Let op ongevallen met heftrucks

Bron:warehousetotaal.nl

Het is algemeen bekend dat er veel ongevallen met heftrucks gebeuren. Er melden zich per jaar gemiddeld 1700 slachtoffers bij de eerste hulp in verband met ongevallen met heftrucks. Vaak is er sprake van ernstig letsel en soms zelfs van overlijden. Regelmatig is bij bedrijven de veiligheid niet in orde.

Zo zijn er dan bijvoorbeeld geen aparte heftruckpaden waardoor het risico op aanrijdingen groter is. Ook de stille elektrische heftrucks van nu vergroten soms de kans op ongelukken. Zo betalen bedrijven met dergelijke duurzame heftrucks niet alleen meer aan hun energieleveranciers, maar ook aan schadevergoedingen wanneer er ongelukken gebeuren zonder dat de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Voorkomen is duidelijk beter dan genezen en daar zijn verschillende voorschriften voor.

Veiligheid staat voorop

Van de ongevallen die de afgelopen zeven jaar gemeld werden bij de arbeidsinspectie waren er 36 met dodelijke afloop. Het is dus niet zo gek dat op de veiligheid van het werken met heftrucks gehamerd wordt. Werknemers die met een heftruck werken, moeten goed opgeleid zijn en duidelijke instructies krijgen. Daarbij moeten deze werknemers goed op hun eigen veiligheid letten, maar ook op de veiligheid van de andere mensen op de werkvloer. De Arbowet heeft speciaal algemene bepalingen opgesteld in de Arbowet voor deze werknemers. Zodra bepaalde arbeidsmiddelen een specifiek risico met zich meebrengen, dan mag hier alleen mee gewerkt worden door mensen die hier speciaal voor getraind zijn.

Goed opgeleid en duidelijke regels

Veel van de ongelukken bestaan uit het aanrijden van personen, bijvoorbeeld mensen die op de werkvloer lopen. Ook een deel van de ongevallen ontstaat doordat de heftruck niet op de juiste manier wordt gebruikt, bijvoorbeeld door de heftruck als hoogwerker gebruiken. Zeker het kantelen van de heftruck kan nare gevolgen hebben. Het blijkt dat goed opgeleide heftruckbestuurders minder ongevallen veroorzaken dan bestuurders die niet goed opgeleid zijn. Er kunnen soms wel technische maatregelen genomen worden om de ongevallen te beperken, maar meestal blijkt dit niet voldoende. Het heeft over het algemeen meer effect als de werksituatie organisatorisch beter wordt aangepakt.

Flinke boetes

In de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling is vastgelegd wat voor de werkgevers en werknemers de rechten en plichten zijn op het gebied van gezond en veilig werken. Deze regels gelden ook voor vrijwilligers of zelfstandigen. Er moet door alle partijen gezorgd worden voor een gezonde en veilige werkomgeving met goede randvoorwaarden. Is dat niet het geval dan kan er een boete uitgedeeld worden. De hoogte van de boete wordt op grond van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving bepaald. Hierin spelen diverse factoren mee die in een beleidsregel zijn uitgewerkt. Er zijn bepaalde normbedragen die variëren tussen de 340 en 13.500 euro. Het boetenormbedrag voor een werkgever die een arbeidsongeval niet gelijk meldt ligt nog hoger, namelijk 50.000 euro. Zeker als er geen onderzoek meer naar het ongeval kan worden gedaan. Deze normbedragen zijn een uitgangspunt. Er wordt bijvoorbeeld ook naar de grootte van het bedrijf gekeken. In bepaalde gevallen kan de boete worden verhoogd of verlaagd. Bij herhaaldelijke ongevallen of een ernstig overtreding is de verhoging enorm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *