Risico van vallen ook bij kleine hoogtes

Het vaakst wordt een arbeidsongeval veroorzaakt door een val. De bouw is een van de sectoren waarin valgevaar dagelijks voorkomt. Vallen kan echter overal gebeuren en ook bij kleine hoogtes moet de werkgever preventieve maatregelen nemen.

Valgevaar leidt het vaakst tot een ongeval op de werkplek. Daarbij voert de bouwsector de lijst aan doordat daar vaak op grote hoogte wordt gewerkt. Van valgevaar is sprake als de werknemer 2,5 meter of meer kan vallen. Risico van vallen bestaat echter op elke werkplek en de werkgever moet dit risico beperken of wegnemen. Het risico moet worden opgenomen in de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tool) en beschermende maatregelen in het plan van aanpak. Denk aan leuningen en hekken, bedekken van openingen in vloeren en wanden en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals valbeveiliging.

Risico verkleinen door opruimen werkplek

Risico van vallen doet zich ook voor bij gebruik van trappen, ladders en steigers en niet alleen op bouwplaatsen. Ook op de werkplek in een kantooromgeving kan een werknemer vallen. Regelmatig opruimen verkleint dit risico en voorkomt dat werknemers struikelen, uitglijden en zich verstappen. Let vooral op kabels en snoeren die los over de vloer liggen en loszittende bekleding van vloeren en trappen. Vergeet de buitenruimte niet; door natte bladeren of losliggende stoeptegels bij de ingang ontstaat evengoed risico van vallen en kan een werknemer ziek thuis komen te zitten. Bovendien kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *