Veilig Werken Op Zee: campagne voor beter veiligheidsbewustzijn in de maritieme sector

Bron: Waterbouwers.nl
“Er moet hernieuwde aandacht komen voor veilig werken op zee.” Dat vindt Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Een goede start daarmee is de campagne ‘Veilig Werken Op Zee’ die symbolisch wordt gelanceerd op de internationale Dag van de Zeevarende (25 juni). Ieder jaar vinden er op zee zo’n honderd ernstige tot zeer ernstige incidenten plaats. Uit de Rapportage ‘Ongevallen scheepvaart’ van de OVV blijkt dat in bijna de helft van die incidenten sprake is van een arbeidsongeval. Om dat aantal te verlagen moet er blijvende aandacht zijn voor veiligheidsbewustzijn.

Werknemers aan boord stellen niet altijd hun eigen veiligheid boven alles. Om het werk stop te kunnen zetten bij onveilige situaties, moeten sommige zeevarenden over een grote drempel stappen. Daarnaast wordt er niet altijd voldoende voorbereiding getroffen bij het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden. Afspraken over communicatie zijn niet altijd duidelijk of worden niet goed nageleefd. In zeldzame gevallen wordt er zelfs nog uitgevaren met minder reddingsvesten dan dat er bemanning aan boord is. Het bevorderen van meer bewustwording verbetert de veiligheid van het werken aan boord. Iedereen heeft hierin zijn of haar eigen rol; De rederijen, opdrachtgevers, overheid, maar ook u als bemanning van matroos tot kapitein”, aldus Dijsselbloem. Daarom wordt nu de campagne Veilig Werken Op Zee gestart.
De campagne is ontstaan naar aanleiding van het preventieprogramma van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en is ontwikkeld in opdracht van de redersvereniging KVNR, de Vereniging van Waterbouwers en de Stichting Sectorraad Visserij in samenwerking met maritieme vakbond Nautilus International.

Kennis delen en van elkaar leren

Er zij talloze gesprekken gevoerd met zeevarenden en leidinggevenden om een helder beeld te krijgen van de oorzaken van risico’s en mogelijke oplossingen. Er is weliswaar veel kennis en expertise binnen de maritieme sector, maar de onderlinge uitwisseling daarvan kan stukken beter. Met deze campagne krijgt de dialoog over veiligheid een stimulans. De campagne biedt een eenvoudig inzetbare toolkit. Deze toolkit ondersteunt trainingen en gesprekken over veiligheid binnen de eigen organisatie. Denk aan realistische video’s van ‘near-misses’, ervaringen van deckhands en kapiteins, maar ook infographics en posters.

Middelen gratis beschikbaar

Om ervoor te zorgen dat goede voorlichting ook beschikbaar is voor kleine organisaties met mindermiddelen, wordt de toolkit gratis beschikbaar gesteld. Op www.veiligwerkenopzee.nl zijn campagnematerialen te vinden. Dit wordt voortdurend geüpdatet en aangevuld. De materialen zijn speciaal ontwikkeld om aan boord en digitaal goed inzetbaar te zijn. Ze bieden de hele maritieme sector handvatten
om veilig werken extra onder de aandacht te brengen.

Medio februari 2022 nam de campagne al een vlucht met een drietal webinars voor leidinggevenden en walorganisaties waarbij werd ingegaan op de specifieke risico’s en uitdagingen binnen de sectoren visserij, waterbouw en koopvaardij. Kennis uit deze sessies wordt nu ingezet om de campagne voor werknemers aan boord uit te breiden. Met deze nieuwe fase in de campagne staan ook podcasts van de webinars online die via de verschillende bekende podcast kanalen te beluisteren zijn.

Nog jaren campagne voeren

De campagne !Veilig Werken op Zee’ zal meerdere jaren lopen en meebewegen met de ontwikkelingen in de sector. Zo willen de initiatiefnemers het veiligheidsbewustzijn actueel houden en blijvend vergroten.

Meer informatie: www.veiligwerkenopzee.nl.

Rapportage ‘Ongevallen Scheepvaart’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *