Werken met glaswol en steenwol even dodelijk als asbest! Dit zal in de nabije toekomst tot vele letselschade claims leiden!


4 SEPTEMBER 2013
Glaswol en steenwol levensgevaarlijk
Er is in onze nabije omgeving vrijwel geen enkele woning meer te vinden die niet voorzien is van glaswol of steenwol. Vanuit het kabinet wordt betere isolatie van woningen gestimuleerd om zodoende de CO2 uitstoot van woningen te minimaliseren. De hierbij gebruikte middelen zijn glaswol en steenwol die een hoge isolerende werking hebben. De risico’s van deze isolatiematerialen komen steeds duidelijker aan het licht. Isolatiebedrijven popelen om zo veel mogelijk huizen te isoleren, terwijl de voorlichting over de risico’s van het werken met deze middelen wordt gebagatelliseerd. Hooguit wordt een mondkapje of veiligheidsbril verstrekt, maar die wordt al snel afgedaan omdat dit benauwend werkt. De werkgevers voeren geen actief beleid dit te veranderen.

Zo werd asbest in de jaren ’90 verboden, terwijl de schadelijkheid van asbest al vele jaren daarvoor bekend was. Bij glaswol en steenwol is dat risico nu ook bekend en vele longartsen, toxicologen en chemici luiden de noodklok!

Glaswol en steenwol lijken minder onschuldig dan asbest, maar niets is minder waar. Marjolein Drent is werkzaam als longarts in het ziekenhuis Gelderse Vallei en tot tweemaal toe uitgeroepen tot beste longarts en gespecialiseerd op dit vakgebied. Zij geeft in een uitzending van de NCRV aan dat de effecten van glas en steenwol het best te vergelijken zijn met die van asbest. Van asbest was eerst ook niet bekend dat dit gevaarlijk was; nu weet men het zeker dat glaswol en steenwol minstens zo gevaarlijk zijn, omdat resultaten van onderzoeken bekend zijn geworden. Helaas wordt alleen, ook door brancheverenigingen van deze producten, onvoldoende gerealiseerd hoe gevaarlijk de middelen zijn. Op de site van de brancheorganisatie voor glaswol en steenwol MWA (MWABenelux.org) welke een Nederlandse versie van de site heeft valt zelfs nu nog te lezen dat het materiaal eenvoudig en veilig geplaatst kan worden. Op de gehele site valt niets te lezen over de risico’s voor de gezondheid. Evenmin blijkt dit op de verpakkingen zelf te staan!

Atie Verschoor (chemicus) en Paul Borm (toxicoloog) geven in de uitzending aan dat mensen de schadelijkheid van glaswol en steenwol niet goed inzien. Het feit dat het niet kankerverwekkend is, is nu juist het misleidende, maar minstens even dodelijk! Paul Borm geeft juist aan dat de stoffen vrij komen bij de verwerking en op de snijvlakken van de materialen.

Longfibrose
Uiteindelijk leidt het gebruik van de materialen als glas en steenwol tot longfibrose. De stoffen die vrijkomen met glaswol en steenwol komen uiteindelijk in de longen en zorgt voor kleine littekenweefsels (fibrose) in de longen die de ruimte van de lucht inneemt waardoor letselschade slachtoffers van glas en steenwol daardoor steeds minder goed kunnen ademen. Ook al wordt gestopt met het werken met deze middelen en stopt de blootstelling, het litteken weefsel blijft zich verder uitbreiden in de longen en de patiënt (letselschade slachtoffer) wordt steeds benauwder. Het is in feite erger dan kanker, omdat bepaalde soorten kanker inmiddels goed te genezen zijn; longfibrose niet. Uiteindelijk zal de dood intreden.

Werknemers wanen zich vaak risicoloos en hebben geen idee van de risico’s die zij lopen omdat de voorlichting hierop volstrekt ontoereikend is.

De gehele uitzending is te zien middels onderstaande link en begint op 8:20 min.
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1363913