Onderzoek naar arbeidsomstandigheden zzp’ers

Staatssecretaris de Krom laat onderzoek doen naar arbeidsomstandigheden van zzp'ers. 

De Staatssecretaris reageert hiermee op de motie die Kamerlid Ulenbelt van de SP indiende over dit onderwerp. Ulenbelt deed op 1 december het verzoek om het periodieke onderzoek over arbeidsomstandigheden van werknemers uit te breiden met een onderzoek naar arbeidsomstandigheden van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en daarover te rapporteren in de Arbobalans.

De Krom geeft in een Kamerbrief aan dit verzoek te zien als ondersteuning van zijn beleid. TNO is onlangs in samenwerking met het CBS gestart met de ontwikkeling en uitvoering van een monitor onder zzp'ers die voor een substantieel deel gericht zal zijn op de arbeidsomstandigheden van deze groep. Na het uitvoeren van een pilot voorziet de planning van TNO in een eerste meting waarover medio 2013 zal worden gerapporteerd. De belangrijkste uitkomsten van deze monitor zullen inderdaad worden opgenomen in de Arbobalans.

De eerste meting wordt gefinancierd uit één van de zogenaamde Vraaggestuurde Programma's van TNO. De inzet is met deze monitor de bestaande kennis over de arbeidsomstandigheden van zzp'ers te verbeteren. De Staatssecretaris verwacht dat na de eerste meting wordt besloten of de monitor een structureel karakter gaat krijgen. Mogelijke continuering van vervolgmetingen na 2013 is afhankelijk van de daadwerkelijke resultaten van deze meting en van de dan beschikbare financiële ruimte.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *