Toepassing richtlijnen mechanisch straatmaken onderzocht

woensdag 4 juli 2012 Jacques Lorsheijd 

Straatmaken gebeurt in Nederland steeds vaker mechanisch. Toch is niet iedereen even enthousiast over mechanisch straten; sommige betrokkenen geven aan dat de kwaliteit eronder lijdt. Dit komt naar voren in een groot onderzoek.
 

Mechanisch straten (Foto: CROW)

 400 gebruikers van de CROW publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen elementenverharding' deden mee aan het onderzoek naar de toepasbaarheid ((Illustratie: CROW)

In 2010 bracht CROW publicatie 282 ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding’ uit. De uitgave biedt werkbare oplossingen voor de schijnbare tegenstellingen tussen arbeidsomstandigheden en de kwaliteit en uitvoerbaarheid bij het aanleggen van elementenverhardingen.
400 gebruikers van deze publicatie hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de toepasbaarheid van de richtlijn. Belangrijkste conclusie is dat de publicatie duidelijkheid biedt en heeft geleid tot veranderingen in het werkproces.

De belangrijkste conclusies

* Driekwart vindt dat CROW-publicatie 282 genoeg duidelijkheid biedt over de vraag wanneer er mechanisch gestraat moet worden. Toch is er regelmatig discussie tussen betrokkenen over de haalbaarheid bij obstakels in de omgeving. 68 procent van de respondenten is anders gaan werken na het verschijnen van publicatie 282. Een derde van de aannemers werkte echter al zo.

* De opdrachtgever is vaak onbekend met de eis dat hij als eerste een straatwerkplan opstelt. 43 procent van de respondenten geeft aan dat dit meestal niet gebeurt. Over het algemeen vinden de respondenten dat de informatieoverdracht binnen het proces wel goed verloopt.

* De helft van de respondenten vindt de eisen om mechanisch elementenverharding aan te brengen, moeilijk uit te voeren in de praktijk. Hetzelfde geldt voor mechanisch herstraten. Een derde vindt dat de stabiliteit van steenpakketten af en toe nog wat te wensen overlaat.

* Bijna 50 procent geeft aan dat de kwaliteit regelmatig slechter is bij mechanisch straten dan bij handmatige verwerking. Verhoogde werkdruk wordt als belangrijkste reden genoemd. Deze ontstaat doordat straatwerkers de kosten van een machine terug willen verdienen. Ook zijn mensen vaak niet gewend aan de nieuwe manier van werken. Een meerderheid geeft aan dat arbeidsomstandigheden verbeterd zijn door invoering van mechanisch straten.

CROW neemt richtlijnen onder de loep

CROW gaat naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, de richtlijnen opnieuw onder de loep nemen en waar nodig aanpassen. Dit gebeurt in overleg met vertegenwoordigers van de branche: opdrachtgevers, leveranciers en opdrachtnemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *