Werken met glaswol en steenwol even dodelijk als asbest! Dit zal in de nabije toekomst tot vele letselschade claims leiden!

4 SEPTEMBER 2013
Glaswol en steenwol levensgevaarlijk
Er is in onze nabije omgeving vrijwel geen enkele woning meer te vinden die niet voorzien is van glaswol of steenwol. Vanuit het kabinet wordt betere isolatie van woningen gestimuleerd om zodoende de CO2 uitstoot van woningen te minimaliseren. De hierbij gebruikte middelen zijn glaswol en steenwol die een hoge isolerende werking hebben. De risico’s van deze isolatiematerialen komen steeds duidelijker aan het licht. Isolatiebedrijven popelen om zo veel mogelijk huizen te isoleren, terwijl de voorlichting over de risico’s van het werken met deze middelen wordt gebagatelliseerd. Hooguit wordt een mondkapje of veiligheidsbril verstrekt, maar die wordt al snel afgedaan omdat dit benauwend werkt. De werkgevers voeren geen actief beleid dit te veranderen.

Zo werd asbest in de jaren ’90 verboden, terwijl de schadelijkheid van asbest al vele jaren daarvoor bekend was. Bij glaswol en steenwol is dat risico nu ook bekend en vele longartsen, toxicologen en chemici luiden de noodklok!

Glaswol en steenwol lijken minder onschuldig dan asbest, maar niets is minder waar. Marjolein Drent is werkzaam als longarts in het ziekenhuis Gelderse Vallei en tot tweemaal toe uitgeroepen tot beste longarts en gespecialiseerd op dit vakgebied. Zij geeft in een uitzending van de NCRV aan dat de effecten van glas en steenwol het best te vergelijken zijn met die van asbest. Van asbest was eerst ook niet bekend dat dit gevaarlijk was; nu weet men het zeker dat glaswol en steenwol minstens zo gevaarlijk zijn, omdat resultaten van onderzoeken bekend zijn geworden. Helaas wordt alleen, ook door brancheverenigingen van deze producten, onvoldoende gerealiseerd hoe gevaarlijk de middelen zijn. Op de site van de brancheorganisatie voor glaswol en steenwol MWA (MWABenelux.org) welke een Nederlandse versie van de site heeft valt zelfs nu nog te lezen dat het materiaal eenvoudig en veilig geplaatst kan worden. Op de gehele site valt niets te lezen over de risico’s voor de gezondheid. Evenmin blijkt dit op de verpakkingen zelf te staan!

Atie Verschoor (chemicus) en Paul Borm (toxicoloog) geven in de uitzending aan dat mensen de schadelijkheid van glaswol en steenwol niet goed inzien. Het feit dat het niet kankerverwekkend is, is nu juist het misleidende, maar minstens even dodelijk! Paul Borm geeft juist aan dat de stoffen vrij komen bij de verwerking en op de snijvlakken van de materialen.

Longfibrose
Uiteindelijk leidt het gebruik van de materialen als glas en steenwol tot longfibrose. De stoffen die vrijkomen met glaswol en steenwol komen uiteindelijk in de longen en zorgt voor kleine littekenweefsels (fibrose) in de longen die de ruimte van de lucht inneemt waardoor letselschade slachtoffers van glas en steenwol daardoor steeds minder goed kunnen ademen. Ook al wordt gestopt met het werken met deze middelen en stopt de blootstelling, het litteken weefsel blijft zich verder uitbreiden in de longen en de patiënt (letselschade slachtoffer) wordt steeds benauwder. Het is in feite erger dan kanker, omdat bepaalde soorten kanker inmiddels goed te genezen zijn; longfibrose niet. Uiteindelijk zal de dood intreden.

Werknemers wanen zich vaak risicoloos en hebben geen idee van de risico’s die zij lopen omdat de voorlichting hierop volstrekt ontoereikend is.

NCRV (2013) Altijd wat (3 september 2013)onderwerp: “Hoe gevaarlijk zijn de materialen waarmee we onze huizen isoleren?”. http://altijdwat.ncrv.nl/seizoenen/2013/afleveringen/03-09-2013

Klik hier voor Toolbox veilig werken met glaswol en steenwol

5 gedachten over “Werken met glaswol en steenwol even dodelijk als asbest! Dit zal in de nabije toekomst tot vele letselschade claims leiden!”

 1. Fiberglass Connection to Mesothelioma

  Source: mesothelioma.net, 21 mei 2020
  Before federal regulations limited the use of asbestos, many workers were exposed to this mineral while on the job. One major application of asbestos was for insulation.[1]
  Insulators working with asbestos materials were put at serious risk of exposure and of later developing mesothelioma.

  Insulation manufacturers today have replaced asbestos with fiberglass. While not nearly as dangerous to human health, fibers of glass can still cause harm to the body’s tissues; additionally, insulators working today may come in contact with old asbestos insulation.[1]

  What is Fiberglass?
  Fiberglass is a synthetic mineral fiber made of silica compounds. Other names include glass wool, fibrous glass, and glass-reinforced plastic. Manufacturers first started making fiberglass in the 1930s. Fibers in this material are long, thin, and tiny. Fiberglass has many valuable properties. It is flexible and strong. It insulates well and is useful in soundproofing. Fiberglass can also be molded into various shapes when mixed with plastics.[2]

  One of the most common uses of fiberglass is as insulation in buildings, ships, and aircraft. Fiberglass can also be used as a material for car bodies, swimming pools, bath tubs, hot water tanks, pipes, and other products that need to be both strong and lightweight.[3]

  Fiberglass Compared to Asbestos Insulation
  By the 1950s, the health effects of asbestos began to be discovered. At that time, fiberglass became an obvious replacement. Like asbestos, fiberglass insulates, resists heat, and is strong, durable, and flexible. The fibers of fiberglass are made of glass and created synthetically, while asbestos fibers are natural and form in the ground.[4]
  While the health risks of asbestos fibers are well documented, fiberglass is less understood; however, it is known that fiberglass holds some risk, but these are less serious than those associated with asbestos.

  Whether or not the fibers of fiberglass could be carcinogenic has been debated for decades. Many years ago, studies with laboratory animals indicated that glass fibers are carcinogens, but those findings have not been reinforced. Today, research seems to indicate they do not cause cancer. In 2012 the member companies of the North American Insulation Manufacturers Association removed cancer warning labels from fiberglass products.[5]

  Fiberglass Exposure and Health Risks
  Fiberglass is safer than asbestos, but there are still some health risks, especially for insulation workers. As with asbestos, when fiberglass is disturbed, especially during installation or removal, the glass fibers become part of the dust that floats in the air and settles on surfaces.[6]
  Insulation workers, as well as others in the area, may inhale or ingest fibers from fiberglass materials. One of the common impacts of exposure is irritation. Fibers can cause redness, rash, or itchiness on skin, as well as in the eyes and respiratory tract. A worker with asthma or other respiratory illness may see symptoms worsen after exposure. If swallowed, fibers can cause stomach irritation and distress.[6]
  While fiberglass exposure is generally not considered cancer-causing, there is no definitive answer. The International Agency for Research on Cancer listed fiberglass as “possibly carcinogenic to humans” in 1987 but removed that classification in 2001. Several years of research found it could cause cancer, including mesothelioma, only in animals in laboratory settings.[7]

  Asbestos Risks for Insulators
  The construction industry used asbestos in many building materials into the 1970s. Insulation was a major application for asbestos.[8]
  In the past, insulators and other construction workers were exposed to asbestos. Many became sick as a result of this exposure.
  Construction is a safer industry today. Asbestos use is limited to few specialty products, and laws protect workers, mandating safety training and gear. Some risk remains, however. Insulators working in older buildings may still come in contact with asbestos.[8]
  Old insulation may need to be removed. Workers may also need to cut around this old insulation to do other jobs. This older insulation could contain dangerous asbestos. Disturbing it could loosen fibers causing them to become airborne. Without proper safety gear and procedures for dealing with the material, workers may inhale or ingest the fibers.

  Safe Practices with Insulation
  Insulators and others in the construction industry deserve safe workplaces. This includes appropriate training and safety gear for situations in which asbestos may be present. Workers should also be trained to reduce exposure to fiberglass. Proper gear to prevent inhalation and irritation from glass fibers is also a necessity.
  Homeowners and people doing DIY work on older buildings have an increased risk of exposure to asbestos or glass fibers. This is because small jobs are not regulated by federal workplace safety rules. If your renovation project involves insulation, safety precautions are essential for your safety. Steps you can take to reduce risks of exposure to fiberglass or asbestos include the following:[6]
  • Wear long sleeves and pants. Clothing should be loose-fitting to reduce skin irritation.
  • Wear a hat and gloves.
  • Use a mask to avoid inhaling fibers.
  • Wear safety goggles for eye protection.
  • Ensure adequate ventilation with vents or an open window.
  • Wet loose fibers after work to keep them from floating in the air.
  • Vacuum your work space thoroughly.
  If there is a possibility of asbestos insulation in the home, hire a professional abatement service to check for it. Never attempt to manage, remove, alter, or replace asbestos insulation on your own.
  This dangerous job is best left to professionals.

  Fiberglass materials have improved the safety of the construction industry. Insulators, once hit so hard by asbestos exposure and illness, now work with much safer materials. In spite of this, risks remain. Fiberglass can cause irritation and possible harm, and dangerous asbestos still lurks in many older buildings. If you got sick because of working with insulation, contact an experienced asbestos lawyer to help you find compensation for medical bills.

  Sources
  1. American Cancer Society. (2015, September 15). Asbestos and Cancer Risk.
  Retrieved from: https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/asbestos.html
  2. Jacoby, M. (2018, September 22). What’s Fiberglass, and How Does the Delicate Material Reinforce Thousands of Products? Chemical and Engineering News.
  Retrieved from: https://cen.acs.org/materials/inorganic-chemistry/s-fiberglass-does-delicate-material/96/i38
  3. Chaudhary, K. (2018, October 11). Top Uses of Fiberglass. Industry Today.
  Retrieved from: https://industrytoday.com/top-uses-of-fiberglass/
  4. Albert Einstein College of Medicine. (n.d.). Environmental Health & Safety – Fiberglass.
  Retrieved from: https://www.einstein.yu.edu/administration/environmental-health-safety/industrial-hygiene/fiberglass.aspx
  5. Crane, A.E. (212, April, 1). Cancer Warning Labels Removed from Fiberglass Building Insulation Products. Insulation Outlook.
  Retrieved from: https://insulation.org/io/articles/cancer-warning-labels-removed-from-fiberglass-building-insulation-products/
  6. Illinois Department of Public Health. (n.d.) Environmental Health Fact Sheet – Fiberglass.
  Retrieved from: http://www.idph.state.il.us/envhealth/factsheets/fiberglass.htm
  7. Owens Corning. (2002). Safety of Glass Fibers.
  Retrieved from: http://www2.owenscorning.com/sustainability/docs/IARCCustomerStatementPRChap5.pdf
  8. Agency for Toxic Substances & Disease Registry. (2014, January 29). Asbestos Toxicity. Who Is at Risk of Exposure to Asbestos?
  Retrieved from: https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=29&po=7

 2. Minerale vezels

  Overgenomen van: Gezondleven.be

  Minerale vezels gebruiken we vooral voor geluids- en warmte-isolatie. Bij het gebruik of de bewerking van deze materialen kunnen de vezels irriteren wanneer onvoldoende beschermende kledij en masker worden gedragen.

  Wat zijn minerale vezels?
  Sinds de schadelijke gevolgen van blootstelling aan asbestvezels gekend zijn en het gebruik van die stof verboden werd, maakt de industriële wereld steeds vaker gebruik van vervangingsvezels. Deze vezels hebben als eigenschap dat ze kunnen breken, maar niet overlangs kunnen splijten zoals asbestvezels. Ze kunnen dus verkorten (in lengte), maar niet smaller worden (diameter blijft gelijk).
  Er bestaan anorganische en organische synthetische vezels.
  Tot de kunstmatige minerale vezels of synthetische anorganische vezels behoren:
  • glaswol
  • steenwol
  • slakkenwol
  • keramische vezels

  Glaswol, steenwol en slakkenwol worden vooral gebruikt in thermisch en akoestisch isolatiemateriaal zoals:
  • brandbeveiliging
  • akoestische tegels
  • panelen voor plafonds
  • in airco- en ventilatiesystemen

  Hittebestendige keramische vezels zijn zeer geschikt voor de isolatie van ruimten die blootgesteld worden aan hoge temperaturen. Bijvoorbeeld bij hoogwaardige warmte-isolatie van ovens en leidingen. De belangrijkste organische synthetische vezels zijn diegene die een industriële toepassing hebben en gebruikt kunnen worden ter vervanging van asbest, meer bepaald acrylonitrilhars, polyvinylalcohol en aramide.

  Hoe word je blootgesteld?
  Net zoals bij asbest, is één van de belangrijkste bronnen van minerale kunstvezels in de woning de “doe-het-zelf”-wereld. Zo worden in de vrije tijd zonder al te veel voorzorgsmaatregelen vezelhoudende onderdelen bewerkt en verwerkt.

  Risicovolle activiteiten met minerale vezels zijn:
  • afbraak
  • boren
  • zagen
  • schuren

  Isolatiematerialen zoals glaswol en steenwol bevatten harsen die de vezels samenhouden. Die harsen kunnen formaldehyde of andere vluchtige organische stoffen bevatten. Die kunnen vrijkomen in de woning of het gebouw.

  Gevolgen voor de gezondheid?
  De schadelijkheid van minerale vezels is afhankelijk van hun afmetingen. Grote vezels (langer dan 30 µm) zullen makkelijker oplossen in slijmvliezen dan kleine vezels (korter dan 10 µm).
  Bij alle minerale kunstvezels zijn een voorbijgaande irritatie en/of ontsteking van de huid, ogen en luchtwegen beschreven. Sommige vezels kan je niet inademen.
  In een vochtige ruimte zullen de vezels meer in de lucht zijn opgelost dan bij droge lucht.
  Glasfilamenten, glaswol, steenwol en slakkenwol behoren tot groep 3, niet in te delen als kankerverwekkend voor mensen.
  Het internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker heeft glasvezels en keramische vezels ingedeeld als groep 2B, mogelijk kankerverwekkend voor mensen. De glasvezels worden voornamelijk in vliegtuigbouw gebruikt.

  Hoe blootstelling beperken?
  Het is belangrijk contact met minerale vezels te vermijden omdat de schadelijke effecten op de gezondheid nog niet volledig gekend zijn. Enkele tips:
  • Bescherm je wanneer je met deze producten werkt (masker type P3, oogbescherming, kleren die tot aan de hals zijn gesloten en ook de armen en de benen beschermen, handschoenen).
  • Sluit het isolatiemateriaal hermetisch af van de omgeving (perfecte dichtheid, ook ter hoogte van de ramen).
  • Gebruik indien mogelijk andere isolatiematerialen (kurk, cocos, cellulose, enz.).
  • Raadpleeg bij twijfel een specialist.

  Normen
  De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft voor de keramische vezels een luchtkwaliteitsrichtlijn afgeleid omdat er een kans bestaat op longtumoren bij inademen van keramische vezels. Wanneer deze norm wordt omgerekend naar het (Nederlandse) maximaal toelaatbaar risico is deze 100.000 vezels per m³ voor levenslange blootstelling.
  Voor de andere soorten minerale vezels zijn er in de ogen van de WHO onvoldoende gegevens om een luchtkwaliteitsrichtlijn af te leiden.
  Keramische vezels geven een kankerrisico van 1.10-6 bij levenslange blootstelling aan 1 vezel per liter lucht. De Amerikaanse vereniging ter bevordering van de gezondheid van arbeiders (ACGIH) adviseert voor glas-, steenwol- en slakkenwolvezels 1 vezel/cm³, voor keramische vezels 0,2 vezels/cm³.

  Referenties
  • Tilborghs G. et al. 2009. Wonen & Gezondheid 4de ed. Brussel: Chris Vander Auwera
  • A. Dusseldorp M. et al. 2007. rapport 609021043/2007 Gezondheidskundige advieswaarden Binnenmilieu, een update . Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bilthoven
  • Boerstra A. et al. 2007. Handboek Binnenmilieu. Rotterdam: Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Gezondheidskundige advieswaarden binnenmilieu (2007) A. Dusseldorp, et al – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021029.pdf
  • Van Alphen W.J.T. et al. 2010. Handboek arbeidsveiligheid. Arbo
  • Amerikaans Agentschap ter bescherming van mens en milieu (United States Environmental protection agency (EPA)). 2000. Hazard Summary-Created in April 1992; Revised in January 2000. http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/finemineral.html
  • Vlaams Instituut voor Bio-Ecologische bouwen en wonen (VIBE). 2007. VIBE-fiche Bouwmaterialen/isolatiematerialen.
  • Amerikaans Centrum voor ziektepreventie (Center for Disease Control (CDC)). 2011. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards – Mineral Wool Fibre. http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0432.html
  • Tewerkstelling, Sociale zaken en Integratie – Europese commissie. 2012. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for man made-mineral fibres (MMMF) with no indication for carcinogenicity and not specified elsewhere.

 3. Is glaswol schadelijk voor de gezondheid?

  Bron: Goedkoopisolatiemateriaal.nl, 23-11-2017
  Het is best een beladen onderwerp. Producenten van glaswol roepen vaak dat deze minerale wol helemaal onschadelijk is voor de gezondheid. Maar we horen vaak van mensen: “Glaswol niet schadelijk? Nou, dat zeiden ze ook over asbest…” In dit artikel proberen we zo objectief mogelijk antwoord te geven op de vraag wat glaswol met je gezondheid doet aan de hand van verschillende onderzoeken.

  Hoe wordt glaswol gemaakt
  Eerst willen we kort uitleggen hoe glaswol tot stand komt. Glaswol wordt (zoals je waarschijnlijk al weet) gemaakt van glas. In de fabriek wordt zand en gerecycled glas verhit tot 1450 graden celcius. Daar ontstaat vloeibaar glas uit. Vervolgens maakt men glaswol door ongeveer hetzelfde principe toe te passen als bij een suikerspinmachine. Het glas wordt aan het draaien gebracht waardoor er dunne slierten (glasvezels) ontstaan waarbij het afkoelt door contact met de lucht. Door het bijvoegen van een bindmiddel (dit verschilt per producent) wordt de glaswol één geheel en wordt het gevormd en in stukken gesneden op basis van de toepassing. Bij het isoleren kunnen de kleine glasvezels in de lucht komen en ingeademd worden. Daardoor is er discussie of dit schadelijk is of niet.

  Wat zegt de wetenschap
  Er zijn meerdere wetenschappelijke studies geweest naar glaswol door onder andere het Department of Health and Human Services, IARC (kankeronderzoeksinstituut) en het Naima (associatie van isolatieproducenten). In deze drie onderzoeken komt het volgende naar voren: Bij de verwerking van glaswol kan er irritatie ontstaan bij de ogen, huid en gezicht en keel en kan men ademhalingsproblemen krijgen door het vrijkomen van glasvezels. De afgelopen jaren hebben de producenten er echter hard aan gewerkt om dit tot het minimum te beperken. Deze irritatie en problemen met ademhaling zijn te voorkomen door het gebruik van lange mouwen, handschoenen en een mondkapje. Wanneer je vervolgens na het isoleren een lauwe douche neemt dan zul je er waarschijnlijk geen last meer van hebben, tenzij je allergisch bent voor glaswol. Gebruik je geen mondkapje, dan is er kans dat je langdurige schade oploopt in je luchtwegen en longen. In sommige huizen is op zolder of kelder de glaswol niet goed afgedicht. Wanneer men later deze ruimtes gaat bewonen kan dit lichte negatieve effecten hebben op de gezondheid. Zorg er daarom altijd voor dat de glaswol goed is afgedicht en controleer of dit goed is gedaan wanneer je ergens gaat wonen.

  Is het kankerverwekkend
  Waar veel mensen bang voor zijn, is dat de stof kankerverwekkend is. Dit kunnen we uitsluiten door het onderzoek van het IARC. Glaswol blijkt geen invloed te hebben op het ontstaan van kanker.

  De conclusie
  Je hoeft niet bang te zijn voor het isoleren met glaswol. Wel is het verstandig om handschoenen, lange mouwen en een mondkapje op te doen om geen risico te lopen. Dicht de glaswol goed af met bijvoorbeeld folie en platen en neem na afloop een lauwe douche (door een warme douche gaan je poriën meer openstaan zodat er glasvezeltjes in je huid kunnen komen, wat zorgt voor lichte irritatie). Wanneer je dit doet kun je met een gerust hart isoleren.

 4. Longfonds en Long Alliantie Nederland lanceren “Werk en longen check”
  Bron:www.longalliantie.nl
  Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds op 14 maart tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en longen check. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met  stoffen die mogelijk invloed hebben op  hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

  Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door blootstelling aan stoffen op het werk. Ieder jaar komen er veel nieuwe slachtoffers van beroepsziekten bij. Verschillende longziekten, zoals astma, COPD en longkanker, kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Het gaat dan niet alleen om giftige lasdampen of asbest, ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen kunnen tot vervelende gezondheidsproblemen leiden. Denk aan schoonmaakmiddelen, houtstof, kleurstoffen en graanstof. De effecten zijn verschillend: mensen kunnen allergisch worden, de longen kunnen langzaam vullen (stoflongen) of er kunnen beschadigingen optreden die tot ernstige ziektes zoals COPD en kanker kunnen leiden. 

  Henri Willems (41) heeft astma / COPD en longspasmen door zijn werk:
  “Bij mijn werk als lasser kwam ik dagelijks in contact met stoffen. Ik dacht dat ik met een mondkapje goed beschermd was, maar dat bleek niet het geval. Zelf legde ik de link tussen mijn klachten helemaal niet, zelfs niet toen ik in het ziekenhuis belandde. Denk niet dat het jou niet overkomt! Werk je met stoffen? Zorg dan dat je weet wat de risico’s zijn en dat je weet wat je kunt doen om blootstelling te voorkomen.
  De Werk en longencheck geeft veel inzicht.”

  Met de Werk en longen check kunnen werknemers zelf aan de hand van 6 vragen nagaan of ze op het werk worden blootgesteld aan (gevaarlijke) stoffen en of dit mogelijk effect heeft op de longen. De check geeft inzicht in  risico’s en geeft maatregelen aan die helpen om blootstelling te voorkomen. De tool bevat factsheets met branche-specifieke informatie.

  De Werk en longen check is gratis beschikbaar via http://www.werklongencheck.nl

 5. ‘Effecten van glaswol en steenwol vergelijkbaar met die van asbest’

  Overgenomen van: Vastgoedactueel.nl

  Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI) waarschuwt voor de gezondheidsgevaren van verschillende soorten isolatiemateriaal zoals steenwol en glaswol. Die zouden vergelijkbaar zijn met die van asbest. De risico’s van asbestdaken worden in recente studies juist genuanceerd. De Eerste Kamer neemt het wetsvoorstel over verwijdering van deze daken onder de loep.

  Prof. Dr. Marjolein Drent maakt zich grote zorgen over het gebruik van glas- en steenwol. ‘De effecten van glas- en steenwol op de longen zijn vergelijkbaar met die veroorzaakt door asbest’. Verbonden aan de Universiteit van Maastricht en het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein komt zij allerlei longziektes tegen. Overigens gaat het dan vooral over de verwerking van dit materiaal en niet over de bewoonde situatie, omdat het isolatiemateriaal is ‘verpakt’ in bijvoorbeeld de muren en het dak.

  BBI pleit ervoor om bij de bouwkundige keuringen ook onderzoek te doen naar de mate van isolatie en gebruikte isolatiematerialen.

  Risico’s van asbest gerelativeerd
  De gezondheidsrisico’s van asbest worden in recente studies gerelativeerd. Begin deze maand presenteerden woningcorporaties en brancheorganisatie Aedes een door TNO, de Universiteit Utrecht, de Radboud-universiteit en Crisislab, uitgevoerd onderzoek naar de verwerking van asbest in (huur)woningen. De teneur van het rapport is dat wonen en werken met asbest veel minder riskant is voor de gezondheid dan tot nu toe wordt aangenomen, meldde het AD.

  Wetsvoorstel ligt voor bij Eerste Kamer
  In een wetsvoorstel staat dat alle asbestdaken voor 2025 verwijderd moeten zijn. Dit voorstel is al door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer gaat de wetgeving verder onder de loep nemen. Op 26 maart vindt een bijeenkomst met deskundigen plaats.

  VEH spreekt van ‘asbesthysterie’
  Volgens vereniging Eigen Huis is het verbod te absoluut en houdt het te weinig rekening met de recente studies. “We moeten oppassen dat er geen asbesthysterie ontstaat”, zei Hans André de la Porte van Eigen Huis tegenover tv-programma EenVandaag.
  De la Porte meent dat woningbezitters voor hoge kosten komen te staan. “Wij zien offertes voorbij komen met bedragen die in de tienduizenden euro’s lopen. Dat soort bedragen heeft natuurlijk niet iedereen liggen.”

  Pleidooi voor stoplichtsysteem
  De vereniging stelt een stoplichtsysteem voor. ‘Rode’ daken zouden snel vervangen moeten worden, ‘oranje’ daken zouden met een coating verduurzaamd kunnen worden en ‘groene’ daken, die nog niet verweerd zijn, kunnen nog even blijven liggen tot ze aan vervanging toe zijn. Gemeenten zouden volgens het plan de toestand van asbestdaken in kaart moeten brengen.

  Bron: EenVandaag, AD, BBI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *