Regelovertreding en incidenten bij Brzo-bedrijven: een longitudinale benadering

Bron:hetCCV

Nederland is de laatste jaren opgeschrikt door een aantal ernstige incidenten in de chemische industrie. Bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden over het algemeen jaarlijks geïnspecteerd op basis van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Kluin en collega’s hebben de inspectierapporten van 494 van deze bedrijven onder de loep genomen om in kaart te brengen welke regels deze bedrijven overtreden en of er achterliggende patronen te ontdekken zijn die voorspellend kunnen zijn voor toekomstige incidenten. De onderzoekers hebben hierbij gekeken naar 3.650 inspecties in de periode tussen 2006 tot en 2017.

Resultaten

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat 9 op de 10 bedrijven de regels wel eens overtreedt. Gemiddeld zijn er 15 overtredingen per bedrijf geregistreerd. Een klein aantal ‘notoir overtredende’ bedrijven (7%) is hierbij verantwoordelijk voor een kwart van alle geregistreerde overtredingen. Verder blijkt dat bedrijven die de regels overtreden, veel verschillende regels overtreden. Het gaat daarbij om overtredingen op het gebied van externe veiligheid, ongevalsrisico en milieuschade.

Op basis van de data hebben de onderzoekers patronen ontdekt waarbij de bedrijven in 3 groepen ingedeeld kunnen worden: bedrijven waarbij de overtredingen toenemen, bedrijven waarbij de overtredingen afnemen en bedrijven waarbij de overtredingen gelijk blijven. Bedrijfskenmerken en de branche hangen slechts in beperkte mate samen met deze indeling. In een deelstudie zijn de onderzoekers nagegaan of incidenten en de ernst ervan te voorspellen zijn aan de hand van eerdere patronen van regelovertreding, eerder gemelde incidenten en een aantal bedrijfskenmerken. Dit lijkt tot op heden niet het geval te zijn. Dit geldt genoeg ook voor de inzet van toezicht.

Auteurs

Marieke Kluin, Ellen Wiering, Marlijn Peeters, Arjan Blokland en Wim Huisman

ISBN

ISBN 978-94-6236-996-2

Organisatie

Programma Handhaving en Gedrag

Bestand

Publicatie

De publicatie is te bestellen op de website van uitgeverij Boom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *