Minder aandacht voor risico-inventarisatie bij bedrijven

 

 

Uit een recent veiligheidsonderzoek is gebleken dat het niet goed gaat met de aandacht voor de verplichte Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RIE). Vorig jaar gaf nog 87% van de respondenten van het vakevent 'Veilig Werkt Beter' aan dat een RIE is uitgevoerd in zijn/haar bedrijf terwijl het dit jaar maar 74% is.

Het onderzoek is in opdracht van het vakevent Veilig Werkt Beter uitgevoerd onder mensen die zich inschreven bij het event. Dit leverde 769 respondenten op. Ruim 34% daarvan weet niet dat het ook verplicht is een RIE uit te voeren bij werknemers thuis bij structureel thuiswerken. Psychosociale arbeidsbelasting is bij slechts 47% een issue en 1/3 neemt nog geen structurele maatregelen voor het duurzaam inzetten van personeel.
 

Meer belangstelling voor gezondheid en preventie

Uit de antwoorden van het onderzoek blijkt echter een gestegen interesse in:

  • de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (gestegen van 40% (2014) naar 46%),
  • een veilige en gezonde werkplek (gestegen van 48% naar 52%),
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (gestegen van 40% naar 43%),
  • veilig samenwerken (gestegen van 19% naar 30%),
  • werken met gevaarlijke stoffen (gestegen van 25% naar 30%),
  • gezondheid en preventie (gestegen van 16% naar 34%) en bhv (30%).

 

Meer bezoekers

Het vakevent Veilig Werkt Beter (6-8 oktober 2015) dat het onderzoek liet uitvoeren trok dit jaar weer meer bezoekers dan vorig jaar. De combinatie met de vakbeurs Energie bracht veel extra bezoekers uit de bouw, industrie en energiesector. Er waren totaal 6.568 bezoekers,  2,5 maal zoveel als vorig jaar.
Voor extra info zie de website: http://www.veiligwerktbeter.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *