden in gebouwen, maar niet voor een specifieke klus als in Alphen aan den Rijn. “In Alphen heb je door het instortingsgevaar te kampen met allerlei veiligheidsaspecten. Dat vereist een andere aanpak”, legt Robert Jan uit. “Normaal gesproken verwijder je asbest in een afgesloten containment, maar dat gaat hier niet. Dat betekent dat we eerst nauwgezet de afwijkingen ten opzichte van een reguliere situatie en de veiligheid in beeld brengen. Je wilt elke risico uitsluiten.”

  Andere normen

  In een plan van aanpak beschrijft de teamleider van RPS hoe de werkzaamheden conform wet en regelgeving worden uitgevoerd en de veiligheid gewaarborgd is. Een externe arbokerndeskundige heeft dat plan getoetst en hiervoor groen licht gegeven. De gemeente en de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn uitvoerig bij dit project betrokken.

  Uitgebreid deskresearch

  Verder vindt voorafgaand aan het asbestonderzoek deskresearch plaats. Dat gebeurt op basis van bestaande tekeningen, plattegronden, bestekken en dergelijke. “Aan de hand hiervan stellen we een onderzoeksplan op en melden we de te plannen werkzaamheden aan betrokken partijen. Zo streven we ernaar op basis van de gegevens van de deskresearch alle veilige toegankelijke ruimten visueel te inspecteren”, verklaart Robert Jan de aanpak.

  Voorwaarde

  Van alle asbestverdachte materialen neemt RPS een monster en legt het de aard en omvang vast in een rapport. Tegelijk wordt bekeken of er sprake is van asbestverontreinigingen. “We zijn gestart om alle asbesthoudende toepassingen op de toegankelijke plekken te inventariseren. Er bleek binnen het afgezette gebied bij de Koningin Julianabrug asbest tussen het puin op straat aanwezig te zijn. Dat is verwijderd.” Een belangrijke voorwaarde voordat met het stabiliseren van de kranen, het brugdek en de berging kon worden begonnen.

  Gefaseerde aanpak

  Het inventariseren en saneren van de asbest in het puin tijdens de bergingswerkzaamheden gebeurt gefaseerd. “Normaal verwijder je de asbest eerst uit het pand, voordat je gaat slopen. Dat gaat hier niet. Dus takel je eerst een stukje weg, waarna de inventarisatie en sanering plaatsvindt. Dat proces loopt hand in hand. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend. Soms zitten de materialen op onverwachte plaatsen. Permanent toezicht op het proces en snelle communicatie met alle betrokkenen is een vereiste, zodat de berging geen vertraging oploopt.”

  Vochtig houden

  Volgens Robert Jan is de kans minimaal dat het vrijkomen van asbestvezels impact heeft op de gezondheid. “Zolang het brugdeel en de kraan stabiel liggen, is er niks aan de hand. Dan kan asbest zich niet verder verspreiden. Bij het breken van asbesthoudende materialen tijdens de bergingswerkzaamheden kunnen vezels vrijkomen. Maar de concentratie vezels in de buitenlucht komen niet boven de daarvoor vastgestelde waarden. Bovendien houden we het puin vochtig, zodat vezels zich niet kunnen verspreiden.”

 8. ma 24 aug 2015

  ‘Gevallen brug nog te repareren’

  Alphen aan den Rijn –
  Het gevallen brugdeel van de Julianabrug in Alphen aan den Rijn is waarschijnlijk nog wel te repareren. Maar de gemeente benadrukt dat zelfs het kleinste scheurtje of minste risico niet zal worden geaccepteerd.

  Het opruimen van de ravage van het kraanongeval in Alphen aan den Rijn moet heel voorzichtig gebeuren, zodat geen nieuwe schade ontstaat.
  Het opruimen van de ravage van het kraanongeval in Alphen aan den Rijn moet heel voorzichtig gebeuren, zodat geen nieuwe schade ontstaat.

  ,,We gaan niet marchanderen met de kwaliteitseisen die wij eerder hebben gesteld”, stelde wethouder Tseard Hoekstra maandagavond bij de ingelaste gemeenteraadsvergadering na het kraandrama. Maar hij benadrukte ook dat er bij de gemeente geen ‘bruggenbouwers’ werken, dus dat expertise van buitenaf is ingeroepen om te beoordelen. Hij vond het niet nodig om op voorhand al het vertrouwen in de bouwers op te zeggen. ,,Daarnaast is er ook sprake van een contractuele situatie.”

  De avond was vooral informatief, ook omdat de onderzoeken voorlopig nog niet afgerond zijn. Vooraf bezocht een delegatie van raadsleden de ramplocatie. Toen ze er liepen, waren ze volgens burgemeester Liesbeth Spies onder de indruk dat er geen gewonden of doden zijn gevallen. Een wonder, zo benadrukte ze opnieuw. Dat had niemand gedacht toen maandag 3 augustus 2 kranen omvielen in het centrum van de stad terwijl ze een brugdeel op hun plaats probeerden te hijsen. Uit geciteerde 112-meldingen van ooggetuigen bleek ook dat er gesproken werd over drie mogelijke doden, namelijk mensen op een dakterras, en mensen die opgesloten en bekneld moesten zitten in winkelpanden.

  De gemeente blijkt nu nog steeds bezig te zijn om gedupeerden vervangende woonruimte aan te bieden. Slechts twee van de vijf ondernemers kan deze week heropenen op een andere locatie. Ook de echte berging van de kranen, pontons en het brugdek kan nog niet beginnen. Vier bergers hebben nu een plan ingediend, die deze week worden beoordeeld met onder andere hulp van mensen van TNO. Experts van de TU Delft zullen deze plannen één voor één bekijken en een second opinion geven. Begin volgende week moet duidelijk zijn wie er aan de slag mag. Dat deel van de berging duurt dan nog 4 tot 8 weken en daarna kan pas echt begonnen worden met puinruimen.

 9. do 20 aug 2015

  BSB Staalbouw erkent falen bij hijsklus Alphen

  ALPHEN AAN DEN RIJN –
  Aannemer BSB Staalbouw zegt als bedrijf gefaald te hebben bij het voorbereiden van de misgelopen hijsklus in Alphen aan den Rijn. Het hijsplan had moeten worden voorgelegd aan een gespecialiseerd bedrijf, zegt directeur/eigenaar Jan Pesie in een interview met de lokale zender Studio Alphen. „Wij hebben zelf niet de expertise om stabiliteitsberekeningen en ballastberekeningen voor de pontons te controleren. (..) Ik heb daar gefaald. Dat moet in de toekomst beter”, aldus Pesie.

  Foto: ANP

  Overigens denkt hij dat een gespecialiseerd bedrijf ook niet de vinger op de zere plek had kunnen leggen. „Er is hier iets gebeurd wat niemand verwacht heeft”, aldus Pesie.

  Twee hijskranen op pontons die een brugdeel tilden, kieperden begin deze maand om en vielen op huizen en bedrijven. Wonder boven wonder vielen er geen slachtoffers. Wel was de ravage groot. De berging begint in de eerste helft van september.

  De gemeente Alphen stelde de aannemerscombinatie Mourik/BSB Staalbouw onlangs al aansprakelijk voor het ongeval en de schade. Hoofdaannemer Mourik legde de claim daarop voor aan BSB Staalbouw die op zijn beurt weer doorverwees naar onderaannemer Peinemann. Ad Kornet van Peinemann zei eerder dat het neerleggen van een aansprakelijkheidsclaim een standaardprocedure is die pro forma wordt uitgevoerd. Uit onderzoek zou moeten blijken waar de verantwoordelijkheid uiteindelijk komt te liggen.

 10. Risicoanalyse zonder risicomanagement is zeepbel

  ' 3 augustus 2015: Een van de kranen begint al om te vallen bij takelen brugdeel Julianabrug in Alphen aan den Rijn.

  Ook bij bouwprojecten zijn uitvoerige risicoanalyses noodzakelijk en moeten adequate maatregelen bedacht worden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wanneer deze maatregelen vervolgens niet worden uitgevoerd, is de risicoanalyse echter voor niets geweest.

  Dit is in het kort wat dr. ir Martin van Staveren (adviseur en docent risicomanagement) in het NRC Handelsblad van 7 augustus stelt: oftewel 'risicoanalyse zonder risicomanagement is een zeepbel'. Hij kijkt nader naar de risicoanalyse en de beheersmaatregelen van het bouwproject van de Julianabrug in Alphen aan den Rijn. Tijdens dit project vielen op 3 augustus twee bouwkranen om op een aantal huizen bij het takelen van een brugdeel.

  Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan

  “De gemeente Alphen moet in ieder geval op de hoogte zijn geweest van de risico’s op ongelukken tijdens het takelen van een brugdeel", stelt Van Staveren. Risico’s als het omvallen van materieel of het raken van objecten zijn namelijk expliciet vermeld in het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (VGM) van dit project. Een VGM is verplicht voor elke opdrachtgever die een bouwwerk wil realiseren indien een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie verplicht is (bij grotere en langdurige projecten) en/of het werk of project risicovol is.

  Risico’s

  In het Risicodossier Renovatie Koningin Julianabrug staan 39 risico’s vermeld waarvan er twee rechtstreeks verwijzen naar het opgetreden veiligheidsrisico. Dit zijn risiconummer 13, ‘Onveilige werksituaties en ongelukken bij de opdrachtnemer ‘ en risiconummer 18 ‘Onveilige situaties voor omgeving en verkeersdeelnemers’. Voor beide risico’s zijn dezelfde gevolgen vermeld: onveilige situaties, ongelukken, imagoschade en vertraging. Voor de beheersing van risiconummer 13 bestaan de maatregelen uit ‘het opstellen van een VGM’ en dit is ook gebeurd. Voor risiconummer 18 is een van de genoemde maatregelen ‘beperking van toe te passen materieel’. Van Staveren: “Mogelijk heeft deze maatregel gefaald. Diverse kraanexperts hebben de nodige kritiek geuit op de benutte kranen in combinatie met de pontons.”

  Zeepbel

  Samenvattend schrijft Van Staveren: “Voor de renovatie van de Julianabrug in Alphen zijn al in vroege projectfasen meerdere risicoanalyses uitgevoerd. Hierin zijn veiligheidsrisico’s in algemene zin benoemd en tevens gangbare beheersmaatregelen aangegeven. De praktijk leert echter steeds weer dat er een gapend gat zit tussen risicoanalyse, het inventariseren, classificeren en op schrijven van risico’s in een risicodossier, en risicomanagement. Dit laatste betreft gerichte daadwerkelijk uitgevoerde en geëvalueerde activiteiten, om kansen en gevolgen van risico’s de kop in te drukken. Zonder risicomanagement is risicoanalyse op z’n beste een zeepbel, terwijl het met correct uitgevoerde maatregelen een airbag kan zijn.”

  Lessen voor de toekomst

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid is inmiddels een onderzoek gestart naar de omgevallen bouwkranen bij de Julianabrug. Het onderzoek richt zich op de oorzaak en de achterliggende factoren, waarbij er extra aandacht is voor complexe werkzaamheden zoals hijsen op het water. Verder kijkt de Onderzoeksraad naar de gemaakte plannen en voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van het brugdeel. Door de oorzaak en achterliggende factoren vast te stellen, kan de Raad lessen trekken voor de toekomst. Het streven is om het onderzoek binnen een jaar af te ronden en een rapport te publiceren.

  overgenomen van:http://www.engineersonline.nl/nieuws/id25628-risicoanalyse-zonder-risicomanagement-is-zeepbel.html

 11. ALPHEN AAN DEN RIJN – De gemeente Alphen aan den Rijn stelt bouwbedrijf Mourik en BSB Staalbouw formeel aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door het kraanongeluk bij de Koningin Julianabrug vorige week. De bedrijven hebben ‘niet heeft geleverd wat was afgesproken, namelijk een herstelde Julianabrug,’ zei burgemeester Liesbeth Spies donderdag.

  Volgens de burgemeester is het een juridisch logische stap om de aannemers aansprakelijk te stellen. ‘Het loopt niet vooruit op de schuldvraag,’ stelt ze. Wel legt ze hiermee de rekening van de opgelopen schade bij de aannemers.

  Bouwbedrijf Mourik schuift de aansprakelijkheid direct door naar BSB Staalbouw. Een woordvoerder van Mourik zei het logisch te vinden dat de gemeente de claim bij het bouwbedrijf neerlegt omdat Mourik de contractpartner is. ‘Maar wij hebben de klus uitbesteed aan BSB.’

  Spies zei ook dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en het OM worden betrokken bij de plannen voor de berging van al het puin. Dat moet voorkomen dat bewijsmateriaal verloren gaat.

  Volgens Spies zijn de bedrijven niet geschrokken van de ‘formele stap’ van de gemeente. ‘Dat hebben we vooraf nadrukkelijk met hen gewisseld. Het is een formele stap die heel gebruikelijk is bij dit soort ongevallen. Het zegt zeker niets over de schuldvraag.’

  Grote ravage, geen slachtoffers

  Twee bouwkranen en een wegdek vielen vorige week om en richtten grote schade aan in het hart van Alphen aan den Rijn. De kranen, die op drijvende pontons stonden, vervoerden het stuk wegdek dat gebruikt zou worden bij de renovatie van de Koningin Julianabrug. Bij het ongeluk vielen wonderwel geen slachtoffers. Wel overleed een hond.

  Volgens Spies is onduidelijk hoe lang het gaat duren voordat met de berging kan worden begonnen. Wel meldt ze dat het ramptoerisme afneemt. Inmiddels heeft de gemeente 25 meldingen van schade binnengekregen op een speciaal meldpunt.

  .
  Read more at http://www.omroepwest.nl/nieuws/13-08-2015/alphen-aan-den-rijn-stelt-bouwbedrijf-mourik-en-bsb-staalbouw-aansprakelijk-voor-

 12. wo 05 aug 2015, 00:13
  |
  lees voor

  Spies: Laten we ons beperken tot feiten

  ALPHEN AAN DEN RIJN –
  „Laten we ons tot de feiten beperken. Laten we leren van dingen die wellicht beter hadden gekund.” Dat zei burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn dinsdagavond in de talkshow Jinek. Zij reageerde daarmee op de kritiek van meerdere experts op de manier waarop het werk is uitgevoerd. Of alle benodigde stappen op de juiste manier zijn gezet voordat het brugdeel geplaatst werd, is onderwerp van onderzoek.

  Zo zei een expert van de TU Delft dat het onacceptabel was dat tijdens het takelen van het brugdek niet preventief ontruimd was. Een ander noemde de uitvoering van het hijsen van de brug ‘belabberd’, ‘amateuristisch’ en ‘knullig’. Volgens Richard Krabbendam, expert in zware transporten, was de gebruikte kraan bedoeld om op land te werken, niet op een ponton.

  Volgens Spies hoefde dat ontruimen niet „omdat er allerlei veiligheidsplannen van te voren zijn doorgenomen”. „Je gaat bij dit soort situaties standaard bij uitvoering een risicoplan schrijven, als je zo’n klus wilt”, stelde Spies. Iedereen die bij de aanbesteding meedingt naar zo’n klus „moet aangeven hoe risico’s zijn afgedekt”. Volgens Spies is dat toen „kennelijk” door het betrokken bedrijf gedaan.

  In een rapport in opdracht van de gemeente, waarover de NOS eerder dinsdag berichtte, staat welke risico’s een hijsoperatie met zich meebrengt, waaronder het werken op hoogte of boven water. Het gevaar van omvallende kranen is een van de rampscenario’s, stelt de NOS. „Dat dit kon gebeuren heeft ons allemaal verbaasd”, zo zei Spies. Ze zei nadrukkelijk alle onderzoeken af te willen wachten. Op dit moment, zo zegt de burgemeester, verwijt zij zichzelf niets met betrekking tot het ongeval. Zij wil haar aandacht nu in eerste instantie richten op de getroffen mensen en hun situatie

 13. Meer aandacht voor verantwoord opdrachtgeverschap
  Dit blog is overgenomen op: dinsdag 04 augustus 2015

  Veel risico’s in het bouwproces zijn te voorkomen door een beter ontwerp of wanneer opdrachtgevers zich meer verantwoordelijk tonen voor het bouwproces. Eisen van opdrachtgevers zijn vaak de randvoorwaarden waarbinnen bouwers moeten opereren. Uiteraard hebben partijen in de bouw ook een eigen verantwoordelijkheid. Bouwers hoeven niet in te schrijven op een uitvraag en werknemers kunnen een onveilige situatie melden bij de werkgever.

  In een situatie van economische malaise is het echter minder makkelijk om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW bij woningcorporaties dat 40% van de overtredingen te wijten is aan de rol van de opdrachtgever of keuzes die in de ontwerpfase zijn gemaakt. Dit voorjaar meldde Bouwend Nederland dat vier van de vijf V&G-plannen Ontwerpfase in de infra niet op orde zijn. In de meeste gevallen beperkt het plan zich tot algemeenheden en wordt niet ingegaan op de specifieke risico’s van de opdracht, de omgeving en de maatregelen die daarbij horen.

  Het van FNV Bouw afkomstige Tweede Kamerlid voor de PvdA John Kerstens hamert al geruime tijd op een ketenaanpak op gebied van veilig en gezond werken. In dat kader is er met bijzondere belangstelling uitgekeken naar de positie die minister Asscher van SZW zou innemen. Op 9 juli ontvouwde hij zijn visie over de ketenaanpak. In een brief aan de Tweede Kamer schetst de minister de grote invloed van de opdrachtgever op de speelruimte van werkgevers om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren. Asscher wil opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid geven, zonder echter tot een wettelijke ketenaansprakelijkheid te komen. De mogelijkheden die de wet biedt in de bouw dienen meer benut en uitgebreid te worden.

  Allereerst wil de minister de huidige verplichtingen van opdrachtgevers beter kunnen handhaven en sanctioneren. Daarnaast dient het verantwoord opdrachtgeverschap meer invulling te krijgen en verder gestimuleerd te worden. Onderdeel daarvan is ook een communicatiecampagne waarin voorlichting wordt gegeven over de wettelijke rol van opdrachtgevers in de bouw.

  De plannen van de minister verdienen een positieve ontvangst. Het is belangrijk dat eerst wordt beoordeeld waarom de huidige wetgeving niet voldoet, alvorens plannen voor nieuwe wetgeving op te tuigen. Het is een goede zaak wanneer dit betekent dat opdrachtgevers voor de bouw betere V&G-plannen ontwikkelen en dat hun anders een boete van de Inspectie SZW boven het hoofd hangt. Het is dan ook van belang dat de Inspectie de ruimte krijgt om op dit punt te handhaven.

  Ook het tweede onderdeel van de plannen klinkt veelbelovend. Er zijn in de bedrijfstak al verschillende initiatieven. In het verleden heeft Arbouw samen met opdrachtgevers, ingenieurs- en architec-tenbureaus richtlijnen ontwikkeld. Daarnaast hebben grote institutionele opdrachtgevers en bouwbe-drijven in 2014 de handen ineen geslagen en de Governance Code Veiligheid in de Bouw ondertekend. Het is belangrijk dat deze initiatieven verder worden ondersteund.

  De intenties van de overheid kunnen dus een belangrijke stimulans zijn voor het bereiken van ver-antwoord opdrachtgeverschap in de bouw en daarmee voor een gezonde en veilige bedrijfstak.

 14. Door: Jurriaan Nolles 5 augustus 2015,
  Gemeenteambtenaren kunnen hijsplannen van kraanbedrijven niet goed beoordelen, omdat ze te weinig technische kennis hebben van hijswerkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het hijsplan ligt daarom bij de aannemer. Dat stelt de brancheorganisatie voor kraanbedrijven, de Vereniging Verticaal Transport (VVT). Het ongeluk met de omvallende hijskranen in Alphen aan de Rijn is niet uniek.
  De afgelopen jaren hebben zich in Nederland meerdere ongevallen met hijskranen voorgedaan Kraanbedrijven maken bij bouwprojecten die gevaar kunnen opleveren op de openbare weg een hijsplan met risicoanalyse. Ze moeten die voordat het werk begint ter beoordeling voorleggen aan de gemeente. Maar volgens Louis Bontje, eigenaar van Teylingen Kraanverhuur, vragen sommige gemeenten niet eens naar zo’n uitvoeringsplan. Ook Cor van Unen van de branchevereniging VVT heeft de indruk dat gemeenten het niet zo nauw nemen met deze controle.
  Volgens Leo Wagemans, emeritus hoogleraar constructieleer van de TU Delft, is het toezicht op bouwprojecten als dat in Alphen aan de Rijn als gevolg van bezuinigingen verslechterd. ‘Vroeger waren er bij grote bouwprojecten altijd opzichters van de gemeente aanwezig, maar de afgelopen jaren zijn die verdwenen. Gemeenten bestellen nu een brug en vertrouwen er eenvoudigweg op dat het goed komt.
  ‘ De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen de Arbeidsinspectie, laat via een woordvoerder weten dat ze niet voldoende capaciteit hebben om ieder bouwproject te controleren. De afgelopen jaren hebben zich in Nederland meerdere ongevallen met hijskranen voorgedaan. In 2009 overleed in Delfzijl een machinist toen die in zijn cabine bekneld raakte nadat zijn kraan was gevallen. In het Gelderse Heerde viel in 2011 een dode toen er een bouwkraan op een huis viel en in 2013 overleed een andere kraanmachinist na een ongeluk in Gouderak. Hoeveel ongelukken met hijskranen er jaarlijks plaatsvinden wordt echter niet bijgehouden.
  Volgens kraanexpert Richard Krabbendam gebeuren er dagelijks ongelukken en bijna-ongelukken met hijskranen. Maar volgens hem houden veel bedrijven deze incidenten geheim omdat ze hun goede naam hoog willen houden. Hij vindt dat kraanbedrijven een voorbeeld moeten nemen aan de luchtvaart. Op een vliegtuigongeluk volgt altijd een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken. De resultaten van dat onderzoek worden vervolgens openbaar gemaakt. ‘Bij ons worden incidenten onder het tapijt geschoven. Zo kan de branche er niks van leren.’ Kraanmachinisten moeten elke vijf jaar een nieuw certificaat halen om dit beroep te kunnen blijven uitoefenen. Dat certificaat krijgen ze alleen als ze genoeg uren in de cabine hebben gezeten en voldoende trainingsuren hebben gemaakt.
  Hoogleraar Wagemans stelt dat de beroepseisen hoog zijn. ‘De kraanmachinisten die ik ken, zijn uitstekende vakmensen. Ze zijn vergelijkbaar met kapiteins op een schip. Als een kraanmachinist zegt dat het hijswerk te gevaarlijk is, gaat het project niet door.’ De specialisten denken wel dat het ongeluk bij de brug in Alphen aan de Rijn voorkomen had kunnen worden. Wagemans vraagt zich onder meer af waarom de hijskranen niet op de vaste wal stonden. ‘Twee hijskranen op twee drijvende pontons, dat is geen alledaagse klus. Deze klus was moeilijker dan gemiddeld.’ Maar ongevallen in de hijskraansector zijn volgens kenners nooit helemaal uit te bannen. ‘Het gaat gewoon wel eens mis’, zegt Wagemans. Bijvoorbeeld doordat een ondergrond toch niet zo hard blijkt te zijn als ingeschat, of door een plotselinge windvlaag.

 15. ‘Amateuristisch gewerkt in Alphen aan den Rijn’

  Er zijn geen doden gevallen in Alphen aan den Rijn
  door Shari Deira | 4 aug 2015

  Een dag na het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn spreken diverse deskundigen zich uit over de constructie. Volgens kraanexperts zijn de medewerkers ter plaatse ‘amateuristisch’ te werk gegaan.

  Het ongeluk met twee bouwkranen heeft een enorme ravage aangericht, maar er zijn zeer waarschijnlijk geen doden en ernstig gewonden gevallen. Een man is onder het puin vandaan gehaald met pijn aan zijn heup.

  Maandag werd nog gesproken van ongeveer twintig gewonden, maar behalve de gewonde man zijn er hoogstwaarschijnlijk geen slachtoffers. Twee reddingsteams die zochten naar overlevenden hebben hun zoektocht gestaakt. Niemand wordt vermist.

  Platform

  Hoe kon dit ongeluk gebeuren? Kraanexpert Richard Krabbendam zegt tegen De Telegraaf dat de uitvoering op ‘geen enkel front’ deugde. ‘Er is veel te veel risico genomen en er zijn bizarre beslissingen genomen. Dit was op deze manier eigenlijk gedoemd te mislukken.’

  De twee kranen stonden op een drijvend platform en probeerden een brugdeel van de Julianabrug te verplaatsen. De twee kranen en het brugdeel vielen op huizen en winkels in de Hoofdstraat.

  ‘Bij het hijsen van het brugdeel verplaats je gewicht van de ene naar de andere kant van het ponton. Daar kan een hydraulische kraan simpelweg niet tegen. Een kind weet dat zo’n platform dan gaat wankelen,’ zegt Krabbendam.

  ‘Het lijkt wel of de uitvoerder totaal niet wist waar hij mee bezig was. Het brugdeel krijgt een enorme zwaai, terwijl dit werk met extreme precisie zou moeten gebeuren.’

  Uitdaging

  Volgens Krabbendam zou het verplaatsen van het brugdeel al op het vaste land een enorme uitdaging zijn geweest. ‘Zo’n kraan is bedoeld om op land te werken, niet op een ponton.’ Een collega-expert zegt tegen het AD dat kranen wel vaker op een drijvend platform staan.

  ‘Het is echt niet de eerste keer dat er kranen op een ponton staan, maar als je dat op voorhand niet goed uitrekent, dan loop je dit soort risico’s.’

  Bouwbedrijf Mourik is verantwoordelijk voor de bouw van de Julianabrug en spreekt van een zwarte dag. ‘We zijn bijzonder ontdaan.’ Drie personen zijn in verband met het ongeluk als verdachte aangemerkt, nadat zij zich bij de politie hadden gemeld. Zij zijn vooral aangemerkt als verdachte omdat ze dan zwijgrecht hebben en recht op een advocaat.

 16. di 04 aug 2015, 13:50 | 114 reacties | lees voor
  Wie aansprakelijk is valt nog niet te zeggen

  ALPHEN AAN DEN RIJN –
  Het is nog te vroeg om te zeggen wie op moet draaien voor de schade die is ontstaan door het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn. Dat liet het Verbond van Verzekeraars dinsdag weten.

  Foto: ANP
  „Bij de bouw van de brug zijn drie verschillende partijen betrokken. De opdrachtgever, het bouwbedrijf en onderaannemers. Ergens is iets fout gegaan, zoveel is duidelijk, maar wie die fout gemaakt heeft zal het Openbaar Ministerie moeten onderzoeken. Die partij zal aansprakelijk zijn voor de schade”, zei een woordvoerder van het verbond.
  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een speciaal bureau opgericht waar omwonenden, bedrijven en niet-gemeentelijke instanties de schade kunnen melden die ze hebben opgelopen door het ongeluk met de Julianabrug. Getroffenen kunnen daarvoor een schademeldingsformulier invullen. Het formulier is te downloaden op de website van de gemeente.
  Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen liet zich dinsdag ter plaatse voorlichten over het ernstige incident. „Het is gruwelijk”, zei Spies tijdens haar bezoek aan de rampplek. „Pas als je er met je neus bovenop staat, besef je hoe groot de ravage werkelijk is.”
  Peinemann Holding, de eigenaar van de omgevallen kranen, tast nog in het duister over de oorzaak van het ongeluk. „Op dit moment kunnen wij nog niets zeggen over de oorzaak; de onderzoeken daarnaar zijn in volle gang. Wij zijn ontdaan door deze afschuwelijke gebeurtenis en onze gedachten gaan uit naar slachtoffers, omwonenden en anderszins betrokkenen”, aldus de onderneming.
  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) begint een onderzoek naar het ongeval.

 17. Situatie Alphen nog instabiel – drie personen geen verdachte meer

  Alphen, een dag na ongeval met bouwkranen
  ANP Evert-Jan Daniels

  door Mirjam Remie
  BINNENLAND De situatie bij de omgevallen hijskranen en de pontons in Alphen aan den Rijn is nog steeds niet stabiel. Rond de pontons is nog altijd beweging. Daarom is een extra woning uit voorzorg ontruimd.
  Dat zei burgemeester Liesbeth Spies zojuist op een persconferentie met politie en het Openbaar Ministerie.

  “Als je die beelden live ziet en tot je door laat dringen, realiseer je je eens te meer hoe groot dit ongeluk is. De stofdampen komen je neus in, de ravage is echt enorm. Tegelijkertijd realiseer je je hoe bijzonder het is dat er geen slachtoffers zijn.”
  DRIE PERSONEN GEEN VERDACHTE MEER
  Het onderzoek naar het ongeval, dat gisteren even na vieren gebeurde, richt zich op de arbo-wetgeving, verklaarde het OM: had dit voorkomen kunnen worden? De komende periode doen rechercheurs onderzoek in documenten, veiligheidsplannen en worden getuigen gehoord. Persofficier Richard Joesoef Djamil:

  “Gezien de complexiteit van de zaak kan dit wel even duren.”
  De drie betrokken personen die vanwege hun eigen rechtspositie als verdachten waren aangemerkt, zijn dat niet meer, omdat er geen doden of gewonden zijn.

  VANAVOND BIJEENKOMST SLACHTOFFERS
  Vanavond is er een bijeenkomst met mensen die direct getroffen zijn door het ongeluk: mensen die niet terug kunnen naar hun woning of wier bedrijven zijn getroffen.

  Zeven mensen hebben van een hotelovernachting gebruikgemaakt. Anderen zijn bij familie of vrienden gaan slapen. In totaal zijn tien woningen niet begaanbaar, omdat ze niet veilig meer zijn. Een aantal woningen is voorlopig helemaal niet bewoonbaar.

  Minister van der Steur heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan Alphen aan den Rijn.

  NOG EEN PERSCONFERENTIE
  Ook de bouwbedrijven gaven, tegelijkertijd, een persconferentie over het ongeval. Onze verslaggever Lex Boon was daarbij. Het was eigenlijk het plan om voor de persconferentie van de gemeente te spreken, liet een woordvoerder zich ontvallen, om te voorkomen “dat we nog moeilijkere vragen moeten beantwoorden. Maar we hebben onze quotes klaar.”

  Ad Kornet, algemeen directeur van Peinemann, het bedrijf dat de omgevallen kranen leverde, zei:

  “Het was een complexe hijsklus er het is duidelijk dat er veel is misgegaan. Maar ik bestrijd dat het onveilig was. Dit soort klussen doen we vaker op deze manier. (…) We zijn geen amateuristisch bedrijf.”
  Op kritiek van collega’s, dat dit bijvoorbeeld de verkeerde kranen op de verkeerde pontons waren, wil hij niet reageren. “Dat is allemaal speculatie. We weten nog niet wat er gebeurd is, we wachten eerst het onderzoek af.”

  “Een hijsplan is een vrij technisch verhaal, maar daar is lang door meerdere mensen aan gerekend. Het is ook goedgekeurd door experts.”
  Of dit experts van binnen of buiten het bedrijf waren, wilde hij niet zeggen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, die onderzoek doet naar het ongeval, heeft het hijsplan opgevraagd.

  Lees ook: Specialisten over ongeluk Alphen: hijskranen en pontons niet geschikt
  VOORSCHOT VOOR GETROFFENEN
  Directeur Jaap Kruijt van hoofdaannemer Mourik kwam net uit het vliegtuig. Hij keerde terug van vakantie in Zweden. Hij zei “geen flauw idee” te hebben wat er gebeurd is. “Ik ga niet reageren op speculaties.”

  Twitter avatar
  lexboon Lex Boon
  Peinemann laat weten dat er “natuurlijk veel is misgegaan” maar dat er geen verkeerde kranen op verkeerde pontons stonden.
  4 augustus 2015 @ 16:28
  Twitter avatar
  lexboon Lex Boon
  “Het was uiteraard wel een complexe klus, maar daardoor is er ook veel voorbereiding bij komen kijken.”
  4 augustus 2015 @ 16:29
  De mensen die getroffen zijn door de omgevallen kranen en hun huis of bedrijf niet in kunnen, krijgen een financieel voorschot, aldus de bouwbedrijven. Voor particulieren is dit 2.000 euro en voor ondernemingen 5.000.

 18. Kranen met brugdeel vallen op huizen Alphen aan den Rijn
  MAANDAG, 16:21BINNENLAND

  Kraan valt op huizen
  Video afspelen 01:31

  helikopterbeeld ongeluk Alphen
  Video afspelen 00:36

  In Alphen aan den Rijn zijn twee bouwkranen en een groot brugdeel omgevallen en op vier panden terechtgekomen. Over het aantal gewonden bestaat onduidelijkheid.

  Het ongeluk gebeurde bij de Julianabrug, die grondig wordt gerenoveerd. De kranen vielen onder meer op een winkel met tweedehandsartikelen en een winkel met verf- en tekenspullen. De eigenaar van de winkel met tweedehandsartikelen, die boven de winkel woont, was op het moment van het ongeluk niet thuis. Zijn medewerkers zouden op tijd uit de winkel zijn gerend.
  BEKIJK OOK

  Volg het liveblog over het ongeluk
  USAR-team

  Hoeveel mensen in de andere panden tijdens het ongeluk binnen waren, is niet duidelijk. Een eigenaresse van een andere winkel zegt dat er iemand onder het puin ligt. Het slachtoffer is aanspreekbaar en heeft contact met brandweerlieden, zegt ze.

  Omdat er mogelijk meer mensen onder het puin liggen, worden twee reddingsgroepen en vijf honden van een Urban Search and Rescue Team ingezet. Zij zijn doorgaans actief in gebieden waar aardbevingen zijn geweest, zoals eerder dit jaar in Nepal. Verder zijn er medewerkers van het Rode Kruis om ter plekke te helpen.

  De brandweer probeert de omgevallen kranen te zekeren. Ze worden nog niet weggetakeld, onder meer omdat onzeker is wat er dan gebeurt met de gasleidingen van de ingestorte panden.

  ‘Lijkt alsof brugdeel ging schuiven’

  Waardoor de kranen omvielen, is nog onduidelijk. De kranen stonden op een drijvend dek en vervoerden samen het brugdeel. Volgens een ooggetuige wiebelde de ponton voordat hij omviel enorm. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zei dat het erop lijkt dat het brugdeel is gaan schuiven en dat daardoor de kranen omvielen.

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat naar Alphen aan den Rijn voor verkennend onderzoek naar het omvallen van de kranen.

  De gemeente Alphen aan den Rijn roept mensen op niet naar de plek van het ongeluk te komen. De gemeente is telefonisch bereikbaar op 14 0172. Burgemeester en wethouders laten weten diep geschokt te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *