Voorkom arbeidsongevallen door laaggeletterdheid

 

In Nederland zijn 700.000 werknemers die niet goed kunnen lezen en schrijven. Dat veroorzaakt gevaarlijke situaties op de werkvloer en vergroot de kans op arbeidsongevallen. De Week van de Alfabetisering roept op tot actie.

Laaggeletterden beheersen de Nederlandse taal onvoldoende; zij kunnen niet goed lezen, schrijven en rekenen en hun taalniveau is lager dan dat van mensen die vmbo of mbo 2-3 hebben gevolgd.  Op de werkvloer kan dit voor onveilige arbeidsomstandigheden zorgen. In de Week van de Alfabetisering die van 4 tot 10 september 2017 duurt, wordt aandacht gevraagd voor de aanpak van laaggeletterdheid. Zijn er in uw organisatie activiteiten in het kader van deze week, dan kan de werkgever die aanmelden via de speciale website.

Arbeidsongevallen door onvoldoende taalbeheersing

Door laaggeletterdheid op de werkvloer ontstaan risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Uit onderzoek van de Stichting van de Arbeid blijkt dat 5 tot 10% van de arbeidsongevallen veroorzaakt wordt door onvoldoende taalbeheersing. Werknemers kunnen veiligheidsinstructies, veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en gebruiksaanwijzingen voor machines en producten niet goed lezen en begrijpen. Daardoor neemt het risico op fouten en arbeidsongevallen toe.

Arbowet verplicht werkgever probleem op te lossen

In de Arbowet (artikel 3 lid 1 c) staat dat werkgevers maatregelen moeten laten aansluiten bij het vermogen en de vaardigheden van de werknemer. De werkgever moet de werkplek, de werkmethode en de arbeidsmiddelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen hieraan aanpassen. Zijn er veiligheidsrisico’s door gebrekkige taalbeheersing van werknemers, dan moet de werkgever dit oplossen. Dat is moeilijk want laaggeletterden weten hun probleem vaak goed te verbergen. Het is dus zaak zo snel mogelijk het niveau van taalbeheersing van werknemers vast te stellen. De stichting Lezen & Schrijven kan hierbij helpen.

bron: www.rendement.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *