Veiligheid zzpers in gevaar

Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat zppers relatief vaker slachtoffer zijn van bedrijfsongevallen. Ook blijkt een taalbarrire een probleem te vormen als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Zo heeft een deel van de slachtoffers de Duitse of Poolse nationaliteit.

De Inspectie SZW heeft vorig jaar in totaal 13.665 inspecties, onderzoeken en rapportages uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de veiligheid van zzpers steeds vaker in het geding is. Het aantal meldingen van bedrijfsongevallen is gestegen van 3.475 in 2013 naar 3.518 in 2014. De Inspectie SZW geeft aan dat deze stijging waarschijnlijk te verklaren is door het feit dat werkzaamheden binnen de bouw steeds vaker uitbesteed worden aan zzpers. Opdrachtgevers en ook zzpers zelf investeren echter vaak te weinig in veiligheid.

Taalbarrire brengt veiligheid in gevaar

Ook blijkt uit de cijfers dat 12% van de slachtoffers geen Nederlandse nationaliteit had maar in veel gevallen de Duitse of Poolse nationaliteit. De taalbarrire lijkt in deze gevallen een oorzaak dat de veiligheid van de arbeidskrachten in het geding komt. De veiligheidsinstructies worden immers meestal in het Nederlands verstrekt. Het percentage slachtoffers met een buitenlandse nationaliteit dat overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval, is volgens de Inspectie SZW bijna twee keer zo groot als bij slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

Arboverplichtingen voor zzpers

Zzpers hebben sinds 1 juli 2012 recht op dezelfde bescherming op de werkplek als uw vaste medewerkers. Zij vallen dus ook onder uw zorgplicht. Zorg er dus altijd voor dat ook zij de nodige veiligheidsinstructies krijgen en dat ze deze goed begrijpen en naleven. 

Een gedachte over “Veiligheid zzpers in gevaar”

 1. Stijging van bedrijfsongevallen door zzp’ers

  In 2014 waren zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) relatief vaker slachtoffer van een bedrijfsongeval dan andere werknemers. Ook hebben veel slachtoffers een buitenlandse nationaliteit. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Inspectie SZW.

  De Inspectie SZW heeft vorig jaar in totaal 13.665 inspecties, onderzoeken en rapportages uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de veiligheid van zzp’ers steeds vaker in het geding is. Het aantal meldingen van bedrijfsongevallen is gestegen van 3.475 in 2013 naar 3.518 in 2014. De Inspectie SZW geeft aan dat deze stijging waarschijnlijk te verklaren is door het feit dat werkzaamheden binnen de bouw steeds vaker worden uitbesteed aan zzp’ers. Opdrachtgevers en ook zzp’ers zelf investeren echter vaak te weinig in veiligheid.

  Ook blijkt uit de cijfers dat 12% van de slachtoffers uit 2014 geen Nederlandse nationaliteit had maar in veel gevallen de Duitse of Poolse nationaliteit. De taalbarrière lijkt in deze gevallen een oorzaak van de verminderde veiligheid van de arbeidskrachten. De veiligheidsinstructies worden immers meestal in het Nederlands verstrekt. Het percentage slachtoffers met een buitenlandse nationaliteit dat overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval, is volgens de Inspectie SZW bijna twee keer zo groot als bij slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

  Zzp’ers hebben sinds 1 juli 2012 recht op dezelfde bescherming op de werkplek als vaste werknemers. Zij vallen dus ook onder de zorgplicht van uw organisatie. Zorg er dus altijd voor dat ook zij de nodige veiligheidsinstructies krijgen en dat ze deze goed begrijpen en naleven.

  Rendement.nl, 22 juni 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *