Arbeidsongevallen geografische verschillen

Zijn er verschillen tussen Nederland en andere landen?

Dodelijke arbeidsongevallen in Nederland relatief laag

Nederland ligt onder het EU15Read the rest

Gebruik van hijskranen kan veiliger

10 september 2013 | Arbeidsmiddelen, Inspectie SZW
In het najaar van 2012 is er door de Inspectie SZW gecontroleerd op naleving van de Arboregels en het voorkomen van ongevallen op bouwplaatsen. Op ruim de helft
Read the rest

Virtuele werkvloer Machinale

De Inspectie SZW heeft een virtuele werkvloer gelanceerd met de meest voorkomende veiligheidspunten per machine.

Inspectie SZW Zelfinspectie

Op de virtuele werkvloer voor Machineveiligheid in de Hout-, Timmer- en Meubelsector zie je hoe je veilig

Read the rest

Wereldwijd tot dusver 28 dodelijke hoogwerker-ongevallen

In de eerste helft van 2013 vonden er wereldwijd 28 dodelijke ongevallen plaats waarbij mobiele hoogwerkers (AWP's) betrokken waren. Ten opzichte van 2012 is dit een stijging van liefst 65 procent. Dit alles

Read the rest

Beschermingsmiddelen in de bouw onjuist of niet gebruikt

5 augustus 2013 Ella Beentjes

Ongeveer 47 procent van de bouwlocaties zijn in overtreding met de veiligheidsregels. De Inspectie SZW heeft op 665 bouwlocaties gekeken of werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Bij 315 locaties zijn 383 overtredingen

Read the rest

NEN publiceert NTA voor verbetering veiligheidsgedrag op de werkvloer

Nieuws

02 juli 2013 | Arbeidsmiddelen, Fysieke belasting, Fysische factoren, Gevaarlijke stoffen, Inrichting arbeidsplaatsen

NEN heeft een Nederlands Technische Afspraak (NTA) gepubliceerd met tips en praktijkvoorbeelden voor de aanpak van verbetering van veiligheidsgedrag.

NTA 8544

Read the rest

Richtlijn arbovriendelijk wapeningontwerp

woensdag 19 juni 2013 33x gelezen

Op initiatief van de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), hebben de meest betrokken organisaties gezamenlijk een Richtlijn opgesteld voor het veilig en gezond ontwerpen en verwerken van wapening. Uitgangspunt van

Read the rest

TIEN JAAR ARBEIDSONGEVALLEN IN KAART

12 juni 2013

De brochure ‘Arbeidsongevallen in Nederland 2011’ kijkt terug op 10 jaar monitoring van arbeidsongevallen. De brochure bevat een beknopt overzicht van de cijfers over arbeidsongevallen in Nederland in 2011 en de afgelopen

Read the rest

Langdurig conflict over beschermkap boormachines opgelost

Een jarenlang verschil van inzicht tussen FME en de Inspectie SZW is beëindigd. Het gaat om een paragraaf in de Arbocatalogus Machineveiligheid over het al dan niet gebruiken van een beschermkap bij het boren. Werkgevers

Read the rest

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden

Users: 4
Posts: 965
Categorys: 2
Comments: 1487
Last Post: 2020-05-28
First Post: 2011-01-27
Alexa Rank: 0
Alexa Links: 0