Vanaf 1 april slechts één RI&E-erkenning

Door: Lianne Bouman | redactie HRpraktijk | 25 februari 2013

Als gevolg van de wetswijziging van 1 april 2011, komen per 31 maart 2013 de lichte-toets erkenning en de cao-erkenning van het Steunpunt RI&E-instrumenten te vervallen. Vanaf 1 april 2013 hanteert het Steunpunt alleen nog één soort RI&E-erkenning.

Alle werkgevers in Nederland zijn sinds 1 januari 1994 verplicht een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) te hebben én te onderhouden. Sinds 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. Inspectie SZW voert vanaf 1 april 2011 actieve controles uit, met name bij ondernemingen tot 25 werknemers. Een bedrijf zonder (actuele) RI&E kan fors worden beboet. Tot 1 april 2011 werd de RI&E altijd achteraf gecontroleerd, als zich een incident had voorgedaan. Sinds 1 april 2011 worden werkgevers echter actief gecontroleerd door Inspectie SZW, dus zonder dat er een aanleiding is geweest.

Toetsingscriteria

De Arbowet heeft vijf criteria, waarop zij baseert of de RI&E bij een werkgever moet worden getoetst:

  • Als alle werknemers van een werkgever bij elkaar minder dan 40 uur per week werken, wordt de RI&E niet getoetst.
  • Bij werkgevers met een branche-erkende RI&E van vóór 31 maart 2011 wordt de RI&E licht getoetst tot 25 medewerkers. Deze regeling geldt tot 31 maart 2013.
  • Bij werkgevers tot 25 werknemers met een branche-erkende RI&E waarvan de erkenning na 31 maart 2011 plaatsvond, hoeft de RI&E niet te worden getoetst.
  • Bij werkgevers tot 25 werknemers met een cao-erkende RI&E hoeft deze niet te worden getoetst. Bedrijven dienen wel onder deze cao te vallen.
  • Heeft de RI&E geen erkenning en wordt er meer dan 40 uur arbeid verricht, moet altijd een zware toets worden ondergaan.

 

Bovenstaande toetsingscriteria geven aan dat werkgevers zonder cao-erkende of na 31 maart 2011 branche-erkende RI&E-instrument en met meer dan 25 werknemers altijd worden getoetst, mits er wekelijks meer dan 40 uur arbeid wordt verricht door werknemers. De RI&E moet bovendien jaarlijks worden geëvalueerd of alles nog klopt. Ook bij wijzigingen in het bedrijf moet de RI&E weer tegen het licht worden gehouden.

 

Let op

Werkgevers, die niet hoeven te worden getoetst, zijn toch verplicht een RI&E te hebben. Met de RI&E kunt u bepalen welke risico's uw personeel op de werkplek loopt.

 

Toetsingsmogelijkheden

Er bestaan twee toetsingsmogelijkheden:

  • Lichte toetsing. Dit is een administratieve toetsing, die bijvoorbeeld bij branche-erkende RI&E's wordt uitgevoerd.
  • Zware toetsing. Dit is een bedrijfsbezoek.

 

Tip

Meer informatie vindt u op www.rie.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *