Jongere brokkenpiloot op werkvloer

di 29 jan 2013, 05:30

|door Iris Cohen
AMSTERDAM – 

Jongeren gedragen zich te vaak roekeloos op de werkvloer. Jaarlijks belanden 19.000 werknemers tussen de 15 en 24 jaar op de spoedeisende hulp na een arbeidsongeval. VeiligheidNL begint vandaag een campagne om dat aantal drastisch terug te dringen.

Het aantal brokkenpiloten dat in het ziekenhuis belandt, is de afgelopen jaren niet gedaald. Dat blijkt uit de cijfers die VeiligheidNL en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vandaag presenteren. „Dat komt niet alleen door onervarenheid, maar ook door speelsheid van jongeren”, weet Cees Meijer van VeiligheidNL. „Ze denken bijvoorbeeld: ik bedien die gevaarlijke machine wel even zonder handschoenen, terwijl ze daarmee een hand kunnen verbrijzelen.”

De campagne ’werkbuddies’ moet daar verandering in brengen. Bedrijven worden aangespoord jonge, onervaren werknemers aan een oudere collega te koppelen. Die neemt de jonge hond vervolgens aan de hand.

3 gedachten over “Jongere brokkenpiloot op werkvloer”

 1. Jongeren op de werkvloer niet kwetsbaarder dan ouderen
  25 februari 2013 | Arbeidsmiddelen
  De conclusie in het rapport omtrent de kwetsbare positie van jongeren op de werkvloer is niet juist, aldus de minister van SZW. Het rapport was op 30 januari jl. door de kamerleden Kerstens en Vermeij naar de minister gestuurd.

  De Monitor Arbeidsongevallen van TNO die informatie over het aantal arbeidsongevallen in Nederland verzameld en hierover periodiek aan het ministerie rapporteert, komt volgens de minister niet tot die conclusie. Daaruit blijkt namelijk dat er minder jongeren slachtoffer zijn van ongevallen op de werkvloer dan ouderen.

  Uitgangspunt is dat jongeren een kwetsbare positie op de werkvloer hebben. Werkgevers zijn dan ook verplicht op grond van de Arbowet om aanvullende maatregelen te nemen. De Inspectie SZW besteedt in dat kader ook aandacht aan jongeren in sectoren waar zij een bijzondere risicogroep vormen.  Andere activiteiten met ondersteuning van SZW zijn onder andere een veiligheidscampagne, workshops gericht op nieuwkomers in de sector Transport en Logistiek, een integrale aanpak voor nieuwkomers in de sector Metaal.

  Op de vraag of er een verband is tussen de aard van het dienstverband en arbeidsongevallen gaf de minister aan dat uit cijfers blijkt dat jonge werknemers met een flexibel arbeidscontract minder vaak het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval dan jonge werknemers met een vast contract

  Bron: ministerie SZW

 2. 29-1-2013

   

  Campagne Werkbuddies om bedrijfsongevallen jeugdige werknemers te verminderen

  Jongere werknemers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Jongeren zijn door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer dan oudere, meer ervaren werknemers. Oudere werknemers beschikken over veel praktijkervaring. Maar praten over veiligheid op de werkvloer is voor hen vaak ongewoon. Zij doen het werk immers altijd zo. Veiligheid op de werkvloer bespreekbaar maken en kennis met elkaar delen vanuit opleiding en praktijk is een bindmiddel om veilig gedrag geaccepteerd te krijgen en het aantal arbeidsongevallen te verminderen. Dat is het idee achter de nieuwe campagne Werkbuddies.

  Met de campagne ‘Werkbuddies’ koppelen bedrijven één op één jonge onervaren nieuwkomers aan oudere, ervaren collega’s met als doel kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren. Net als bij zeer gevaarlijke beroepen gebeurt, bijvoorbeeld bij het duiken. Daarnaast blijven kennis en kunde voor het bedrijf behouden in een tijd dat vakkundig personeel schaarser wordt en door vergrijzing de uitstroom van ervaren vakmensen verder zal toenemen. Het tijdig delen zorgt dat kennis en ervaring voor een bedrijf niet verloren gaan en dat is investeren in de toekomst.

  ‘Werkbuddies’ is ontwikkeld door VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid). De campagne wordt als eerste in de metaal geïntroduceerd. 5xbeter IJzersterk voor veilig werk, een samenwerkingsverband tussen Metaalbewerking en Metalektro, heeft een adviesrol vervuld bij de ontwikkeling van de Werkbuddies. Werkbuddies geeft ondersteuning aan de instrumenten, die 5xbeter biedt voor Nieuwkomers in de metaal. Op http://www.werkbuddies.nl staan onder meer twee animatiefilmpjes over de campagne en hoe je er mee aan de slag gaat. Bovendien kunnen bedrijven hier een gratis startpakket aanvragen.De eerste vijf bedrijven die zich aanmelden, ontvangen van VeiligheidNL een persoonlijke introductie en als verrassing een grote ‘werkbuddies’ taart!

  Jongeren en arbeidsongevallen
  Jaarlijks worden gemiddeld 19.000 jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis na een arbeidsongeval. Het jaarlijks aantal ziekenhuisopnamen is gemiddeld 600 en gemiddeld 8 jongeren overlijden jaarlijks door een arbeidsongeval. Jongeren in de sectoren bouw en metaal lopen de grootste kans op een arbeidsongeval. Ondanks het nog steeds hoge aantal is het aantal jeugdige slachtoffers door een arbeidsongeval in het eerste decennium gedaald. Eind jaren negentig was nog sprake van jaarlijks 30 duizend behandelde letsels op een SEH afdeling van een ziekenhuis.

  In de metaal vinden jaarlijks gemiddeld 1.200 ongevallen met 15-24 jarigen plaats, waarvoor het slachtoffer is behandeld op een SEH afdeling van een ziekenhuis. Jongeren in de metaal lopen vooral letsel op door contact/ aanraking/ beknelling met draaiende delen van machines en werktuigen, snijden aan werkstukken en gereedschappen en door metaalsplinters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *