Werkgevers stappen uit Arbouw

In de bouwwereld werken werkgevers en werknemers in de Stichting Arbouw en Stichting Fundeon samen aan goede arbeidsomstandigheden. Maar aan die samenwerking komt een eind.

Bouwend Nederland zegt haar structurele relatie met Stichting Arbouw en Stichting Fundeon op. Arbouw heeft als doel de gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid in de bouwnijverheid te bevorderen en het ziekteverzuim te verminderen. Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra.

Collectieve voorzieningen

Bouwend Nederland zegt dat haar leden veel geld betalen voor deze uitvoeringsorganisaties van de diverse collectieve voorzieningen. Werkgevers en werknemers in hebben echter andere ideeën over de manier waarop de bouwsector kan overleven na de crisis. Volgens Bouwend Nederland kan de rekening niet langer op het bord van de werkgevers worden gelegd.

Hervormingen

"De middelen zijn echter dramatisch afgenomen doordat het aantal werknemers onder de bouw-cao is gekelderd van 170.000 voor de crisis tot 100.000 nu. Deze leegloop gaat door en toch blijven de nodige hervormingen uit. Dat is niet langer houdbaar. Bouwend Nederland kan niet langer verantwoordelijkheid nemen voor de koers van de vakbonden als het gaat om Arbouw en Fundeon. Ingrijpende hervormingen worden ontweken", aldus Bouwend Nederland.

Cao

Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie zijn in een bittere strijd met de vakbonden verwikkeld over de nieuw te sluiten cao. Volgens de werkgever maakt bureaucratie
de bouw-cao onbetaalbaar, inflexibel en te weinig concurrerend. Bouwend Nederland is voorstander van een individueel keuzebudget voor iedere werknemer. Concreet houdt dit in: minder collectiviteit en meer keuzevrijheid voor iedere werknemer voor bijvoorbeeld het volgen van een opleiding naar eigen keuze.

De opzegging betekent dat de positie van Bouwend Nederland als ondersteunende, paritaire partij van Arbouw en Fundeon eindigt met ingang van 1 juli 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *