RIVM: 13.884 zorgmedewerkers besmet met coronavirus

april 30, 2020  bron:RIVM

Volgens het RIVM zijn er 13.884 zorgmedewerkers in de leeftijd van 18 tot 69 jaar bij hen gemeld met corona, 458 zijn opgenomen in het ziekenhuis, negen zijn er overleden.

Van de overleden zorgmedewerkers hadden er zes al gezondheidsproblemen. Van de andere drie is dit nog niet bekend. Ook is er niet bekend of de zorgmedewerkers besmet raakten tijdens hun werk of elders.

Het RIVM meldde dat er sinds gisteren in totaal 84 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 84 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.  Tot nu toe zijn er 39.316 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 783, dat zijn er 21 minder dan gisteren, blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen daarnaast 432 niet-coronapatiënten op de IC’s.

5 gedachten over “RIVM: 13.884 zorgmedewerkers besmet met coronavirus”

 1. Actievoerende verpleegkundigen herdenken zaterdag op de Dam dertien zorgverleners die aan corona zijn overleden.

  7 juli 2020, Amsterdam
  ,,Een moment van bezinning en herdenking. We staan er in uniform met mondkapje op. Sommigen gaan het in zwart gekleed”, zegt mede-initiatiefnemer Tanneke Goverse, OK-verpleegkundige van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.

  ,,Op de dag dat het RIVM nul coronadoden meldde, overleed een 42-jarige verpleegkundige. Hij had iets tussen zijn spatbril en mondmasker gevoeld toen een besmette patiënt hoestte. Het is een verwoestend virus dat zich heel diep in de longen nestelt.” Volgens Goverse heeft het veel te lang geschort aan voldoende en deugdelijke beschermingsmiddelen. ,,We willen álle zorgmedewerkers waarschuwen op te komen voor hun rechten bij een mogelijk tweede golf. Het gaat om veiligheid!”

  In Nederland zijn volgens de actievoerders ruim 17.000 zorgmedewerkers positief getest en ziek geworden. ,,Sommigen zijn wel drie, vier maanden ziek. Met mogelijk blijvend fysieke en psychische schade”, zegt Goverse. ,,Daarom staan we stil bij alle zorgprofessionals die zich, met gevaar voor eigen leven én dat van hun naasten, hebben ingezet tijdens de coronacrisis.”

  De bijeenkomst, om half vijf in Amsterdam, is een actie van Platform Zorg, WitteWoede2019, Actiecomité WetBig2, Kraamzorg in Actie, Netwerk zzp’ers in zorg en welzijn en andere medewerkers in de thuiszorg, GGZ, verpleeghuis- en ziekenhuiszorg. Tijdens de actie wordt het ‘Manifest voor de Zorg’ uitgedeeld. Daarin eisen zorgverleners betere arbeidsvoorwaarden en salariëring én structurele veranderingen in de zorg.

 2. Bijna 17.000 zorgmedewerkers hebben corona gehad

  Bron: De Telegraaf, d.d. 10 juni 202
  DE BILT – Het coronavirus is tot nu toe vastgesteld bij 16.973 mensen die in de zorg werken. Het is niet bekend waar ze het virus hebben opgelopen. 529 zorgmedewerkers zijn opgenomen in een ziekenhuis en elf mensen die in de zorg werken zijn sinds het begin van de uitbraak overleden.

  Het is de tweede keer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) cijfers over corona in de zorg naar buiten brengt. Op 30 april meldde het instituut 13.884 besmettingen, 458 ziekenhuisopnames en negen sterfgevallen in de zorg.

  De jongste overleden zorgmedewerker was 45 jaar, de oudste 69. Zeven van de elf overledenen hadden al gezondheidsproblemen. Van twee slachtoffers is dat nog niet bekend. Coronapatiënten die in de zorg werken, zijn gemiddeld jonger dan de overige patiënten. Bovendien gaat het relatief vaak om vrouwen.

  Beroepsorganisatie NU’91 zegt de cijfers te betreuren en mee te leven met families en nabestaanden. „We wisten eerder al dat negen zorgprofessionals waren overleden. Het is verdrietig om te zien dat dit aantal nog steeds stijgt”, zegt voorzitter Stella Salden. „Dat is extra triest vanwege het feit dat deze mensen altijd klaar hebben gestaan om de strijd tegen het virus aan te gaan. We hebben dergelijke getallen rondom overlijdens en besmettingen van zorgprofessionals door een virus nog nooit in dergelijke mate meegemaakt.”

  Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Eerder lag de drempel voor zorgmedewerkers lager dan voor anderen. Mensen die in de zorg werken konden al bij lichte klachten worden getest. Daarom zijn onder de positieve tests relatief veel zorgmedewerkers. Het coronavirus is vastgesteld bij iets meer dan 30.000 mensen tussen de 18 en 69 jaar. Van hen werkt meer dan de helft in de zorg. Van alle ziekenhuisopnames in die leeftijdsgroep, gaat het in slechts 9 procent van de gevallen om iemand die in de zorg werkt. Van alle overleden 18- tot 69-jarigen werkte 1,6 procent in de zorg.

 3. RIVM wekt onbegrip: waarom geen mondkapjes in verpleeghuizen?

  Bron: Parool

  Het RIVM ziet geen aanleiding om zorgpersoneel in verpleeghuizen te verplichten een mondkapje of handschoenen te dragen.

  Zorgpersoneel zonder ziekteverschijnselen mag kwetsbare patiënten verzorgen zonder mondkapje. Tegelijkertijd erkent het RIVM dat het virus overgedragen kan worden als iemand geen symptomen vertoont. Waarom niet het zekere voor het onzekere nemen?

  Erik Eilering (54, Ouderkerk aan de Amstel) verbaast zich. En omdat zijn 91-jarige vader in een verpleeghuis verblijft, is hij ook bezorgd. Hij kan de berichten van het RIVM niet met elkaar rijmen.

  Enerzijds erkent het instituut dat mensen die (nog) geen klachten hebben het Sars-CoV-2-virus kunnen hebben en overdragen; de presymptomatische of asymptomatische besmetting. Anderzijds vormt dat geen aanleiding om het zorgpersoneel in verpleeghuizen naast algemene hygiënemaatregelen (handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken) te verplichten om altijd een mondkapje en andere beschermingsmiddelen zoals handschoenen te dragen. Daarmee is volgens Eilering te voorkomen dat bewoners van verpleeghuizen via het personeel worden besmet.
  “Het beschermen van zwakkere ouderen vormde een belangrijke reden voor de lockdown,” aldus Eilering. “Waarom dan niet het zekere voor het onzekere nemen en zorgpersoneel in verpleeghuizen altijd mondkapjes en ander beschermingsmateriaal laten gebruiken? Het is bekend dat de ouderen die daar wonen kwetsbaar zijn.”
  “Als ik beeldbel met m’n vader zie ik dat zorgpersoneel dichtbij hem moet komen om te kunnen communiceren, omdat hij hardhorend is. De benodigde 1,5 meter afstand kan natuurlijk veel vaker niet worden aangehouden in de zorg. Als die personeelsleden besmettelijk zijn, loopt mijn vader zo ook Covid-19 op, vrees ik.”

  ‘Schijnveiligheid’
  Het punt van Eilering is begrijpelijk. Onderzoek in Amerikaanse verpleeghuizen (zoals onder meer gepubliceerd in het New England Journal of Medicine op 24 april) toont bijvoorbeeld dat presymptomatische verspreiding er groot is, en dat het virus via het zorgpersoneel kan worden geïntroduceerd.
  Van de 125.000 Nederlandse verpleeghuisbewoners zijn er ongeveer 9500 besmet geraakt, volgens de meest recente cijfers (19 mei) van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso. Mogelijk heeft het personeel bewoners besmet. Bijna 1800 verpleeghuisbewoners zijn inmiddels aan Covid-19 overleden.

  “In het Outbreak Management Team is over het onderwerp gesproken,” zegt RIVM-woordvoerder Harald Wychgel. “De verwachte bijdrage van presymptomatische besmetting in verpleeghuizen is klein, waarmee altijd verplichte mondkapjes geen waardevolle bijdrage vormen. Het argument ‘better safe than sorry’ gaat niet op, omdat mondkapjes schijnveiligheid geven.”

  Wel loopt een onderzoek van hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh (Amsterdam UMC) naar presymptomatische besmettingen in verpleeghuizen, aldus het RIVM. De resultaten daarvan worden binnen een tot twee weken verwacht. Als de resultaten aanleiding geven de richtlijn aan te passen, zal dat gebeuren.

  Veiligheid zorgmedewerkers
  Eilering is van mening dat de uitkomsten van het onderzoek niet moeten worden afgewacht. Hij vindt dat mondkapjes verplicht moeten worden. Niet alleen om de bewoners te beschermen, maar ook om het zorgpersoneel zelf te behoeden. In Nederland overleden ten minste negen zorgmedewerkers, van wie drie in Amsterdam. Een van hen, Rachel Verbaan, werkte in een verpleeghuis.
  Tot aan de afronding van het onderzoek hoopt Eilering dat zijn vader gevrijwaard blijft. De 91-jarige man verblijft in een verpleeghuis in Drenthe, waar de besmettingsgraad relatief laag is. Dat stelt Eilering in zekere mate gerust.

  Meer mondkapjes in de praktijk
  Amsterdamse verpleeghuizen werken eveneens volgens de richtlijnen van het RIVM, zeggen woordvoerders van Cordaan en Amsta. Dat betekent: verplegend personeel draagt geen mondkapjes als ze niet hoesten, verkouden zijn of koorts hebben.
  In de praktijk draagt het zorgpersoneel echter vaker mondkapjes dan je op grond van de richtlijnen verwacht, zegt een woordvoerder van Amsta. Als een verpleeghuisbewoner of een verplegend personeelslid wordt verdacht van een coronabesmetting en in afwachting is van een test, zet het verplegend personeel mondkapjes op. Hetzelfde gebeurt als personeelsleden op verschillende locaties of in verschillende teams werken.

 4. Zorgpersoneel werkt nog steeds onbeschermd

  Bron: zorgkrant.nl

  FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Het is ongehoord dat zorgpersoneel nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken en daarmee coronabesmetting riskeert

  Er is nog steeds geen richtlijn waarin staat dat elke zorgprofessional recht heeft op persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit ondanks de toezegging hiertoe van minister Van Rijn op 7 mei. Gevolg is, dat veel werkgevers hun zorgmedewerkers niet van beschermingsmiddelen voorzien wanneer die erom vragen. Uit een korte poll van FNV Zorg & Welzijn onder 1.357 zorgwerknemers blijkt dat in de verpleeghuizen en thuiszorg 60% van het personeel nog steeds niet beschermd aan het werk kan. Ook in de ziekenhuizen krijgt één op de drie werknemers nog steeds geen beschermingsmiddelen en in de kraamzorg geldt dat voor één op de zes.

  FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Het is ongehoord dat zorgpersoneel nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken en daarmee coronabesmetting riskeert. Werkgevers verschuilen zich achter de nog steeds onduidelijke richtlijnen van het RIVM. Minister Van Rijn moet zijn toezegging waarmaken voor een richtlijn die iedere zorgmedewerker veiligheid biedt. Elke verloren dag is er één teveel. Ik ga daar nogmaals op hameren als ik dinsdag bestuurlijk overleg met hem heb.’

  Vooral niet-verplegend personeel onbeschermd Uit de reacties van de poll blijkt dat het in de ziekenhuizen vooral om verplegend personeel op niet-besmette afdelingen gaat, waar ze geen anderhalve meter tot hun patiënten kunnen bewaren. Zo zegt één medewerker: ‘Ik maak hartecho’s. Het gezicht van de patiënt is 50 cm van mijn gezicht af en ik moet ze in mijn gezicht laten blazen. Ik ben ondertussen al vaak in mijn gezicht gehoest. De triage vooraf is niet waterdicht.’ Werknemers in de thuis- en kraamzorg geven aan dat zij vaak pas mondkapjes krijgen van hun werkgever wanneer er verdenking van corona is bij de cliënt waar ze aan huis komen en dus niet wanneer de werknemer er om vraagt. De Brancheorganisatie Geboortezorg gaf afgelopen donderdag in een overleg met de vakbonden nog letterlijk aan geen materiaal preventief beschikbaar te stellen, zolang de richtlijn nog niet officieel is.

  Recht zonder beoordeling van werkgever In de verpleeghuizen lijken de regels vooral per werkgever heel wisselend te zijn. Waar in het ene verpleeghuis al het personeel en van corona-verdachte patiënten al het beschermingsmateriaal krijgen dat ze nodig achten, moeten werknemers in een ander verpleeghuis zelf schorten, handschoenen en mondkapjes aanschaffen. Jong: ’En dat is precies de reden dat de FNV zo snel mogelijk wil dat de afspraak van 7 mei wordt doorgevoerd in een richtlijn: het recht van werknemers in de zorg om persoonlijk beschermingsmateriaal te krijgen, zonder extra beoordeling door de werkgever. En dat geldt voor alle zorgmedewerkers. Of ze nu werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg of thuiszorg. De kosten worden vergoed door de overheid, dus dat is geen reden om het niet te doen.’

 5. Covid-19 als beroepsziekte zorgmedewerkers nog niet vaak gemeld

  20 mei 2020, bron: medischcontact.nl

  Tot nu toe zijn er 228 meldingen van covid-19 binnengekomen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Voor zorgmedewerkers geldt covid-19 als een meldingsplichtige beroepsziekte.

  Bij 7 meldingen gaat het om artsen, bij 41 meldingen om verpleegkundigen en bij 150 om andere zorgprofessionals, van wie de meesten verzorgenden in verpleeghuizen zijn; 30 personen hebben andere beroepen. Het RIVM meldde begin mei dat 13.884 zorgmedewerkers besmet waren (geweest) met het SARS-CoV-2-virus.

  Er is duidelijk sprake van onderrapportage, stelt Steven Visser, datamanager van het NCvB. Al denkt hij dat een deel van de bedrijfsartsen nog geen tijd had. Maar onderrapportage is volgens hem een algemeen probleem. Bedrijfsartsen moeten wettelijk verplicht alle vermoedelijke beroepsziekten melden bij het NCvB. In werkelijkheid doet ongeveer de helft van hen dit, volgens Visser. Het totaalaantal meldingen van vermoedelijke beroepsziekten is in de afgelopen jaren gekelderd van 8513 in 2014 naar 3691 in 2019. De meeste meldingen komen uit de zorgsector. Het niet melden van een beroepsziekte geldt als overtreding van de Arbowet en kan bedrijfsartsen een boete opleveren.

  ‘Een pijnlijk onderwerp’, zegt Ernst Jurgens, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). ‘Het aantal meldingen van beroepsziekten gaat omlaag, maar niet omdat het zo goed gaat in Nederland. Het heeft met verschillende factoren te maken, waarvan angst voor schadeclaims vanuit werkgevers de grootste is. Werkgevers schieten vaak in een defensieve reflex als er sprake is van mogelijke beroepsziekte en dreigen dan met claims en processen. Veel bedrijfsartsen snoeren zichzelf de mond uit angst, ook al kunnen ze melden zonder naam van werknemer of het bedrijf. Het speelt mee dat veel bedrijfsartsen nauwelijks op de werkvloer komen en te weinig zicht hebben op de omstandigheden om een ziekte als beroepsziekte te melden.’

  Als het gaat om onderrapportage van covid-19 heeft Jurgens nog een andere verklaring. Volgens hem wéten bedrijfsartsen vaak niet dat werknemers verzuimen vanwege covid-19. Jurgens: ‘Tussen GGD-GHOR en NVAB is afgesproken dat bedrijfsartsen de triage voor het testen van zorgmedewerkers op zich zouden nemen. De bedrijfsartsen zouden dan de testresultaten ook krijgen. Maar een aanzienlijk deel van de GGD-regio’s wil uit privacyoverwegingen geen medische gegevens doorgeven.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *