Tweede kamer stemt in met wijziging in de Arbowet

De wijziging heeft betrekking op de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening. De focus wordt meer gericht op preventie. De regering wil namelijk beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
1) Iedere werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit verzoek komt van de werknemer;
2) Werkgever is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. Indien een werkgever geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst, kan de Inspectie SZW handhavend optreden;
3) Ontwikkeling van een programma waarin de bedrijfsgeneeskundige zorg en de curatieve zorg samenwerken om langdurige uitval te voorkomen;
4) Meer focus op preventie. De preventiemedewerker krijgt een grotere rol. De werkgever heeft instemming van de OR nodig bij de keuze en positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. De preventiemedewerker krijgt ook de taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners;
5) Advies van preventie in het basiscontract. Bedrijfsarts kan de Inspectie SZW inschakelen bij het negeren van het advies door de werkgever.

Als de Eerste kamer goedkeuring geeft aan de wijziging in de Arbowet dan is de verwachting dat de Arbowet per 1 januari 2017 in zal gaan.

2 gedachten over “Tweede kamer stemt in met wijziging in de Arbowet”

 1. Arbowet: uitstel is geen afstel

  19-10-2016

  Het gonsde even van de geruchten. De nieuwe Arbowet zou toch niet doorgaan! Wat is er aan de hand?

  Geen paniek. De gewijzigde Arbowet komt er. De Tweede Kamer sprak er zijn fiat al over uit. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. Wel lijkt het aannemelijk dat de invoering van de wet wat vertraging oploopt.

  Wat is er dan loos?

  Het was de bedoeling dat de gewijzigde Arbowet op 1 januari 2017 zou ingaan. Vanaf die datum zou de gewijzigde Arbowet dan kracht van wet hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt nu dat deze datum hoogstwaarschijnlijk zal doorschuiven naar medio juli 2017.

  Dus van uitstel komt geen afstel?

  Nee. Dat kan alleen als de Eerste Kamer zou struikelen over het wetsvoorstel. Dat is uiterst onwaarschijnlijk.

  > Kijk hier voor de laatste stand van zaken

 2. Stijging arbokosten door nieuwe Arbowet
  30 september 2016 Door redactie
  Als het goed is, gaat op 1 januari 2017 de nieuwe Arbowet in. Preventie wordt belangrijker, de ondernemingsraad krijgt meer te zeggen en er komt een standaardcontract voor arbodiensten. Die verwachten wel dat de kosten voor werkgevers hierdoor zullen stijgen.
  Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met de nieuwe Arbowet moeten bedrijfsartsen, preventiemedewerkers en arbodiensten nauwer samenwerken en meer aan preventie doen. Ook krijgt de OR meer zeggenschap. Uit onderzoek van HR Navigator onder 40 arbodiensten blijkt dat de arbokosten hierdoor zullen toenemen. Ruim 70% van de arbodienstverleners verwacht dat de gemiddelde arbokosten per werknemer met meer dan 5% stijgen. 19% verwacht een stijging van meer dan 10%. De oorzaken hiervan zijn meer verplichte arbotaken en een uitgebreider standaardcontract.
  Meer preventietaken voor bedrijfsarts en arbodienst
  De verplichte arbotaken die arbodiensten moeten gaan bieden, en die kunnen leiden tot een stijging van de arbokosten, zijn:
  • vrije en onbeperkte toegang van werknemers tot de bedrijfsarts. Ook moeten werknemers een second opinion kunnen aanvragen;
  • in het arbocontract wordt vastgelegd dat bedrijfsartsen zich moeten toeleggen op het opsporen en herkennen van beroepsziekten (tool);
  • de bedrijfsarts en arbodienst krijgen meer preventietaken en moeten in actie komen voordat er sprake is van langdurend verzuim. Zij werken hiervoor samen met de preventiemedewerker.
  Grotere rol voor OR bij arbo
  Ook de OR speelt straks een grotere rol, want die krijgt dankzij de nieuwe Arbowet het recht om de persoon van preventiemedewerker te kiezen en zijn positionering in de organisatie te bepalen. Nu al heeft de OR instemmingsrecht bij het arbobeleid en overeenstemmingsrecht bij de keuze voor de maatwerk- of vangnetregeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *