Mag de werkgever een werknemer verplichten om op kantoor te werken?

Bron:extendum.nl

04-02-2021 | In een kort geding vonnis van 1 oktober 2020 wordt antwoord gegeven op de vraag, of de werkgever in dit geval de werknemer mag verplichten om op kantoor te werken. De rechter bepaalde dat in deze omstandigheden de werknemer niet verplicht kan worden om op kantoor te werken.

Wat was er aan de hand?

De werkgever is een onderneming van administratie- en belastingadviseurs, de werknemer werkt achter de receptie. Werknemer is vanaf 16 maart 2020, ondanks oproepen van de werkgever, niet op kantoor verschenen. Werkgever heeft vanaf 1 juni 2020 – zonder schriftelijke aankondiging – het salaris van werknemer niet meer betaald.

Risicogroep

Werknemer heeft chronisch hartfalen en behoort daarmee tot een risicogroep voor COVID-19. Als zij voor haar werk achter de receptiebalie staat, bewegen zich veel mensen voor en langs de balie, zowel bezoekers als collega’s. Werknemer vindt dit geen veilige situatie en weigert dan ook om op kantoor te komen werken. Wel biedt zij aan om vanuit huis haar eigen of andere passende werkzaamheden te verrichten.

Veilige werkplek

Op 12 juni 2020 bezoekt de Arboarts de werkplek en constateert dat deze, zonder verdergaande beschermingsmaatregelen, geen veilige werkplek oplevert voor werknemer. De werkgever blijft weigeren om thuiswerken voor werknemer te faciliteren, zodat partijen bij de rechter terecht komen. De werkgever stelt dat hij na het bezoek van de bedrijfsarts op 12 juni 2020 voldoende beschermingsmaatregelen heeft genomen, maar bij een bezoek aan kantoor van een kennis van werknemer op 24 augustus 2020 wordt geconstateerd dat deze nog steeds niet afdoende zijn. Zo kon de kennis gewoon binnenlopen zonder afspraak, zijn er wel spatschermen aan de voorkant van de balie geplaatst maar niet aan de zijkant, zijn er geen desinfectiemiddelen en geen looproutes.

Uitspraak rechter

De rechter stelt de werknemer in het gelijk en veroordeelt de werkgever tot betaling van het achterstallig en het toekomstig loon.

De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek voor zijn werknemers. De overheid heeft duidelijke richtlijnen gegeven voor het creëren van veiligheid op het werk, waar werkgever niet aan heeft voldaan. Had hij daar wel aan voldaan, dan is het nog de vraag of hij werknemer had kunnen dwingen om op het werk te verschijnen.

In deze zaak speelde immers mee dat deze werknemer in een risicogroep viel, dat werkgever niet heeft geprobeerd of thuiswerken een goed alternatief was én dat werkgever tegen het advies van de bedrijfsarts in heeft gehandeld.

Advies en contact

Heeft u discussie met uw werknemers over wel of niet thuiswerken? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

Op korte termijn organiseert Extendum een webinar over de fiscale en civielrechtelijke aspecten van thuiswerken. Meer informatie over het webinar vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *