Tag archieven: coronameldingen

Tussentijdse rapportage Inspectie SZW onderzoek ‘corona-klachten’

bron: Tweedekamer.nl

Aanleiding

Vooruitlopend op het reguliere Jaarverslag over 2020 rapporteert de Inspectie SZW aan de tweede kamer over … Read the rest