NEN publiceert NTA voor registratie arbeids- en bedrijfsongevallen

NEN heeft een Nederlands Technische Afspraak (NTA) gepubliceerd voor de registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. NTA 8031 beschrijft variabelen voor het opzetten van een uniforme ongevalsregistratie. De NTA is bedoeld voor werkgevers.

Doel NTA

Het doel van NTA 8031 is om werkgevers een handvat te bieden voor het opzetten van een effectieve ongevalsregistratie. Hiermee krijgen ze meer inzicht en kunnen analyses gemaakt worden om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast kan de registratie worden gebruikt voor benchmarking. De NTA staat los van de wettelijke verplichting om een registratie bij te houden.

Registratie: waardevolle informatie

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers om een lijst bij te houden van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie dagen. Daarnaast is de werkgever verplicht arbeidsongevallen te rapporteren die door Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) als meldingsplichtig worden bestempeld. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval op het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt.

Gegevens over meldingsplichtige ongevallen bevatten waardevolle informatie over de veiligheid op de werkplek. Meldingsgegevens geven echter alleen inzicht in ernstige ongevallen. Niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties bevatten ook waardevolle informatie. NTA 8031 kan door werkgevers worden gebruikt voor het registreren van zowel meldingsplichtige als niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen en ongevallen met EHBO.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de NTA: ir. Mirjam van der Gugten, consultant Arbeid, telefoon (015) 2 690 357 of e-mail arbeid@nen.nl.

Een gedachte over “NEN publiceert NTA voor registratie arbeids- en bedrijfsongevallen”

 1. Bouwongeval.nl moet ongevallen terugdringen
   
  Arbouw heeft in december de website Bouwongeval.nl gelanceerd. Hiermee hebben bedrijven in de bouw, infra, afbouw en onderhoud  een nieuw en gratis instrument om hun (bijna)ongevallen te registreren. Zo kan de veiligheid in de bouw worden verbeterd en kunnen ongevallen worden voorkomen.
   
  Bouwongeval.nl is ontwikkeld door Arbouw in opdracht van Bouwend Nederland, FOSAG, NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen en met ondersteuning van het Ministerie van SZW. Het is voor het eerst dat een bedrijfstak in Nederland afspreekt om op grote schaal een ongevalsregistratie-instrument toe te passen.
  Door alle voorkomende ongevallen en bijna-ongevallen via Bouwongeval.nl te registreren, voldoet een bedrijf direct aan alle geldende wet- en regelgeving en certificeringseisen (VCA, OHSAS en ISO). Op basis van de ingevoerde gegevens, geeft de website de vereiste arbomaatregelen, waarmee herhaling van een ongeval in de toekomst kan worden voorkomen.
  En ook kunnen bedrijven van elkaars situaties leren. Gebruikers kunnen hun (bijna)ongevallen namelijk geheel anoniem invoeren en vergelijken met die van andere bedrijven. Hoe meer bedrijven hun ongevallen via Bouwongeval.nl registreren, hoe nauwkeuriger ook het inzicht in de ongevaloorzaken wordt.
  "Arbeidsongevallen komen jaarlijks in een bedrijf misschien maar een of twee maal voor, maar de gevolgen kunnen groot zijn", vertelt Arbouw-directeur Jan Warning. "De afgelopen jaren heb ik veel ondernemers gesproken over de impact die het heeft als er een ernstig ongeval plaatsvindt. Dan zijn die stoere bouwvakkers opeens aangedaan en beseffen ze wat er echt belangrijk is.’

  Resultaat
  Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, is blij met het initiatief. "Nu moeten bedrijven er ook mee werken. Hoe klein het incident ook, je moet het gewoon willen registreren. Je zal dan niet steeds dezelfde fout maken. Dat is goed voor de veiligheid en kan tevens de faalkosten verminderen.”
   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *