Stap voor stap het juiste persoonlijke beschermingsmiddel bepalen

Wanneer het om risicovolle werkzaamheden gaat, is de keuze van het juiste persoonlijke beschermingsmiddel (pbm) van het grootste belang. Maar het passende pbm kiezen blijkt in de praktijk soms nog best lastig. Hoe kiest u het juiste persoonlijk beschermingsmiddel?

Conform de arbeid hygiënische strategie (artikel 3 Arbowet “Arbobeleid” en artikel 4.4. Arbobesluit “Arbeidshygienische strategie”) mogen pbm’s in beginsel alleen gebruikt worden als het risico door andere, alternatieve veiligheidsmaatregelen niet of niet voldoende kan worden beperkt. Een pbm is dus het enige alternatief dat overblijft om je te beschermen tegen de gevolgen van restrisico’s. Een verkeerde keuze zou dan ook weleens verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Juist de enorme verscheidenheid aan toepassingen en beschermingseigenschappen leidt tot onduidelijkheid bij de inkoop, de verstrekkers en/of de gebruikers. Was het nu de rode of de blauwe handschoen, welke adembescherming (afhankelijke of onafhankelijke) mogen we hier gebruiken, moeten we een veiligheidsbril of een ruimzichtbril toepassen? Kortom, men ziet soms door de bomen het bos niet meer. 

Toch lijkt het, in theorie althans, niet moeilijk om het juiste pbm te kiezen. Europese regelgeving (richtlijn 89/686/EEG) verplicht fabrikanten van pbm’s immers onderzoek en certificatie uit te laten voeren en documentatie samen te stellen. Het kiezen van het juiste pbm valt of staat bij het
goed en volledig in kaart brengen van alle risico’s. En wel op een dusdanige manier dat het meest doelmatige pbm bepaald kan worden.

Handig hulpmiddel: de pbm matrix
Een handig hulpmiddel waarmee verstrekkers en gebruikers kunnen bepalen welk pbm bij welke (risicovolle) taak of functie gebruikt moet worden, is een pbm matrix. Dit is een duidelijk overzicht waarin de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn weergegeven. Zodoende is in één oogopslag helder wat in welke situatie gedragen moet worden om veilig en gezond te kunnen werken. Intersafe kan u ondersteunen bij de opzet en uitwerking van de pbm matrix.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *