Rechtbank stelt gemeente Kampen in gelijk in dossier parkeergarage Buitenhaven

Bron:RTVoost.nl

De rechtbank Zwolle heeft gemeente Kampen in het gelijk gesteld naar aanleiding van het beroep dat zij indiende tegen een besluit van het Ministerie SZW rondom de stillegging van de bouw aan de parkeergarage Buitenhaven. Het Ministerie oordeelde dat de gemeente Kampen niet goed was omgegaan met de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Die veroordeling was ten onrechte, volgens de rechter. Het werk op de bouwplaats kwam daardoor langdurig stil te liggen, met economische schade tot gevolg.

De rechtbank oordeelt dat het SZW onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de feiten en omstandigheden en het genomen besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. Ook stelt de rechtbank dat onvoldoende is aangetoond dat ziektegevallen het gevolg zijn geweest van de heiwerkzaamheden. Ook andere stukken, zoals een inspectierapport, die aanleiding hadden kunnen zijn voor het genomen besluit ontbreken volgens de rechtbank.

Gemeente Kampen ten onrechte veroordeeld door Ministerie

In juni vorig jaar ging de gemeente Kampen in beroep tegen het besluit van het Ministerie SZW. Het ministerie had naar de mening van het college ten onrechte haar bezwaar ongegrond verklaard. De rechtbank stelt de gemeente daarin nu in het gelijk en oordeelt ook dat ten onrechte een Arbo-eis aan de gemeente is gesteld.

Financiële schade leidt tot claim bij de Staat

Wethouder Geert Meijering: “Wij zijn heel blij met deze uitspraak van de rechtbank. De stillegging heeft grote maatschappelijke consequenties gehad voor betrokkenen en omwonenden in het gebied. Ook financieel hebben wij ontzettend veel schade geleden als gevolg van de eis van de inspectie. Met deze uitspraak zegt de rechter dat de inspectie over één nacht ijs is gegaan en dat ze dat niet had mogen doen. Deze uitspraak sterkt mij als wethouder enorm in mijn vasthoudendheid in deze kwestie. Vanaf het eerste bericht van de inspectie SZW over deze kwestie hebben wij gevraagd om objectieve, controleerbare informatie. De gevraagde informatie ontvingen wij niet, ondanks herhaalde verzoeken en het indienen van een bezwaarschrift.”


Gemeente en aannemer zijn momenteel in gesprek over de schadeclaim die aannemer naar aanleiding van de stillegging bij gemeente indiende. “Uiteraard overwegen wij met deze uitspraak in de hand om deze claim door te zetten naar de Staat en zo onze geleden schade terug te krijgen”, aldus wethouder Meijering.

Het ministerie heeft zes weken om in hoger beroep te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *