Resultaten Ongevallenenquête 2019 bekend

Bron:NVRD

De NVRD presenteert de resultaten van de Ongevallenenquête 2019. Met deze enquête, die begin 2020 aan haar achterban is verstuurd, monitort de NVRD de ongevallen en oorzaken in de branche. Leden rapporteren over 2019 107 verzuimongevallen onder eigen personeel.

Begin 2020 is onder 89 leden van de NVRD de Ongevallenenquête uitgezet met het verzoek om deze in te vullen over het jaar 2019. Met deze enquête, uitgevoerd in samenwerking met Vereniging Afvalbedrijven, streven de partijen ernaar om een duidelijk beeld te krijgen van de ongevallen en oorzaken daarvan in de gehele afvalbranche. Leden van beiden verenigingen kunnen de resultaten gebruiken om na te gaan met welke thema’s zij aan de slag kunnen.  

Verzuimongevallen 2019
27 NVRD-leden stuurden een ingevulde enquête retour. De enquête maakt onderscheid tussen verzuimongevallen, ongevallen waarbij medische hulp (huisarts of eerste hulp ziekenhuis) nodig is en tot slot ongevallen waarbij EHBO nodig is. Onder het eigen personeel hebben zich 107 verzuimongevallen voorgedaan. Telt men daar het aantal ongevallen met verzuim onder derden (tijdelijk ingehuurd personeel, zoals stagiaires) bij op, dan stijgt dit getal naar 131. De meest voorkomende achterliggende oorzaak was struikelen/uitglijden. Per miljoen gewerkte uren met eigen personeel worden er 12,7 verzuimongevallen gemeld. Er is momenteel nog geen conclusie te trekken over de mate waarin dit ‘hoog’ of ‘laag’ is, omdat eerdere cijfers ontbreken.
Top vijf oorzaken van ongevallen
De Ongevallenenquête geeft niet alleen weer hoeveel ongevallen er hebben plaatsgevonden, maar toont ook wat de achterliggende oorzaak van die incidenten was. De top vijf oorzaken van alle ongevallen bij NVRD leden in 2019 is als volgt:

  1. Prikken/snijden
  2. Struikelen/uitglijden
  3. Beknelling
  4. Geraakt door (heet) voorwerp
  5. Verrekken/verstappen

Oproep 2021
De cijfers van NVRD-leden zijn nu nog niet in een groter verband te plaatsen. Om dit wel te kunnen doen, vragen wij onze leden ook in 2021 de Ongevallenenquête in te vullen. Daartoe verschijnt eind januari de oproep met enquête. Het is de ambitie van de NVRD om de Ongevallenenquête de komende jaren stevig te verankeren binnen de vereniging. 

Samenwerking met Vereniging Afvalbedrijven
Momenteel draagt de afval- en reinigingsbranche nog altijd het stempel ‘relatief meest gevaarlijke branche’. Vereniging Afvalbedrijven en NVRD slaan graag de handen ineen om dit stempel van de sector te verwijderen. Zo werken de partijen niet alleen samen aan de Ongevallenenquête en in de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche, maar ontwikkelen zij ook een gezamenlijk meerjarenplan. NVRD streeft ernaar in 2021 het thema veiligheid beter op de kaart te zetten; hiertoe gaat zij actief in gesprek met de branche.

Samenwerking met Inspectie SZW
In 2021 richt de Inspectie SZW zich wederom op de afvalsector. In haar Jaarplan voor 2021 (https://www.inspectieszw.nl/jaarplan-2021) benoemt de Inspectie expliciet het hoge aantal ongevallen in de afvalsector. Ook het komende jaar onderhouden de brancheverenigingen intensief contact met de Inspectie om zo de veiligheid in de branche steeds meer te vergroten en het aantal ongevallen te verminderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *