Veiligheid op het werk staat hoog op de agenda in 2020

Bron:Nieuws.nl

Jaarlijks vinden er in Nederland rond de 200.000 bedrijfsongevallen plaats. In zo’n zestig gevallen valt daarbij een dodelijk slachtoffer. We staan veel minder vaak stil bij veiligheid op het werk dan zou moeten. In 2020 zet de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in op extra arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek.

Daarnaast ligt de focus, zoals aangegeven in de meerjarenprogrammering, op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie. Dit jaar staat ook in het teken van het behalen van de doelstellingen voor de verhouding tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken en de deelname aan gezamenlijke BRZO-inspecties.

VCA cursussen

Een goede stap op weg naar verbetering van veiligheid in werksituaties is het volgen van een van de VCA cursussen en het behalen van het bijbehorende certificaat. De betekenis van VCA is Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is een manier voor zowel bedrijven als personen om te bewijzen dat er gewerkt wordt met oog voor zaken als veiligheid, gezondheid en milieu. Met name voor werknemers die actief zijn in risicovolle werkomgevingen is het erg belangrijk dat ze veilig en gezond hun werk kunnen doen.

Veiligheidsbewustzijn

Met behulp van een VCA-certificaat wordt het veiligheidsbewustzijn van mensen die werken in risicovolle werkomgevingen getoetst en vergroot. Dit certificaat wordt ook dit jaar steeds belangrijker. Steeds meer opdrachtgevers in de bouw, in de petrochemische industrie, elektrotechniek, procesbesturing en de uitzendbranche besteden hun opdrachten alleen uit aan leveranciers met een VCA-certificaat. Ook van werknemers in deze sectoren wordt steeds vaker verwacht, en bij sollicitaties geëist, dat ze dit certificaat hebben.

VCA-persoonscertificering

Er zijn drie verschillende soorten VCA-persoonscertificering. Bij een organisatie waar een verhoogd veiligheidsrisico bij de werkzaamheden is, kan een werknemer het VCA Basis-certificaat halen. Leidinggeven en zelfstandigen (zzp’ers) kunnen kiezen voor het VCA VOL-certificaat, dat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Voor mensen die in de uitzendbranche werken als intercedent of leidinggevende, is er het VIL-VCU-certificaat. Dit staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden – Veiligheidschecklist Uitzend- en detacheringbureaus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *