OR grijpt in bij onveilige arbeidsomstandigheden

Bron:rendement.nl

Een ondernemingsraad hoort bij onveilige arbeidsomstandigheden direct in te grijpen. Als de bestuurder al actie heeft ondernomen, doet de OR er goed aan om nauw betrokken te blijven.

In de afgelopen maanden zijn mogelijk onveilige arbeidsomstandigheden ontstaan bij organisaties die het straalmiddel Eurogrit gebruiken. Het straalmiddel wordt gebruikt om harde oppervlakten zoals metaal schoon te blazen. In het straalmiddel Eurogrit is een kleine hoeveelheid asbestvezels aangetroffen. Producent Sibelco sluit niet uit dat bij langdurige blootstelling gezondheidsrisico’s kunnen optreden en heeft het product teruggeroepen, omdat het gevaar kan opleveren voor werknemers die regelmatig met het middel werken.

Organisaties moeten eerst zelf maatregelen nemen

Op enkele plekken waar het straalmiddel is gebruikt, is onderzoek gedaan. Niet overal is witte asbest aangetroffen. Inspectie SZW is ingelicht over de situatie en geeft aan dat organisaties eerst zelf maatregelen moeten nemen. Tata Steel in IJmuiden was één van de organisaties die het straalmiddel gebruikte en heeft actie ondernomen door een aantal delen van het terrein af te zetten. Inspectie SZW onderzoekt of verdere maatregelen nodig zijn.

OR grijpt in bij onveilige werkomstandigheden

Ondernemingsraden van organisaties waar is gewerkt met het straalmiddel doen er goed aan om direct om de tafel te gaan met de bestuurder en de huidige stand van zaken te bespreken. Bestuurder en OR moeten volgens artikel 23 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) binnen twee weken na het verzoek om een vergadering treffen. De OR doet er goed aan te achterhalen wat de producent of leverancier van het straalmiddel heeft gecommuniceerd naar de organisatie, welk onderzoek er al is gedaan op de werkvloer naar de schadelijke effecten van het straalmiddel en welke vervolgstappen de bestuurder nog wil gaan nemen.

OR werkt samen met arboprofessional

Het is belangrijk dat de OR samenwerkt met de arboprofessional en controleert of deze de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en bijbehorende plan van aanpak aanpast. Voor de nieuwe RI&E ingaat, moet de OR volgens artikel 27 lid 1d WOR instemmen (tools). Na aanpassing moet de bestuurder de werknemers informeren over de nieuwe regels. De OR doet er goed aan om ook op de lange termijn een oogje in het zeil te blijven houden. Gezondheidsgevolgen van werken met wit asbest zijn namelijk vaak pas na dertig of veertig jaar zichtbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *