Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Persbericht, dinsdag 2 februari 2016 5:30

CBS: Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.

Bijna 90 duizend ongevallen met langer verzuim

In de enquête geeft 3,4 procent van de werknemers aan in 2014 één of meer arbeidsongevallen te hebben gehad. Dat komt neer op zo’n 240 duizend werknemers. Niet alle ongevallen leidden tot verzuim. Uit de enquête blijkt dat bij 88 duizend arbeidsongevallen de werknemer minimaal vier dagen verzuimde.
Verder gaven de ondervraagden aan dat in de meeste gevallen sprake was van lichamelijk letsel. In bijna 30 procent van de ongevallen met langer verzuim ontstond de blessure door uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek. Bedreiging, bijten of schoppen werd ook vaak genoemd (22 procent), evenals beknelling of geraakt worden door een voorwerp (16 procent).

 

Lichamelijk letsel bij 6 op de 10 ongevallen

Bij 6 op de 10 ongevallen met langer verzuim ging het volgens de ondervraagden om lichamelijke blessures. Bij bijna 3 op de 10 ongevallen werd ontwrichting, verstuiking of verrekking genoemd. Wonden en oppervlakkige verwondingen en botbreuken kwamen voor bij ongeveer 1 op de 10 ongevallen. Hersenschudding en inwendige kwetsuren deden zich minder vaak voor, evenals andere letsels, waaronder verbranding, vergiftiging, infecties en verstikking.

 

 

Onderscheid lichamelijk/geestelijk niet te maken:

 

Bij ruim een kwart van de 88 duizend arbeidsongevallen die in 2014 leidden tot langer verzuim gaven de ondervraagden aan dat sprake was van geestelijk letsel (26 procent). Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische schade door bedreiging of een shock door een traumatische ervaring. Bij 16 procent ging het om een combinatie van fysiek en psychisch letsel.

Een kwart van de ongevallen vindt plaats op een industriële locatie

Ruim een kwart van de ongevallen (26 procent) deed zich volgens de werknemers voor op locaties als fabrieken en reparatie-werkplaatsen. Bij zorginstellingen en op locaties in de dienstverlenende sector (bijvoorbeeld een kantoor, school of museum) ging het om 15 procent van de arbeidsongevallen. Op bouwterreinen, in woningen en in openbare ruimten vonden volgens de enquêteresultaten minder arbeidsongevallen plaats. Eerder publiceerde CBS al cijfers over het aantal arbeidsongevallen naar bedrijfstak.

De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die wordt uitgevoerd door CBS en TNO. De uitkomsten met betrekking tot arbeidsongevallen zijn niet vergelijkbaar met eerdere jaren van de NEA, vanwege methodologische wijzigingen.

Een gedachte over “Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval”

 1. Agressie tegen hulpverleners kost 367 miljoen door verzuim

  woensdag 27 januari 2016 

  Werknemers met een publieke taak -zoals ambulancepersoneel- krijgen met zo veel agressie te maken, dat zij zich daardoor langer en vaker ziek melden. De kosten bedragen honderden miljoenen per jaar.

  Dat schrijven valt op te maken uit de Monitor Veilige Publieke Taak 2015, die TNO uitvoerde.

  Langer en vaker verzuimen
  Agressie en geweld kunnen een enorme impact hebben op mensen die gewoon hun werk uitoefenen. Werknemers die hier slachtoffer van zijn, kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden.

  Op basis van cijfers van 2012 zijn de totale kosten als gevolg van agressie en geweld op het werk berekend. Deze zijn naar schatting 367 miljoen euro per jaar.

  Een derde ervaart geweld op het werk
  In 2014 had ruim één op de drie werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld. Dat is aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde. Er zijn de afgelopen jaren wel betere maatregelen getroffen om de gevolgen van agressie en geweld tegen hulpverleners tegen te gaan.

  Uit de monitor blijkt dat het totale percentage slachtoffers van agressie en geweld wel gelijk is gebleven van 2007 tot 2014. Vooral intimidatie van hulpverleners komt veel voor.

  Genoeg aandacht voor agressie en geweld
  In 2014 geeft ongeveer een kwart van de werknemers aan dat zij willen dat hun werkgever (meer) maatregelen treft tegen agressie en geweld. Slachtoffers van agressie en geweld geven in de periode van 2008 tot 2014 vaker aan dat er in hun organisatie voldoende maatregelen zijn getroffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *