Veiligheid lijdt onder bezuinigingen

Justitiële inrichtingen lappen de regels omtrent agressie en geweld, werkdruk en ongewenste omgangsvormen aan hun laars. Bij controles door de Inspectie SZW in dertien inrichtingen, voldeed er slechts een aan de regels.

In de periode november 2013 tot februari 2014 vonden inspecties plaats bij tien penitentiaire inrichtingen, twee detentiecentra en één TBS-kliniek. Alleen bij de TBS-kliniek heeft de Inspectie SZW geen overtredingen geconstateerd.

Arbeids- en rusttijden

Bij penitentiaire inrichtingen constateert de Inspectie dat de arbeids- en rusttijden van werknemers die consignatiediensten draaien, niet goed is geregeld. Er vindt geen evaluatie plaats van afwijkingen tussen roosters en praktijk en maatregelen om overtredingen tegen te gaan werken niet in de praktijk. Consignatiediensten vereisen dat je ook in je vrije tijd stand by bent. Ze heten ook wel beschikbaarheids- of oproepdienst. 

Agressie en geweld

Volgens de Inspectie is het ‘niet melden van lichtere vormen van verbale agressie gemeengoed’ in de instellingen.  De medewerkers bij de instellingen zijn niet op de hoogte van procedures, normen en regels. De verwachting is dat een aantal instellingen de komende periode zal sluiten. Sluiting zorgt voor onrust bij de medewerkers. Het risico op agressie en geweld wordt bij de sluitende instellingen groter omdat goed getraind personeel vertrekt en er veelal gewerkt wordt met tijdelijke krachten. De personele bezetting en werkdruk zijn zorgpunten in het kader van de veiligheid. Deze zaken vragen om maatregelen om het risico van agressie en geweld te voorkomen en te beheersen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat verantwoordelijk is voor de justitiële inrichtingen herkent zich in de conclusies en geeft in een reactie aan dat maatregelen zijn genomen om de overtredingen ten aanzien van PSA en werkdruk terug te dringen. Ten aanzien van de consignatiediensten is een uniforme centrale werktijdregeling ingevoerd die zal leiden tot een afname van het aantal overtredingen op consignatienormen.

overgenomen van:http://www.arbo-online.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *