OHSAS 18001 wordt vervangen door ISO 45001

bron: Meat-co.nl door Bart Manders
Momenteel wordt er een nieuwe norm ontwikkeld ter vervanging van het arbomanagementsysteem OHSAS 18001, te weten de ISO 45001. Deze nieuwe norm is opgezet conform de High Level Structure.

Deze High Level Structure (HLS) houdt in dat circa vijftig procent van de normtekst voor de verschillende ISO normen hetzelfde is en vijftig procent specifiek voor het onderwerp zoals kwaliteit voor 9001, milieu voor 14001 en Arbo voor 45001.

Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijker, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden en certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld.

Bij veel bedrijven vindt de beheersing van kwaliteit of voedselveiligheid gestructureerd plaats met behulp van een kwaliteitsmanagementsysteem. De beheersmaatregelen op gebied van Arbo zoals een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) of een MTO (Medewerkers Tevredenheid Onderzoek) gebeuren vaak nogal ad hoc. Daardoor wordt er niet het optimale rendement uit gehaald.

Een managementsysteem geeft een ‘kapstok’ om deze zaken meer gestructureerd op te pakken en geeft een betere aansluiting op de strategie van de organisatie en zorgt voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.

Juist in de vleesverwerkende industrie vinden veel kleine (snij)incidenten plaats. Bij grotere incidenten volgt een bezoek door Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). Als de organisatie Arbo zaken gestructureerd heeft geregeld verloopt zo’n bezoek veel soepeler.

Belangrijke onderwerpen in de nieuwe norm op basis van de High Level Structure zijn:
•Context analyse
•Vaststellen eisen belanghebbende partijen
•Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
•Integratie met andere bedrijfsprocessen
•Directe betrokkenheid leiding
•Risico’s én kansen
•Communicatie op basis behoeften (in- en extern)
•Beheersing uitbestede processen
•Gedocumenteerde informatie in plaats van procedures

Enkele belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor arbomanagement:
•Begrip ‘worker’ is geïntroduceerd
•Bedrijf dient inzicht te hebben in wettelijke en andere eisen die aan hen gesteld worden
•Leiderschap (accountability, strategic planning) krijgt een belangrijke rol
•Cultuur met betrekking tot arbomanagement is een nieuw begrip binnen ISO 45001
•Commitment met betrekking tot ‘hierarchy of control’

Naar verwachting neemt ISO eind oktober een besluit over de publicatie van de nieuwe ISO 45001-norm. Of het nog dit jaar wordt of begin 2018 hangt af van hoe de laatste wijzigingen naar aanleiding van de in juli ingediende commentaren worden aanmerkt.

Het advies aan organisaties die een arbomanagementsysteem willen invoeren, of willen overgaan van OHSAS 18001 naar ISO 45001, is om nu al te starten met de invoering op basis van de eerste of tweede ISO/DIS 45001. De eerste en tweede DIS-versie zijn al zodanig compleet dat deze goed kunnen worden gebruikt om het arbomanagementsysteem op te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *