Shell niet aansprakelijk voor letselschade onhandige werknemer

Bron:NL.Hellolaw.com

Een werknemer die sinds 2001 bij Shell in dienst was als ploeghoofd, moest in het magazijn dozen kitspuiten gaan halen die op pallets gestapeld waren. In het magazijn was een verplaatsbare trap met vijf treden aanwezig. Deze was voorzien van een stabilisatievoet met antisliprubbers en een leuning ter vergroting van de grijpmogelijkheden. 

De werknemer gebruikte echter een andere trap met minder treden. Bij het pakken van de doos kitspuiten werd hij verrast door een andere doos die naar achteren stond geschoven en deels steunde op de doos die hij had willen pakken. De doos viel en de werknemer verloor zijn evenwicht. Hij stapte ongecontroleerd van het trapje en verdraaide daarbij zijn knie. 

De werknemer stelde Shell vervolgens aansprakelijk voor het bedrijfsongeval waardoor hij blijvend letsel zou hebben opgelopen. Shell heeft de toedracht van het ongeval betwist. 

De zaak speelde tot aan de hoogste rechter, de Hoge Raad. Deze was van mening dat de omstandigheid dat de werknemer een andere trap had gebruikt dan de trap die door de werkgever ter beschikking was gesteld, waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren, niet voor rekening van de werkgever mag komen. Dat is alleen anders indien de werkgever had nagelaten om voor deugdelijk materiaal te zorgen maar dat is hier niet het geval. 

Het ongeval heeft, uitgaande van de toedracht daarvan zoals die door de werknemer is gesteld, niet plaatsgevonden in een werkomgeving, of tijdens werkzaamheden, die dusdanige risico’s van dit soort ongevallen opleveren dat de wettelijke aansprakelijkheid of zorgplicht van de werkgever met zich mee brengt dat de werkgever, naast het ter beschikking stellen van de genoemde trap, maatregelen had moeten treffen of aanwijzingen had moeten geven die redelijkerwijs nodig waren om ongevallen als dat van werknemer te voorkomen. 

Conclusie

Hoewel er een vergaande zorgplicht geldt voor werkgevers om voor een veilige werkomgeving en dergelijke te zorgen, strekt die plicht niet zo ver dat een werknemer, die letsel heeft opgelopen door eigen onhandigheid, deze schade kan verhalen op de werkgever.

Hoge Raad, 7 december 2007, BB5625

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *