WAJONG WERKT IN DE BOUW!

FNV Bouw wil graag dat er meer wajongers in de bouw aan het werk gaan. Daarover lopen onderhandelingen met Bouwend Nederland, maar daarnaast heeft de bond al met BIK, fabrikant van lichtkoepels en lichtstraten, kunnen afspreken dat het bedrijf een wajonger in dienst neemt. 

Daarmee neemt het bedrijf zijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat zoveel mogelijk wajongers niet naast de arbeidsmarkt blijven staan, maar zo veel mogelijk gewoon meedraaien. Dat kan, óók in andere bedrijven, en daar kun je als werknemer aan bijdragen: bespreek het met de bedrijfsleiding, met je collega's. Of word wajong-buddy.

Wajong-buddy: iets voor jou?

FNV Bouw ziet graag dat wajongers goed worden ontvangen en begeleid in de organisatie waar ze terechtkomen. Daarom hebben we samen met de andere FNV-bonden de wajong-buddy op de agenda gezet. Zo'n buddy is voor een wajonger een vertrouwenspersoon, die zorgt dat hij of zij goed ontvangen wordt door collega's, die in de gaten houdt dat gemaakte afspraken over takenpakket en begeleiding worden nagekomen, en die kortweg als praatpaal kan fungeren.

Je wordt wajong-buddy door een korte cursus die de FNV aanbiedt. Het is handig om die cursus te doen op het moment dat er ook een wajonger aan het werk gaat in je organisatie. Dankzij jou wordt de kans op succes voor de wajonger veel groter, en lukt het hem of haar vaker en gemakkelijker om op een goede manier aan het werk te blijven. Belangrijk en leuk voor jezelf.

​Speciaal voor cao schilders

In de cao Schilders staat, dat er een onderzoek komt naar werkgelegenheids-mogelijkheden voor mensen met een beperking (wajongers, mensen met een WGA-uitkering etc.). Voor die mensen is dat belangrijk, want hun uitkering wordt bedreigd door de invoering van de Participatiewet. FNV Bouw ziet tegelijkertijd dat het moeilijk is om wajongers te laten instromen nu het zo slecht gaat met veel bedrijven in de schilderssector. 

Als werknemers nu vooral bezig zijn om hun bedrijf en hun eigen werk veilig te stellen, snappen we dat heel goed. Maar misschien zijn er toch hier en daar kansen om wel wat te doen. Als je bedrijf bijvoorbeeld te maken krijgt met steeds meer opdrachtgevers (gemeenten!) die vragen om inzet van mensen met een handicap. Soms kan een bedrijf dus opdrachten scoren met sociaal beleid!

Speciaal voor cao orgelbouw

FNV Bouw heeft met de werkgevers in de orgelbouwsector afgesproken, dat er als onderdeel van de nieuwe cao aandacht komt voor het in dienst nemen van wajongers. Er is geen aantal afgesproken, maar de branche gaat zich er voor inspannen om wajongers aan het werk te krijgen en te houden.

Daar kun je als werknemer ook aan bijdragen: bespreek het met de bedrijfsleiding, met je collega's.

Speciaal voor cao woondiensten

FNV Bouw heeft met de andere sociale partners en het UWV WERKbedrijf afspraken gemaakt om te zorgen dat er bij elke woningcorporatie met 100 of meer personeelsleden een wajonger komt werken. De afspraken hebben tot doel dat elke woningcorporatie, zonder uitzondering, op zijn verantwoordelijkheid wordt aangesproken en vervolgens wordt voorgelicht en bijgestaan bij het voldoen aan de cao-afspraak. 

Ook de regiobestuurders van FNV Bouw spelen hun rol, vooral om woningcorporaties in beweging te krijgen. Ze kennen de afspraken en weten op wat voor manier ze woningcorporaties in contact kunnen brengen met adviesbureau Quintis (voor de voorlichting) of het UWV WERKbedrijf (voor bemiddeling van wajongers).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *