“Veilig thuis uit je werk”

Onder de naam ‘Veilig thuis uit je werk’ heeft de Inspectie SZW een rapport gepresenteerd over (het voorkomen van) arbeidsongevallen.

Toename arbeidsongevallen

Het aantal ernstige en fatale arbeidsongevallen neemt sinds 2015 weer toe. Terwijl in de voorgaande jaren er juist sprake was van een licht dalende trend. Om het aantal ernstige arbeidsongevallen te verminderen speelt de veiligheidscultuur binnen het bedrijf een belangrijke rol. Dit blijkt uit het rapport ‘Veilig thuis uit je werk’ van de Inspectie SZW.

Analyse

De meeste arbeidsongevallen gebeuren in de sectoren industrie, handel en vervoer, bouwnijverheid en opslag. Uit analyses van ernstige arbeidsongevallen in de afgelopen jaren blijkt dat steeds dezelfde risico’s een rol spelen. Tachtig procent van de ernstige arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door contact met een bewegend object, vallen (vaak van hoogte) en contact met bewegende delen van een machine. Bij dodelijke ongevallen gaat het vaker om contact met een bewegend object en vallen van hoogte. De oorzaak hangt vaak samen met een gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn.

Veiligheidscultuur werknemers

Het gedrag van werknemers – en daarmee de veiligheidscultuur – is vaak aan te wijzen als bepalende faalfactor. Een citaat uit het rapport: “Het gaat vooral om gebrek aan communicatie en afstemming, (gevoelde) werkdruk, niet adequaat reageren op onverwachte situaties en het ontbreken van toezicht. Bijna alle slachtoffers beschikken over de juiste opleiding, het zijn over het algemeen ervaren werknemers die instructies hebben gehad. Toch gaat het dan, aan het eind van een hele keten van gebeurtenissen, mis. Daarbij spelen de omgevingsfactoren en de veiligheidscultuur binnen het bedrijf een rol.”

Code Gezond en Veilig Magazijn

De boodschap is duidelijk: veiligheidscultuur moet naar een hoger niveau. evofenedex gaat met de Inspectie SZW en alle andere betrokken partijen om te tafel om input te leveren voor dit plan. Het rapport Arbeidsongevallen en de daarin aangekondigde inzet en aandacht voor veiligheidscultuur sluiten overigens naadloos aan op de Code Gezond en Veilig Magazijn, die in het najaar van 2016 is gelanceerd.

 

Bron:EVO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *