Veiligheidspoll: meer bedrijven hebben RI&E niet op orde

ONDERZOEK – Dat veilig en gezond werken alle aandacht verdient bleek ook uit de gepresenteerde resultaten van de Veiligheidspoll in opdracht van het vakevent Veilig werkt beter en uitgevoerd door tri-plus, met 769 respondenten uit het bedrijfsleven. Maar liefst 19 procent van de bedrijven is niet in het bezit van een verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) in tegenstelling tot 2014 toen dit 11 procent was. Ruim de helft heeft geen verdiepende RI&E met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting uitgevoerd. Een derde neemt geen speciale maatregelen voor het duurzaam inzetbaar houden van personeel.

Bij 44 procent van de bedrijven wordt structureel thuis gewerkt. Een derde van de betreffende respondenten wist niet dat ook voor thuiswerken een RI&E moet worden uitgevoerd. Zon 65 procent weet niet of onvoldoende wat de rechten en plichten van de werknemer zijn bij thuiswerken en dat is meer dan in 2014 (57 procent).

Op het grootste vakevent voor veilig en gezond werken in Nederland komen oplossingen voor een (brand)veilig gebouw, een veilige werkplek, een gezonde werkhouding, gedrags- en cultuurverandering en persoonlijke beschermingsmiddelen aan bod. Dit jaar is er extra aandacht voor de RI&E met een gratis spreekuur, voordrachten en workshops; Alcohol op de werkvloer en veilig werken met gevaarlijke stoffen (een combinatie van ongevaarlijke stoffen kan zelfs gevaarlijk worden). Meer winst met veilig en gezond werken is het thema.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *